1. تجزیه‌ و تحلیل تأثیر رسانه‌های نوین بر قدرت نرم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه؛ شهروندان اهواز)

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 321-356

10.30497/pkn.2021.238833.2747

جعفر حیدری؛ حسین مسعودنیا؛ سید غلامرضا دوازده امامی


2. مطالعه تطبیقی دیپلماسی ورزش در توسعه روابط خارجی ایران و کشورهای منتخب

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-148

10.30497/pk.2019.2619

مهدی شریعتی فیض آبادی


3. تبیین کاربرد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه آمریکای لاتین؛ روندها و دستاوردها

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 165-198

10.30497/pk.2019.2507

غلامحسین یوسفی کوپایی؛ عنایت الله یزدانی؛ علی امیدی


4. دگرگونی مفهوم قدرت در پرتو فناوری نوین اطلاعاتی- ارتباطی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 73-98

10.30497/pk.2016.1886

احمد سلطانی‌نژاد؛ محمدحسین جمشیدی؛ زهرا پوردست


5. تحلیل جنگ نرم اعتقادی، بر مبنای آموزه‌های قرآن کریم

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 75-94

10.30497/pk.2016.1777

علی رشید پور؛ رضا اسماعیلی؛ محمد گلناری عباسی


6. قدرت نرم و راهبرد هژمونیک‌گرایی آمریکا

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 107-128

10.30497/pk.2013.1332

محمود کتابی؛ عنایت الله یزدانی؛ مسعود رضائی


7. استراتژی «دولت- ملت‌سازی» آمریکا در افغانستان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 69-97

10.30497/pk.2012.779

بهادر امینیان؛ مائده کریمی قهرودی


8. کاربرد قدرت نرم از ناحیه استکبار؛ رویکردی قرآنی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 167-204

10.30497/pk.2012.866

اصغرآقا مهدوی؛ مهدی نادری باب‌اناری


9. مقایسة میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 169-203

10.30497/pk.2010.21

حسین هرسیج


10. دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 135-148

10.30497/pk.2005.74

محمدحسن خانی