تحلیل نقش انجمن‌های صدر مشروطیت در سقوط مجلس اول

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

: نقش انجمن‌های صدر مشروطه در تخریب ارکان نظام نوپای سیاسی در ایران و به‌ویژه سقوط مجلس اول از وسعت و ابعاد کافی در تاریخ معاصر برخوردار بوده و حتی نوعی انحصار نزد غالب تحلیل‌گران سیاسی برای این عامل بوجود آورده است. آنچه که مشخص است تحولات سال‌های آغازین مشروطه و به‌ویژه سقوط مجلس اول، ارتباط وثیقی با عملکرد انجمن‌های این دوره پیدا کرده است و از هر حیث قضاوت در خصوص کارنامه انجمن‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است. با وجود این، هر گونه تحلیل و ارزیابی در خصوص عملکرد انجمن‌های صدر مشروطه، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور، آسیب جدّی به قضاوت نهایی وارد می‌کند. در نوشتار حاضر نویسندگان با پرسش از نحوه ارتباط مجلس با انجمن‌ها، تلاش نموده‌اند تا تفسیری جامع از چرایی سقوط مجلس اول با تأکید بر نقش انجمن‌ها ارایه نمایند. بررسی نویسندگان حکایت از آن دارد که: اگرچه انجمن‌ها و برخی جراید برآمده از نظام مشروطه، نقش به‌سزایی در رادیکالیزه کردن فضا داشتند، اما شواهدی نیز وجود دارد نشان می‌دهد نقش عوامل دیگر سازمانی و محیطی به مراتب بیشتر بوده است. به عبارت دیگر، انجمن‌ها عامل اصلی در سقوط مجلس اول نبوده‌اند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role of Primary Associations of Constitntional era in the Downfall of the First Parliament

نویسندگان [English]

  • Muhammad Soltanifar 1
  • Alireza Bagheri Dehabadi 2

1 Faculty member of Islamic Azad University

2 Ph.D Student in Communication at Islamic Azad University

چکیده [English]

The role and work of the associations of constitutionality primary on subversion of the pillars of the young political system in Iran and particularly the downfall of the first parliament (1906) has enough space and dimension in the contemporary history and even has created a kind of monopoly to majority of political analyst. it’s clear that developments in the initial years of the constitutionality and in particular the downfall of the first parliament has a firm relations with the actions of the associations of this era and has overshadowed the judgment on the association’s work report in every respect, but any analysis and evaluation concerning the associations’ constitutionality Primary without taking the existing reality’s of the political and social scene of the country under consideration would inflict serious damage to the final judgment. In the whole even though, associations and some news papers had great role in radicalization of the atmosphere, but evidences exist that clearly show the associations had not been the main influential factor, rather a combination of factors with the presence of associations has led to the aforesaid events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutional Revolution
  • Primary Associations of Constitutional Era
  • Press
  • Constitution
  • National Consultative Assembly
دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16
پاییز و زمستان 1391
صفحه 27-42
  • تاریخ دریافت: 14 شهریور 1391
  • تاریخ بازنگری: 06 آبان 1391
  • تاریخ پذیرش: 26 آذر 1391