موج جدید اسلام‌گرایی در جها عرب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

با وقوع جنبش­های مردمی اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا، بسیاری بر این باورند
که این موج ادامۀ امواج دموکراسی مطرح شده توسط ساموئل هانتینگتون است. وی با
تقسیم بندی گذارهای دموکراسی در سه موج از 1820 تا کنون، به توصیف تاثیر پذیری
اغلب نقاط جهان از این امواج می­پردازد و برخی تلاش دارند تحولات منطقه را دراین
چارچوب تحلیل نمایند.
این درحالی است که بیداری اسلامی چارچوبی متفاوت را برای فهم این تحولات
پیشنهاد می نماید.
در این پژوهش ضمن تبیین
نقش حائز اهمّیت گرایش­های مذهبی در جهان عرب ذیلِ نظریۀ امواج اسلام خواهی، به
تحلیل انتقادی دیدگاه هانتینگتون
پرداختهو وضعیت جهان عرب را تحلیل
می نماید. سوال اصلی این است: آیا می­توان
جنبش­هایمنطقه را موج جدیدی از
دموکراسی خواهی دانست؟ یافته­های محققان دلالت بر آن دارد که تحولات مزبور به دلیل
نقش موثر انقلاب اسلامی ایران، پیشینۀ اسلام­­گرایی و گرایش­های دینی در منطقه،
گسترش مطالبات شهروندی، آگاهی سیاسی و مبارزه با استبداد،
بیشتر با نظریه«مردم­سالاری
دینی» تا امواج دموکراسی قابل درک و تحلیل است.
موضوعی که نگارندگان از آن به موج جدیدِ اسلام خواهی تعبیر نموده­اند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New Wave of Islamism in the Arab World

نویسندگان [English]

  • Amir Masud Shahramnia 1
  • Nazanin Nazifi Naeni 2

1 Faculty member of Isfahan University

2 M.A. in Political Science from Isfahan University

چکیده [English]

 
Following the recent popular movements in the Middle East and North Africa (MENA), many theorists believe that this wave is the continuation of the waves of democracy proposed by Samuel Huntington. He divided the democratic transitions in three waves, from 1820 to the present, to suggest that most parts of the world would be affected by these waves. Accordingly some seek to analyze the developments of the region in this context.  However, Islamic Awakening proposes a different framework for understanding these developments. Explaining the significant role of religious trends in the Arab World under the theory of Waves of Islamism, the present article gives a critical analysis of Huntington´s views analyzing the situation of the Arab World. The main question in this research is: Can the movements of the region be considered as a new wave of democracy? Findings of researchers suggest that the above developments can be best understood and analyzed based on the theory of religious democracy rather than waves of democracy for the following reasons:  the determining role of the Islamic Revolution of Iran, the background of Islamism and religious trends in the region, the expansion of democratic demands, and political awareness and fighting against tyranny. This is what the authors have termed it as the new wave of Islamism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic awakening
  • eligious dmocracy
  • Waves of democracy
  • Islamic Revolution of Iran
  • Islamism
دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17
بهار و تابستان 1392
صفحه 31-44
  • تاریخ دریافت: 18 فروردین 1392
  • تاریخ بازنگری: 12 خرداد 1392
  • تاریخ پذیرش: 10 مرداد 1392