1. بازنمایی جریان فکری و روند سیاسی حاکم برتوئیپلماسی مقاومت اسلامی (با تأکید بر شهادت سردار سلیمانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.240256.2786

مهدی نادری؛ احمد گویا


2. راهبرد‌‌های ج. ا. ایران برای مواجهه و بهره‌گیری از دیپلماسی هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.242631.2940

اعظم ملایی؛ مجید کافی


3. الزامات سیاست خارجی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 12، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 61-72

10.30497/pk.2016.1882

محمدحسن خانی


4. اقتصاد سیاسی، دیپلماسی کارآمد در نظام جهانی؛ مبانی، ابزارها و راهکارها

دوره 3، شماره 1، مهر 1386

10.30497/pk.2007.55

حسین پوراحمدی


5. دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی؛ پیوندها و اهداف

دوره 3، شماره 1، مهر 1386

10.30497/pk.2007.56

حسام‌الدین آشنا؛ نادر جعفری هفت‌خوانی


6. دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها

دوره 1، شماره 2، اسفند 1384، صفحه 135-148

10.30497/pk.2005.74

محمدحسن خانی