دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله هایی که در این قسمت آمده اند، مراحل داوری و اصلاحات را مطابق فرآیند مصوب نشریه طی نموده اند، و در نهایت توسط سردبیر کنترل و تایید شده اند. شماره نشر این مقاله ها حسب مصوبه تحریریه تعیین و ان شالله منتشر خواهند شد.

علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

تحلیلی استعاره‌ای از معنا و جایگاه مکتب در گفتمان حزب جمهوری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.242528.2938

حسن خدادی؛ محمد ربیعی کهندانی


بازنمایی جریان فکری و روند سیاسی حاکم برتوئیپلماسی مقاومت اسلامی (با تأکید بر شهادت سردار سلیمانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.240256.2786

مهدی نادری؛ احمد گویا


علمی - پژوهشی (سیاست‌گذاری و حکمرانی سیاسی)

مؤلفه‌های مقاومت در بیانیه گام دوم انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.240438.2801

علیرضا بیگی؛ جلال درخشه


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نسبت منافع ملی با راهبرد سیاست خارجی مقاومت‌جویانه؛ رویکردی تقابلی یا هم‌افزا؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.240444.2803

محمد محمودی کیا


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

واکاوی تبیینی مفهوم مقاومت از منظر مقام معظم رهبری (دام‌ظله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.240500.2813

علیرضا بیگی؛ مسعود ندافان


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

سیاست خارجی آمریکا در مقابله با محور مقاومت پس از بیداری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.240506.2815

ابوذر گوهری مقدم؛ امیرمحمد اسماعیلی


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

سیاست مقاومت در اندیشۀ مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.240514.2816

سعید نادری اصل؛ امید شفیعی قهفرخی


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

مؤلفه‌های اثرگذار بر اجرای موفّق دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان (مطالعه موردی: دوره رایزنی فرهنگی شهید رحیمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.240830.2839

حسن بشیر؛ محمد مهدی مستوفی شربیانی


تجزیه و تحلیل پیچیدگی های افول هژمونی ایالات متحده در نظام جهانی سرمایه داری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.240924.2850

ابوالفضل آنائی؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ حسین مسعودنیا


تحلیل گفتمان شبکه‌های خبری امریکایی از سخنان مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه 27 دیماه 1398

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.241542.2885

محمد حسین شعاعی؛ علی میرشکاری سلیمانی


علمی - پژوهشی (سیاست‌گذاری و حکمرانی سیاسی)

بررسی نقش فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در ارتقای شاخص‌های حکمرانی صالح (مطالعه موردی سازمان اداری و استخدامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.241685.2891

فاطمه قیاسی؛ حجت الله درویش پور؛ محمد توحیدفام؛ علی اکبر امینی


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

فهم الگوی مشارکت سیاسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴-۱۳۹۸)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.241795.2905

طاها عشایری؛ هانیه عادل


تحلیل مشارکت ورزشی شهروندان با نگاهی به ظرفیت های بازاریابی سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.242148.2920

احمد اژدری؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ مرجان صفاری


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

کاربست رسانه ها در تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.242285.2927

علی جعفری


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

عوامل تاثیرگذار بر محدود ماندن مشارکت سیاسی زنان؛ با تاکید بر تعداد وزرای زن در دولت های مختلف جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.242222.2925

جلیل دارا؛ الهه صادقی


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

امکان یا امتناع تسری قاعده فقهی «وجوب حفظ نظام» به «حفظ نظام سیاسی مسلمین» (با تأکید بر آراء امام خمینی رحمه‌الله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.13974.2554

حسینعلی سعدی؛ مجتبی باباخانی


بررسی و نقد نظر و ادله آیت‌الله بروجردی درباب ولایت فقیه در عصر غیبت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.14752.2660

میلاد غلامی؛ سید مجتبی عزیزی


علمی - پژوهشی (سیاست‌گذاری و حکمرانی سیاسی)

مطالعه تطبیقی خط‌مشی‌های توسعه اینترنت اشیاء (موردمطالعه: آمریکا، اتحادیه اروپا و چین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.239263.2734

حسین زیبنده؛ محمد رضا عطاردی


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

تبیین معناشناسانه مفهوم منافع ملی در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.239478.2752

حسین محمدی سیرت؛ سید عرفان الدین افضلی


مدل پارادایمی تحریف‌شناسی اندیشه و سیره امام خمینی (رحمه‌الله‌‌علیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.240363.2792

محسن جوهری؛ محمد صادق نصراللهی؛ محمدصادق نصرت پناه


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نسبت سنجی نقش دانشگاه با مقاومت؛ رویکرد تبیینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.240499.2814

رشید جعفرپور؛ سجاد چیت فروش


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

پیشران ها و پس ران های داخلی حضور عراق در محور مقاومت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.240664.2830

رضا انصاری بارده؛ وحید حسین زاده؛ مقداد نیلی


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

بررسی تطبیقی راهبرد مقاومت علمای امامیه در برابر بیگانگان؛ از نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.241793.2904

سعید نادری اصل؛ حسین محمدی سیرت


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

راهبرد‌‌های ج. ا. ایران برای مواجهه و بهره‌گیری از دیپلماسی هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.242631.2940

اعظم ملایی؛ مجید کافی


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

محمد بن سلمان و گذار از پان وهابیسم به یک نظام سکولار در عربستان سعودی؛ ریشه ها و پیامدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.30497/pkn.2022.239810.2769

عبدالرضا عالیشاهی؛ ابراهیم برزگر؛ محمدباقر خرمشاد؛ عباسعلی رهبر