26. رابطۀ مصرف رسانه‌ای با فرهنگ سیاسی جوانان؛ مطالعۀ موردی، شهر تبریز

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-25

10.30497/pk.2014.1684

مهدی‌ ادیبی‌سده؛ صمد عدلی‌پور؛ نقی طاهری


27. اولویت‌بندی مسائل در تدوین دستور کار برای خط‌مشی‌گذاری عمومی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-28

10.30497/pk.2014.1682

علی‌اصغر پورعزت؛ سکینه بیگدلی؛ علی‌اصغر سعدآبادی


28. شروط سیاسی بی‌ثباتی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-49

10.30497/pk.2014.1690

محمد باقر خرمشاد؛ عبدالمحمود محمدی‌لرد


29. سیاست خارجی نسل پنجم رهبری جمهوری خلق چین نسبت به جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-72

10.30497/pk.2014.1692

سید جواد امام جمعه زاده؛ سمیرا نساجی


30. اصول امنیت اجتماعی‌شده در اسلام؛ مطالعه موردی: سوره‌های مبارکه اعراف، یونس و صافات

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-35

10.30497/pk.2012.774

اصغر افتخاری


31. بررسی رابطۀ میان احساس محرومیت نسبی و مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 37-68

10.30497/pk.2012.778

سید جواد امام جمعه زاده؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ امید عیسی‌نژاد؛ زهره مرندی


32. استراتژی «دولت- ملت‌سازی» آمریکا در افغانستان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 69-97

10.30497/pk.2012.779

بهادر امینیان؛ مائده کریمی قهرودی


33. چالش‌های فراروی گسترش دین اسلام در آفریقا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 99-125

10.30497/pk.2012.780

محمّدرضا حاتمی


34. مقایسه رابطۀ دین و دولت در اندیشۀ ابن‌رشد و آکوئیناس

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 127-161

10.30497/pk.2012.781

حسن مجیدی؛ امید شفیعی قهفرخی


35. بررسی عوامل سقوط رژیم حسنی مبارک و چشم‌انداز تحولات کشور مصر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 163-194

10.30497/pk.2012.782

حسین مسعودنیا؛ ندا سعیدی حیزانی


36. الزامات گذار به امنیت ملی پایدار

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-27

10.30497/pk.2012.157

علی آدمی؛ مهدی خضریان؛ هادی عباس‌زاده؛ مهدی یزدان‌پناه


37. تحلیل روند اخبار بین‌المللی پیش از بیداری اسلامی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 29-67

10.30497/pk.2012.158

حسینعلی افخمی؛ محسن سلسله


38. وضعیت مطالعاتی تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 69-97

10.30497/pk.2012.863

امیر محمد حاجی یوسفی؛ علی بغیری


39. مشارکت اجتماعی زنان؛ رویکردی اسلامی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 133-166

10.30497/pk.2012.865

محمد رحیم عیوضی؛ غلامرضا کریمی


40. کاربرد قدرت نرم از ناحیه استکبار؛ رویکردی قرآنی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 167-204

10.30497/pk.2012.866

اصغرآقا مهدوی؛ مهدی نادری باب‌اناری


41. انقلاب اسلامی ایران، نظام بین‌الملل و نظریه انتقادی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 205-228

10.30497/pk.2012.867

عنایت الله یزدانی؛ داریوش قاسمی؛ صفی‌الله شاه‌قلعه


42. الگوی آونگی در تحلیل مطالبات ملّی: آزادی و امنیّت – استبداد و بحران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 91-118

10.30497/pk.2011.87

محمّد‌باقر حشمت‌زاده


43. جهانی‌شدن و تروریسم جدید: ارائه مدلی مفهومی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 183-213

10.30497/pk.2011.90

ابوذر گوهری مقدم


44. رویکرد اسلامی به روابط بین الملل در مقایسه با رویکردهای رئالیستی و لیبرالیستی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-42

10.30497/pk.2011.8

شهروز ابراهیمی؛ علی اصغر ستوده؛ احسان شیخون


45. ساختار فهم اندیشه سیاسی اسلام

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 43-72

10.30497/pk.2011.9

ابراهیم برزگر


46. جامعه¬شناسی تاریخی دولت: گسست در پیوند نخبگان و ساخت دولت در عصر صفوی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 73-106

10.30497/pk.2011.10

ناصر جمالزاده؛ احمد درستی


47. سیاست خارجی آمریکا و تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 107-138

10.30497/pk.2011.11

رضا سیمبر


48. سنجش سرمایه اجتماعی استان‌های کشور با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 139-176

10.30497/pk.2011.12

مهدی صادقی شاهدانی؛ حمیدرضا مقصودی


49. بسیج و اقدام سیاسی در نهضت تنباکو (1269-1270)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 177-206

10.30497/pk.2011.13

علی مرشدی زاد؛ عباس کشاورز شکری؛ بابک احمدپور ترکمانی


50. عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنّی دانشگاه تهران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 207-240

10.30497/pk.2011.14

زاهد غفاری هشجین؛ عبدالرضا بیگی نیا؛ اکرم تصمیم قطعی