76. چالش‌های سیاسی جهان اسلام و آیندۀ ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 157-185

10.30497/pk.2009.34

محمد رحیم عیوضی


77. نقش فرهنگ ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 187-225

10.30497/pk.2009.35

علیرضا موسوی زاده؛ مهدی جاودانی‌مقدم


78. مبانی و قلمرو احیاگری دینی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-34

10.30497/pk.2008.36

عماد افروغ


79. منطق و مبنای راهبردهای کلان امنیتی در خلیج فارس

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 35-66

10.30497/pk.2008.37

سید جواد امام جمعه زاده؛ مجتبی تویسرکانی


80. تحلیل مقایسه‌ای انقلاب‌های مخملی با توجه به شش جمهوری شوروی سابق

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 67-94

10.30497/pk.2008.38

ابراهیم حاجیانی؛ مهدی حیدری


81. روحانیت، انقلاب مشروطه و ستیز میان سنّت و تجدّد

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 95-122

10.30497/pk.2008.39

مهدی رهبری


82. پارادوکس‌های آموزش روش‌شناسی علم سیاست در ایران؛ برخی راهکارهای عمل‌گرایانه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 123-152

10.30497/pk.2008.40

کاووس سیدامامی


83. بررسی عوامل تأثیرگذار بر اعتماد سیاسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 153-179

10.30497/pk.2008.41

فریبا شایگان


84. بنیان‌‌‌‌های نظری گسست از سنت در جریان نواندیشی دینی در ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 181-213

10.30497/pk.2008.42

منصور میراحمدی؛ حمید سجادی


85. فراز و فرود گفتمان عدالت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-35

10.30497/pk.2008.43

غلامرضا خواجه سروی


86. «دولت‌های اجتماعی» و چالش‌های پیش رو

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 37-62

10.30497/pk.2008.44

حجت‌الله ایوبی


87. جان لاک؛ مناقشه‌های استعمار و اخلاق سرمایه‌داری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 63-84

10.30497/pk.2008.45

فرشاد شریعت


88. ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه و رقابت قدرت‌ها

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 85-111

10.30497/pk.2008.46

عنایت الله یزدانی؛ مرتضی شجاع


89. اسلام‌هراسی در اروپا؛ ریشه‌ها و عوامل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 113-139

10.30497/pk.2008.47

علی مرشدی زاد؛ زاهد غفاری هشجین


90. مبنایِ عقلی مناسبات دین و دولت

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 141-168

10.30497/pk.2008.48

علی‌رضا شجاعی‌زند


91. اندیشة تأسیس دولت مقتدر مرکزی پس از انقلاب مشروطیت (مطالعة موردی: اندیشه‌های ملک‌الشعراء بهار)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 169-197

10.30497/pk.2008.49

محسن خلیلی؛ عباس کشاورز شکری


92. عدالت از دیدگاه امام علی(ع)

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

10.30497/pk.2007.50

جلال درخشه


93. عدالت به مثابه «تعدیل»؛ درآمدی بر نظریۀ امام خمینی(ره) در باب عدالت ملی و بین‌المللی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

10.30497/pk.2007.51

اصغر افتخاری


94. گفتمان اصول‌گرایی عدالت‌محور در سیاست خارجی دولت احمدی نژاد

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

10.30497/pk.2007.52

سید جلال دهقانی فیروزآبادی


95. مفهوم عدالت در اسلام و غرب

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

10.30497/pk.2007.53

احمد جالینوسی؛ سارا نجف پور


96. انقلاب اسلامی و تعالی گفتمان سیاسی شیعه

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

10.30497/pk.2007.54

علی‌اکبر کمالی اردکانی


97. اقتصاد سیاسی، دیپلماسی کارآمد در نظام جهانی؛ مبانی، ابزارها و راهکارها

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

10.30497/pk.2007.55

حسین پوراحمدی


98. دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی؛ پیوندها و اهداف

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1386

10.30497/pk.2007.56

حسام‌الدین آشنا؛ نادر جعفری هفت‌خوانی


99. حاکمیت فراوستفالیا: جهانی شدن و تعامل حاکمیت ملی با حاکمیت بین‌المللی «با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران»

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1385

10.30497/pk.2007.57

شهروز ابراهیمی


100. عوامل پیدایی و پایایی سکولاریسم در جهان مسیحی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1385

10.30497/pk.2007.58

بهرام اخوان کاظمی