1. تشدید تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در زمان شیوع کووید-19

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 87-108

10.30497/pk.2021.239049.2711

امیر ساجدی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ محمدبشیر بازگیر


2. تضعیف حقوق بشر در غرب (مطالعه موردی: حقوق پدران و پسران با تأکید بر جنبش فمینیسم در آمریکا)

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 513-536

10.30497/pk.2020.75415

علی غلامی


3. تاثیر جنگ تحمیلی بر قدرت منطقه‌ای ایران: 1380-1359

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 697-723

10.30497/pk.2020.75420

امیرحسین وزیریان؛ ابوالفصل شکوری


4. تحلیل سیاست رژیم پهلوی در منطقه خلیج فارس

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 271-296

10.30497/pk.2019.2614

امیرحسین وزیریان


5. تصویرسازی تهدیدانگار از جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 103-133

10.30497/pk.2018.2164

بهنام سرخیل؛ فاتن خزعلی


6. قدرت نرم و راهبرد هژمونیک‌گرایی آمریکا

دوره 8، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 107-128

10.30497/pk.2013.1332

محمود کتابی؛ عنایت الله یزدانی؛ مسعود رضائی


7. هلال شیعی؛ فرصت‌ها و تهدیدها برای جمهوری اسلامی ایران، اعراب و آمریکا

دوره 5، شماره 1، مهر 1388، صفحه 152-192

10.30497/pk.2009.27

امیر محمد حاجی یوسفی


8. نظریه بازنمایی رسانه‌ای و تحلیل افکار عمومی متقابل آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها

دوره 4، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 37-62

10.30497/pk.2009.30

علی ربیعی؛ فرناز احمدزاده نامور


9. تحولات راهبردی در منطقة خلیج فارس؛ رویکردی سیاسی- امنیتی

دوره 2، شماره 1، مهر 1385، صفحه 39-58

10.30497/pk.2006.65

احمد جالینوسی