مقاله های مورد تایید برای نشر در شماره 34 (سال 17-شماره 2) ویژه پاییز و زمستان 1400 نشریه علمی دانش سیاسی
1. بررسی تطبیقی الگوی عدالت از منظر شهید مرتضی مطهری و مایکل والزر

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-34

10.30497/pk.2019.2498

حسن مجیدی؛ مهدی امیدی


2. تأثیر سرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-28

10.30497/pk.2019.2615

بابک ارسیا؛ احمد ساعی


3. رابطۀ قانون و حکم‌رانی سیاسی در ایران معاصر (سدۀ نوزدهم و عصر مشروطه)

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-24

10.30497/pk.2020.2731

حمید احمدی؛ نوذر خلیل طهماسبی


4. نسبت بین اخلاق و منفعت در روابط بین الملل

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-24

10.30497/pk.2010.1

محمدحسن خانی


5. رویکرد اسلامی به روابط بین الملل در مقایسه با رویکردهای رئالیستی و لیبرالیستی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-42

10.30497/pk.2011.8

شهروز ابراهیمی؛ علی اصغر ستوده؛ احسان شیخون


6. دیپلماسی انرژی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-40

10.30497/pk.2010.15

حسین پوراحمدی


7. عدالت سیاسی و اجتماعی در سه رهیافت فقهی، فلسفی و جامعه‌شناختی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-25

10.30497/pk.2009.29

ناصر جمالزاده


8. مبانی و قلمرو احیاگری دینی امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-34

10.30497/pk.2008.36

عماد افروغ


9. فراز و فرود گفتمان عدالت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-35

10.30497/pk.2008.43

غلامرضا خواجه سروی


10. مختصات انگاره‌ی قدرت در اندیشه‌های سلوکی ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-33

10.30497/pk.2011.84

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی


11. الزامات گذار به امنیت ملی پایدار

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-27

10.30497/pk.2012.157

علی آدمی؛ مهدی خضریان؛ هادی عباس‌زاده؛ مهدی یزدان‌پناه


12. اصول امنیت اجتماعی‌شده در اسلام؛ مطالعه موردی: سوره‌های مبارکه اعراف، یونس و صافات

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-35

10.30497/pk.2012.774

اصغر افتخاری


13. تحلیل عوامل مرتبط با اعتماد سیاسی دانشجویان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 5-26

10.30497/pk.2013.1327

جهانگیر جهانگیری؛ فاطمه ابوترابی زارچی


14. مطالعه تطبیقی تأثیر نارضایتی انقلابی بر نظام سازی آینده انقلاب در ایران و مصر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-18

10.30497/pk.2013.1424

جلال درخشه؛ محمد جواد هراتی


15. اولویت‌بندی مسائل در تدوین دستور کار برای خط‌مشی‌گذاری عمومی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-28

10.30497/pk.2014.1682

علی‌اصغر پورعزت؛ سکینه بیگدلی؛ علی‌اصغر سعدآبادی


16. ساماندهی ارزیابی سیاست‌های عمومی‌ در جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-36

10.30497/pk.2016.1683

کیومرث اشتریان؛ راضیه امامی میبدی


17. رابطۀ مصرف رسانه‌ای با فرهنگ سیاسی جوانان؛ مطالعۀ موردی، شهر تبریز

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-25

10.30497/pk.2014.1684

مهدی‌ ادیبی‌سده؛ صمد عدلی‌پور؛ نقی طاهری


18. منظومه مفهومی خرد «امنیت اجتماعی‌شده» در سیرة پیامبر اکرم

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-44

10.30497/pk.2015.1743

اصغر افتخاری


19. وضعیت مطالعات ترکیه‌شناسی در دانشگاه‌های ایران؛ مطالعه موردی: دانشگاه‌های امام صادق(ع)، تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-52

10.30497/pk.2016.1775

سیداسدالله اطهری؛ مهدی پیروزفر


20. سنجش رابطه اعتماد و عضویت در انجمن‌های داوطلبانه با فرهنگ سیاسی دانشجویان: مطالعه موردی، دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-26

10.30497/pk.2016.1880

خلیل‌الله سردارنیا؛ بهمن یوسفی


21. تحلیل قدرت در اندیشه سیاسی آیت‌الله میرزای شیرازی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-29

10.30497/pk.2017.1923

جلال درخشه؛ سید محمد صادق کاظمی


22. کاربرد قاعده حفظ نظام در اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی‌ (ره)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-39

10.30497/pk.2017.2010

ناصر جمالزاده؛ مجتبی باباخانی


23. مدل نظری "اخلاق جنگ" در تفکر شیعی با تاکید بر دیدگاه حضرت آیت الله سیستانی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-34

10.30497/pk.2018.2160

مهدی نادری


24. معنا و مقام مصحلت در اندیشۀ سیاسی ایرانی

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1385، صفحه 7-38

10.30497/pk.2006.64

اصغر افتخاری


25. ظهور و دگرگونی جریانهای اسلامگرا: مروری بر رویکردها و نظریهها

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 8-38

10.30497/pk.2005.70

سیدعبدالامیر نبوی