نقش هیئت‌های مذهبی شهر تهران در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، رشته جامعه‌شناسی انقلاب اسلامی،‌ دانشگاه شاهد

چکیده

سازمان به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مدل مطالعه چگونگی مبارزه سیاسی چارلز تیلی است. سازمان در فرآیند بسیج انقلابی نقش‌های گوناگونی ایفاء می‌کند. هیئت‌های مذهبی از جمله سازمان‌های قدیم هستند که در فرهنگ عاشورایی تشیّع رشد کرده با فراز و نشیب‌هایی فراوان گسترش و تکامل یافته‌اند. مقاله حاضر به بررسی نقش هیئآت مذهبی شهر تهران در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی در شهر تهران می‌پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش کیفی و از نوع مطالعات تاریخی و اسنادی بوده و برای گردآوری داده‌ها به منابع و  اسناد موجود مرتبط مراجعه شده و با برخی از دست‌اندرکاران هیئآت مذهبی مورد مطالعه مصاحبه نیز انجام شده است. یافته‌های تحقیق که در پاسخ به این سئوال اصلی که «نقش  و کارکردهای مختلف هیئت‌های مذهبی شهر تهران در روند شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی چه بوده است؟» مبیّن آن است که این هیئت‌ها به‌عنوان یکی از شبکه‌های سازماندهی  در کنار سایر سازمان‌ها، در روند شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی دارای نقش و کارکردهای مهم و متنوعی بوده‌اند. از جمله آنها می‌توان به نقش فرهنگی، هنری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی هیئت‌های مذهبی مورد مطالعه شهر تهران در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد که برای هر کدام از این نقش‌ها شواهد و مصادیق مربوط در بستر تاریخ انقلاب توضیح داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Religious Processions (Hey'ats) of Tehran in the Process of the Victory of the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

 • Zahed Gaffari Hashjin 1
 • Ali Morshedizad 1
 • Hanieh Khodadadi 2

1 Faculty member of Shahed University

2 M.A. in Political Sociolog of Islamic Revolution from Shahed University

چکیده [English]

Organization is a key element in Charles Tilly's model of study about circumstances of political campaign. Ceremonial religious groups (Hey'ats) are one of the old organizations that have flourished from the  Ashura culture of Tashayo and despite experiencing some ups and downs they have developed and evolved during a long process. This article tries to investigate the roles of the ceremonial religious group of Tehran in Islamic revolution of Iran in the city of Tehran. The method of this research is qualitative and it will use historical and documentary study and for compiling data it has referred to the existing documents and resources and interviews has been performed with some of the concerned authorities of the ceremonial religious groups that were under this study.  The main question in this article is: What were the different roles and functions of ceremonial religious groups (Hey'ats) in the city of Tehran in the process of shaping the Islamic revolution of Iran? It is clear that these (Hey'ats) along with other organizations had important roles and functions in the process of shaping the victory of Islamic revolution. For instance we can mention the cultural, artistic, social, economical, political and military role of the above mentioned ceremonial religious groups in the process of shaping the victory of the Islamic revolution. The proof and witnesses has been provided for each one of these roles in the history of revolution.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ceremonial Religious
 • Groups (Hey'ats) Political Culture
 • Shiee
 • Imam Khomeini
 • Tehran
دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16
پاییز و زمستان 1391
صفحه 63-82
 • تاریخ دریافت: 13 تیر 1391
 • تاریخ بازنگری: 06 شهریور 1391
 • تاریخ پذیرش: 12 آذر 1391