1. الگوی مذاکره در سیره‌ نبوی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 217-242

10.30497/pk.2019.2624

ابوذر گوهری مقدم؛ حامد کیانی مجاهد


2. مدل نظری "اخلاق جنگ" در تفکر شیعی با تاکید بر دیدگاه حضرت آیت الله سیستانی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-34

10.30497/pk.2018.2160

مهدی نادری


3. سیاست‌های فقرزدایی با محوریت تکافل اجتماعی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 163-194

10.30497/pk.2017.1930

محمدرضا ارام؛ کاووس سیدامامی


4. منظومه مفهومی خرد «امنیت اجتماعی‌شده» در سیرة پیامبر اکرم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-44

10.30497/pk.2015.1743

اصغر افتخاری


5. چالش‌های فراروی گسترش دین اسلام در آفریقا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 99-125

10.30497/pk.2012.780

محمّدرضا حاتمی


6. رویکرد اسلامی به روابط بین الملل در مقایسه با رویکردهای رئالیستی و لیبرالیستی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-42

10.30497/pk.2011.8

شهروز ابراهیمی؛ علی اصغر ستوده؛ احسان شیخون


7. بازتفسیر مفاهیم دینی و تأثیر آن بر شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 87-121

10.30497/pk.2010.19

جلال درخشه


8. بررسی تطبیقی عهدنامه‌های تسلیم در اسلام و مسیحیت؛ با تأکید بر مورد اسپانیای اسلامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 151-168

10.30497/pk.2010.20

عبدالله همتی گلیان


9. اسلام‌هراسی در اروپا؛ ریشه‌ها و عوامل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 113-139

10.30497/pk.2008.47

علی مرشدی زاد؛ زاهد غفاری هشجین


10. عدالت به مثابه «تعدیل»؛ درآمدی بر نظریۀ امام خمینی(ره) در باب عدالت ملی و بین‌المللی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

10.30497/pk.2007.51

اصغر افتخاری


11. بررسی تطبیقی مبانی حقوق بشردوستانه در اسلام و مسیحیت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1385

10.30497/pk.2007.60

محمدحسن خانی