1. تجزیه‌ و تحلیل تأثیر رسانه‌های نوین بر قدرت نرم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه؛ شهروندان اهواز)

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 321-356

10.30497/pkn.2021.238833.2747

جعفر حیدری؛ حسین مسعودنیا؛ سید غلامرضا دوازده امامی


2. منابع قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران در عراقِ پساداعش و تهدیدهای پیش‌ رو

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 383-406

10.30497/pkn.2021.14270.2592

رضا سیمبر؛ سامان فاضلی؛ دانیال رضاپور


3. ارزیابی سیاسی ـ حقوقی تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 519-546

10.30497/pkn.2021.14534.2626

حجت الله قائدی؛ سهراب صلاحی؛ خیراله پروین


4. دیپلماسی انرژی اجبارآمیز ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 569-596

10.30497/pkn.2021.239025.2709

داود کریمی پور


5. الگوی رفتاری جمهوری آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران؛ برآیندی از سازه‌های هویتی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-26

10.30497/pk.2021.75595

محمدحسین اکبری؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ سعید وثوقی


6. سرمایه اجتماعی و خشونت کنشگرانه در خاورمیانه

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 59-86

10.30497/pk.2021.14383.2611

رضا خلیلی؛ حامد مهربان اینچه برون


7. تحلیل روابط جمهوری اسلامی ایران و سوریه در پرتو نظام موازنه قوا در خاورمیانه

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 189-214

10.30497/pk.2021.15007.2669

هادی طلوعی؛ محمدجواد حق شناس


8. الگوی رفتاری ایالات متحده آمریکا در مدیریت بحران‌های بین المللی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 215-242

10.30497/pk.2021.239398.2743

محمد عابدی؛ نوذر شفیعی؛ محمدرضا دهشیری


9. تجزیه و تحلیل اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 291-320

10.30497/pk.2021.14960.2664

ابوذر گوهری مقدم؛ علیرضا بیگی


10. نقش فناوری های نوین ارتباطی در جابجایی قدرت در نظام بین الملل

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 361-386

10.30497/pk.2020.75416

محمد برجعلی زاده؛ علی جعفری؛ ناهید کردی


11. تأثیر ژنوم ژئوپلیتیک کشورهای ساحلی حوزه خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 461-486

10.30497/pk.2020.75408

سید محمد طباطبایی؛ سید محمد حسین حسینی


12. تحلیل روابط دوجانبه چین و جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی: شکاف بین انتظارات و واقعیات

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 537-562

10.30497/pk.2020.75411

احسان فلاحی؛ علی امیدی


13. استراتژی چرخش به آسیا؛ خیزش چین و سیاست امنیت ملی آمریکا در آسیا

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 91-116

10.30497/pk.2020.2681

محمد جمشیدی؛ زکیه یزدان شناس


14. نظریه انتقال قدرت و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 145-168

10.30497/pk.2020.2688

مهدی ذوالفقاری


15. بررسی تغییر در سیاست هسته ای دولت یازدهم از منظر فردگرایی تفسیری (1392-1394)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 169-190

10.30497/pk.2020.2683

الهام رسولی ثانی آبادی


16. غرب زدایی از دانش روابط بین الملل و پیامدهای آن برای مطالعات منطقه ای

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 191-218

10.30497/pk.2020.2685

روح الامین سعیدی


17. راهبرد دیپلماسی عمومی ایران در آفریقا

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 275-304

10.30497/pk.2020.2687

مریم مرادی؛ علیرضا موسوی زاده؛ سید علی اصغر کاظمی زند؛ محمدرضا دهشیری


18. مطالعه تطبیقی تأثیر جهانی شدن بر شهروندان ایرانی و سوئدی

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 103-124

10.30497/pk.2019.2657

رضا رحمتی


19. مطالعه تطبیقی دیپلماسی ورزش در توسعه روابط خارجی ایران و کشورهای منتخب

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 125-148

10.30497/pk.2019.2619

مهدی شریعتی فیض آبادی


20. منابع قدرت اجتماعی، ساختار دولت و روابط خارجی قاجار

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 91-116

10.30497/pk.2018.2346

امیر محمد حاجی یوسفی؛ محمد محمدیان


21. تصویرسازی تهدیدانگار از جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 103-133

10.30497/pk.2018.2164

بهنام سرخیل؛ فاتن خزعلی


22. منافع ملی و عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 163-200

10.30497/pk.2018.2165

علی اکبر جعفری؛ میثم بلباسی؛ شهرام اسفندیار


23. کاربست نظریات همگرایی در طراحی مدل همگرایی منطقه‌ای در حوزه همسایگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 71-98

10.30497/pk.2017.2012

ابوذر گوهری مقدم؛ میثم بشیری لحاقی


24. ضعف دولت ـ ملت‌سازی در سوریه و وقوع جنگ داخلی در این کشور (2016-2011)

دوره 13، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 99-121

10.30497/pk.2017.2013

سیدعبدالامیر نبوی؛ مریم دری


25. گفتمان اسلام‌گرای دموکرات در مصر جدید؛ از قیام ژانویة 2011 تا 2016

دوره 12، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 99-128

10.30497/pk.2016.1883

حسن مجیدی؛ جبار شجاعی