موضوعات = روابط بین الملل
تجزیه‌ و تحلیل تأثیر رسانه‌های نوین بر قدرت نرم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه؛ شهروندان اهواز)

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 321-356

10.30497/pkn.2021.238833.2747

جعفر حیدری؛ حسین مسعودنیا؛ سید غلامرضا دوازده امامی


منابع قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران در عراقِ پساداعش و تهدیدهای پیش‌ رو

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 383-406

10.30497/pkn.2021.14270.2592

رضا سیمبر؛ سامان فاضلی؛ دانیال رضاپور


ارزیابی سیاسی ـ حقوقی تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 519-546

10.30497/pkn.2021.14534.2626

حجت الله قائدی؛ سهراب صلاحی؛ خیراله پروین


دیپلماسی انرژی اجبارآمیز ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 569-596

10.30497/pkn.2021.239025.2709

داود کریمی پور


الگوی رفتاری جمهوری آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران؛ برآیندی از سازه‌های هویتی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-26

10.30497/pk.2021.75595

محمدحسین اکبری؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ سعید وثوقی


سرمایه اجتماعی و خشونت کنشگرانه در خاورمیانه

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 59-86

10.30497/pk.2021.14383.2611

رضا خلیلی؛ حامد مهربان اینچه برون


تحلیل روابط جمهوری اسلامی ایران و سوریه در پرتو نظام موازنه قوا در خاورمیانه

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 189-214

10.30497/pk.2021.15007.2669

هادی طلوعی؛ محمدجواد حق شناس


الگوی رفتاری ایالات متحده آمریکا در مدیریت بحران‌های بین المللی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 215-242

10.30497/pk.2021.239398.2743

محمد عابدی؛ نوذر شفیعی؛ محمدرضا دهشیری


تجزیه و تحلیل اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 291-320

10.30497/pk.2021.14960.2664

ابوذر گوهری مقدم؛ علیرضا بیگی


نقش فناوری های نوین ارتباطی در جابجایی قدرت در نظام بین الملل

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 361-386

10.30497/pk.2020.75416

محمد برجعلی زاده؛ علی جعفری؛ ناهید کردی


تأثیر ژنوم ژئوپلیتیک کشورهای ساحلی حوزه خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 461-486

10.30497/pk.2020.75408

سید محمد طباطبایی؛ سید محمد حسین حسینی


تحلیل روابط دوجانبه چین و جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی: شکاف بین انتظارات و واقعیات

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 537-562

10.30497/pk.2020.75411

احسان فلاحی؛ علی امیدی


استراتژی چرخش به آسیا؛ خیزش چین و سیاست امنیت ملی آمریکا در آسیا

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 91-116

10.30497/pk.2020.2681

محمد جمشیدی؛ زکیه یزدان شناس


نظریه انتقال قدرت و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 145-168

10.30497/pk.2020.2688

مهدی ذوالفقاری


بررسی تغییر در سیاست هسته ای دولت یازدهم از منظر فردگرایی تفسیری (1392-1394)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 169-190

10.30497/pk.2020.2683

الهام رسولی ثانی آبادی


غرب زدایی از دانش روابط بین الملل و پیامدهای آن برای مطالعات منطقه ای

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 191-218

10.30497/pk.2020.2685

روح الامین سعیدی


راهبرد دیپلماسی عمومی ایران در آفریقا

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 275-304

10.30497/pk.2020.2687

مریم مرادی؛ علیرضا موسوی زاده؛ سید علی اصغر کاظمی زند؛ محمدرضا دهشیری


مطالعه تطبیقی تأثیر جهانی شدن بر شهروندان ایرانی و سوئدی

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 103-124

10.30497/pk.2019.2657

رضا رحمتی


مطالعه تطبیقی دیپلماسی ورزش در توسعه روابط خارجی ایران و کشورهای منتخب

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 125-148

10.30497/pk.2019.2619

مهدی شریعتی فیض آبادی


منابع قدرت اجتماعی، ساختار دولت و روابط خارجی قاجار

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 91-116

10.30497/pk.2018.2346

امیر محمد حاجی یوسفی؛ محمد محمدیان


تصویرسازی تهدیدانگار از جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 103-133

10.30497/pk.2018.2164

بهنام سرخیل؛ فاتن خزعلی


منافع ملی و عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 163-200

10.30497/pk.2018.2165

علی اکبر جعفری؛ میثم بلباسی؛ شهرام اسفندیار


کاربست نظریات همگرایی در طراحی مدل همگرایی منطقه‌ای در حوزه همسایگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 71-98

10.30497/pk.2017.2012

ابوذر گوهری مقدم؛ میثم بشیری لحاقی


ضعف دولت ـ ملت‌سازی در سوریه و وقوع جنگ داخلی در این کشور (2016-2011)

دوره 13، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 99-121

10.30497/pk.2017.2013

سیدعبدالامیر نبوی؛ مریم دری


گفتمان اسلام‌گرای دموکرات در مصر جدید؛ از قیام ژانویة 2011 تا 2016

دوره 12، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 99-128

10.30497/pk.2016.1883

حسن مجیدی؛ جبار شجاعی