1. الگوی رفتاری جمهوری آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران؛ برآیندی از سازه‌های هویتی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-26

10.30497/pk.2021.75595

محمدحسین اکبری؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ سعید وثوقی


2. سرمایه اجتماعی و خشونت کنشگرانه در خاورمیانه

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 59-86

10.30497/pk.2021.14383.2611

رضا خلیلی؛ حامد مهربان اینچه برون


3. تحلیل روابط جمهوری اسلامی ایران و سوریه در پرتو نظام موازنه قوا در خاورمیانه

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 189-214

10.30497/pk.2021.15007.2669

هادی طلوعی؛ محمدجواد حق شناس


4. الگوی رفتاری ایالات متحده آمریکا در مدیریت بحران‌های بین المللی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 215-242

10.30497/pk.2021.239398.2743

محمد عابدی؛ نوذر شفیعی؛ محمدرضا دهشیری


5. تجزیه و تحلیل اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 291-320

10.30497/pk.2021.14960.2664

ابوذر گوهری مقدم؛ علیرضا بیگی


6. نقش فناوری های نوین ارتباطی در جابجایی قدرت در نظام بین الملل

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 361-386

10.30497/pk.2020.75416

محمد برجعلی زاده؛ علی جعفری؛ ناهید کردی


7. تأثیر ژنوم ژئوپلیتیک کشورهای ساحلی حوزه خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 461-486

10.30497/pk.2020.75408

سید محمد طباطبایی؛ سید محمد حسین حسینی


8. تحلیل روابط دوجانبه چین و جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی: شکاف بین انتظارات و واقعیات

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 537-562

10.30497/pk.2020.75411

احسان فلاحی؛ علی امیدی


9. استراتژی چرخش به آسیا؛ خیزش چین و سیاست امنیت ملی آمریکا در آسیا

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-116

10.30497/pk.2020.2681

محمد جمشیدی؛ زکیه یزدان شناس


10. نظریه انتقال قدرت و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 145-168

10.30497/pk.2020.2688

مهدی ذوالفقاری


11. بررسی تغییر در سیاست هسته ای دولت یازدهم از منظر فردگرایی تفسیری (1392-1394)

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 169-190

10.30497/pk.2020.2683

الهام رسولی ثانی آبادی


12. غرب زدایی از دانش روابط بین الملل و پیامدهای آن برای مطالعات منطقه ای

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 191-218

10.30497/pk.2020.2685

روح الامین سعیدی


13. راهبرد دیپلماسی عمومی ایران در آفریقا

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 275-304

10.30497/pk.2020.2687

مریم مرادی؛ علیرضا موسوی زاده؛ سید علی اصغر کاظمی زند؛ محمدرضا دهشیری


14. مطالعه تطبیقی تأثیر جهانی شدن بر شهروندان ایرانی و سوئدی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 103-124

10.30497/pk.2019.2657

رضا رحمتی


15. مطالعه تطبیقی دیپلماسی ورزش در توسعه روابط خارجی ایران و کشورهای منتخب

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-148

10.30497/pk.2019.2619

مهدی شریعتی فیض آبادی


16. منابع قدرت اجتماعی، ساختار دولت و روابط خارجی قاجار

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-116

10.30497/pk.2018.2346

امیر محمد حاجی یوسفی؛ محمد محمدیان


17. تصویرسازی تهدیدانگار از جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-133

10.30497/pk.2018.2164

بهنام سرخیل؛ فاتن خزعلی


18. منافع ملی و عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 163-200

10.30497/pk.2018.2165

علی اکبر جعفری؛ میثم بلباسی؛ شهرام اسفندیار


19. کاربست نظریات همگرایی در طراحی مدل همگرایی منطقه‌ای در حوزه همسایگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 71-98

10.30497/pk.2017.2012

ابوذر گوهری مقدم؛ میثم بشیری لحاقی


20. ضعف دولت ـ ملت‌سازی در سوریه و وقوع جنگ داخلی در این کشور (2016-2011)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-121

10.30497/pk.2017.2013

سیدعبدالامیر نبوی؛ مریم دری


21. گفتمان اسلام‌گرای دموکرات در مصر جدید؛ از قیام ژانویة 2011 تا 2016

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 99-128

10.30497/pk.2016.1883

حسن مجیدی؛ جبار شجاعی


22. جنبش‌‌‌های اجتماعی جدید، جهانی شدن و اینترنت؛ مطالعه موردی: جنبش تسخیر وال‌استریت

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 129-166

10.30497/pk.2016.1884

حسین رفیع؛ میثم بلباسی؛ سید محمدجواد قربی


23. ریشه‌‌های تساهل در اندیشه‌‌های مدنی و اخلاقی «اخوان‌الصفا»

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 167-186

10.30497/pk.2016.1885

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی


24. کشمکش بر سر برندسازی رژیم اشغالگر صهیونیستی در آمریکا؛ مطالعه موردی جنبش بی‌دی‌اس و دانشگاه هرزلیای رژیم صهیونیستی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 149-174

10.30497/pk.2016.1688

سعیدرضا عاملی؛ فؤاد ایزدی؛ فاطمه شفیعی سروستانی


25. پرونده هسته‌ای ایران و اعتمادسازی برای دولت آمریکا؛ تحلیل صفحه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در فیس بوک

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 89-112

10.30497/pk.2015.1746

حسن بشیر؛ مسعود حسنلو