1. کاربست رسانه ها در تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.242285.2927

علی جعفری


2. تجزیه‌ و تحلیل تأثیر رسانه‌های نوین بر قدرت نرم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه؛ شهروندان اهواز)

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 321-356

10.30497/pkn.2021.238833.2747

جعفر حیدری؛ حسین مسعودنیا؛ سید غلامرضا دوازده امامی


3. مطالعه تطبیقی دیپلماسی ورزش در توسعه روابط خارجی ایران و کشورهای منتخب

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 125-148

10.30497/pk.2019.2619

مهدی شریعتی فیض آبادی


4. تبیین کاربرد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه آمریکای لاتین؛ روندها و دستاوردها

دوره 14، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 165-198

10.30497/pk.2019.2507

غلامحسین یوسفی کوپایی؛ عنایت الله یزدانی؛ علی امیدی


5. دگرگونی مفهوم قدرت در پرتو فناوری نوین اطلاعاتی- ارتباطی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 73-98

10.30497/pk.2016.1886

احمد سلطانی‌نژاد؛ محمدحسین جمشیدی؛ زهرا پوردست


6. تحلیل جنگ نرم اعتقادی، بر مبنای آموزه‌های قرآن کریم

دوره 11، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 75-94

10.30497/pk.2016.1777

علی رشید پور؛ رضا اسماعیلی؛ محمد گلناری عباسی


7. قدرت نرم و راهبرد هژمونیک‌گرایی آمریکا

دوره 8، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 107-128

10.30497/pk.2013.1332

محمود کتابی؛ عنایت الله یزدانی؛ مسعود رضائی


8. استراتژی «دولت- ملت‌سازی» آمریکا در افغانستان

دوره 8، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 69-97

10.30497/pk.2012.779

بهادر امینیان؛ مائده کریمی قهرودی


9. کاربرد قدرت نرم از ناحیه استکبار؛ رویکردی قرآنی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 167-204

10.30497/pk.2012.866

اصغرآقا مهدوی؛ مهدی نادری باب‌اناری


10. مقایسة میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه

دوره 5، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 169-203

10.30497/pk.2010.21

حسین هرسیج


11. دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها

دوره 1، شماره 2، اسفند 1384، صفحه 135-148

10.30497/pk.2005.74

محمدحسن خانی