1. نظریه خلافت الهی انسان به مثابه مبنایی برای تفاوت و تساوی در حق مشارکت سیاسی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 267-290

10.30497/pk.2021.14399.2612

سید محمد صادق کاظمی؛ سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی


2. بازخوانی مشروعیت دوپایه از منظر آیت الله سیدمحمدباقر صدر

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 411-432

10.30497/pk.2020.75418

حسین علی سعدی


3. صورت بندی لوازم سیاسی خوشبختی در حکمت متعالیه

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 433-460

10.30497/pk.2020.75421

امید شفیعی قهفرخی؛ میثم بهارلو


4. الگوی تحلیلی فعالیت اجتماعی زنان در انقلاب اسلامی با تاکید بر دیدگاه های آیت الله خامنه ای

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 621-648

10.30497/pk.2020.75417

مجید مبینی مقدس؛ نرگس عبدسرمدی؛ کریم خانمحمدی؛ سیدمحمدحسین هاشمیان


5. استکبارستیزی در اندیشه سیاسی امام خمینی (رحمۀ ا لله علیه)؛ با تکیه بر مفهو مشناسی استکبار در تفسیر المیزان

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 671-696

10.30497/pk.2020.75414

محمد صادق نصرت پناه؛ مسعود بخشی


6. مولفه های «حیات طیّبه» در اندیشه سیاسی نوصدرائیان با تاکید بر آراء علّامه طباطبایی و شهید مطهّری

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 117-144

10.30497/pk.2020.2680

جلال درخشه؛ حمیدرضا تبشیری


7. الگوی مذاکره در سیره‌ نبوی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 217-242

10.30497/pk.2019.2624

ابوذر گوهری مقدم؛ حامد کیانی مجاهد


8. رابطه عدالت و آزادی در حکمت سیاسی متعالیه؛ با تأکید بر آراء علامه طباطبایی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 243-270

10.30497/pk.2019.2612

محمد صادق نصرت پناه؛ محمد مهدی سیفی


9. پیاده‌روی اربعین حسینی به مثابه جنبش اجتماعی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-21

10.30497/pk.2018.2343

زاهد غفاری هشجین؛ محمد آقائی


10. رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه آیت الله جوادی آملی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 117-140

10.30497/pk.2018.2347

سیدمهدی میرعابدینی؛ سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی


11. مبانی فقهی حمایت حکومت اسلامی از کشورهای اسلامی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 163-187

10.30497/pk.2018.2349

احمدعلی قانع؛ مسعود جهاندوست دالنجان؛ احسان آهنگری


12. مدل نظری "اخلاق جنگ" در تفکر شیعی با تاکید بر دیدگاه حضرت آیت الله سیستانی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-34

10.30497/pk.2018.2160

مهدی نادری


13. ابعاد مفهومی مدارای سیاسی در جامعه اسلامی با تأکید بر سیره آیت الله مهدوی کنی(ره)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-58

10.30497/pk.2018.2161

میلاد موحدیان؛ اصغر افتخاری


14. مقایسه تأثیر سیرتحول فکری ـ تشکیلاتی برکنشگری حزب‌الله لبنان و اخوان‌المسلمین مصر

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 135-162

10.30497/pk.2018.2166

سمیه حمیدی؛ پیمان زنگنه


15. کاربرد قاعده حفظ نظام در اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی‌ (ره)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-39

10.30497/pk.2017.2010

ناصر جمالزاده؛ مجتبی باباخانی


16. گفتمان سلفیه علمی؛ سیاست پرهیزی و واسازی سلفیت وهابی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-69

10.30497/pk.2017.2011

حمداله اکوانی؛ مهدی عوض پور؛ منصور میراحمدی؛ علیرضا سمیعی اصفهانی


17. دشواری‌های تعریف «منفعت ملی» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 171-195

10.30497/pk.2017.2016

محمد جواد هراتی؛ رضا سلیمانی


18. تحلیل جامعه‌شناسانه وقوع انقلاب اسلامی؛ با تأکید بر نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر و اندیشه‌های امام خمینی(ره)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-60

10.30497/pk.2016.1881

سید جواد امام جمعه زاده؛ علی ابراهیمی


19. الزامات سیاست خارجی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-72

10.30497/pk.2016.1882

محمدحسن خانی


20. ریشه‌‌های تساهل در اندیشه‌‌های مدنی و اخلاقی «اخوان‌الصفا»

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 167-186

10.30497/pk.2016.1885

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی


21. منظومه مفهومی خرد «امنیت اجتماعی‌شده» در سیرة پیامبر اکرم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-44

10.30497/pk.2015.1743

اصغر افتخاری


22. سیاست در اندیشه و عمل امام هادی(ع)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 113-133

10.30497/pk.2014.1699

علی‌اکبر علیخانی


23. شالوده‌شکنی گفتمان موج اول روشنفکری در ایران: میرزا ملکم خان، آخوندزاده و میرزا آقا خان کرمانی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 45-58

10.30497/pk.2014.1691

علیرضا آقاحسینی؛ آسیه مهدی پور


24. سعادت در اندیشه فارابی و توماس آکوییناس

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 95-114

10.30497/pk.2014.1694

حسن مجیدی


25. استراتژی «دولت- ملت‌سازی» آمریکا در افغانستان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 69-97

10.30497/pk.2012.779

بهادر امینیان؛ مائده کریمی قهرودی