1. تجزیه و تحلیل اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 291-320

10.30497/pk.2021.14960.2664

ابوذر گوهری مقدم؛ علیرضا بیگی


2. تحلیل روابط دوجانبه چین و جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی: شکاف بین انتظارات و واقعیات

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 537-562

10.30497/pk.2020.75411

احسان فلاحی؛ علی امیدی


3. بررسی تغییر در سیاست هسته ای دولت یازدهم از منظر فردگرایی تفسیری (1392-1394)

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 169-190

10.30497/pk.2020.2683

الهام رسولی ثانی آبادی


4. ژئوپلیتیک انرژی و سیاست خارجی ایران (1396-1357)

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 489-514

10.30497/pk.2019.2668

حسین مسعودی پور؛ حسین کریمی فرد؛ بهرام یوسفی؛ فریدون اکبرزاده


5. شوروی‌هراسی و نقش آن در فرآیند سیاست خارجی پهلوی دوم

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 29-54

10.30497/pk.2019.2620

ناصر جمالزاده؛ محسن رحیمی نیا


6. الگوی مذاکره در سیره‌ نبوی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 217-242

10.30497/pk.2019.2624

ابوذر گوهری مقدم؛ حامد کیانی مجاهد


7. سیاست خارجی دولت انگلستان در قبال بیداری اسلامی: مطالعه موردی مصر

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 133-163

10.30497/pk.2019.2506

حسین حسینی؛ حجت اله نوری ساری


8. کاربست نظریات همگرایی در طراحی مدل همگرایی منطقه‌ای در حوزه همسایگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 71-98

10.30497/pk.2017.2012

ابوذر گوهری مقدم؛ میثم بشیری لحاقی


9. الزامات سیاست خارجی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-72

10.30497/pk.2016.1882

محمدحسن خانی


10. صورت‌بندی گفتمان مصلحت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 103-148

10.30497/pk.2016.1687

محمدجواد ظریف؛ سید مهدی سجادیه


11. تحلیل گفتمانی تأثیر فرهنگ سیاسی بر روابط خارجی ایران در دورۀ پهلوی دوم (1332-1342)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 135-154

10.30497/pk.2014.1700

سیدعبدالامیر نبوی؛ فیروزه رادفر


12. سیاست خارجی آمریکا و تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 107-138

10.30497/pk.2011.11

رضا سیمبر


13. تحول نگاه ایرانی به رژیم صهیونیستی؛ از گذشته تا حال

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

10.30497/pk.2009.22

مهدی آهویی


14. امنیت‌مداری در رویکرد سیاست خارجی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 93-128

10.30497/pk.2009.32

مجتبی عطارزاده


15. سیاست خارجی ایران در قبال ایالات متحد آمریکا از منظر نظریۀ پیوستگی جیمز روزنا در سال‌های 1332- 1357ش

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 129-156

10.30497/pk.2009.33

فرهاد عطایی؛ جهانشیر منصوری‌مقدم


16. عدالت به مثابه «تعدیل»؛ درآمدی بر نظریۀ امام خمینی(ره) در باب عدالت ملی و بین‌المللی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

10.30497/pk.2007.51

اصغر افتخاری


17. گفتمان اصول‌گرایی عدالت‌محور در سیاست خارجی دولت احمدی نژاد

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

10.30497/pk.2007.52

سید جلال دهقانی فیروزآبادی


18. دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی؛ پیوندها و اهداف

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

10.30497/pk.2007.56

حسام‌الدین آشنا؛ نادر جعفری هفت‌خوانی


19. دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 135-148

10.30497/pk.2005.74

محمدحسن خانی