سیاست در اندیشه و عمل امام هادی(ع)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله تبیین دیدگاه‌های‌ سیاسی امام هادی(ع) است. با توجه به شرایط بسیار سخت و فضای ملتهب سیاسی دورۀ امام هادی(ع)، آن حضرت(ع) مجالی برای ارائۀ دیدگاه‌های سیاسی در دورۀ امامتشان نداشتند؛ اما در این مقاله سعی شده است که برخی از دیدگاه‌های ایشان از منظر سیاسی بررسی و تحلیل گردد. ابتدا به رویکرد کلان آن حضرت(ع) نسبت به سیاست و حکومت از جمله نوع نگاه امام به قدرت و دنیا و همکاری با حکومت‌های ظالم اشاره شده و در ادامه نیز به ویژگی‌های بازیگران و نخبگان عرصۀ سیاست بررسی می‌گردد؛ سپس جایگاه مردم و وظایف و تکالیفی که متوجه ایشان است، از منظر آن حضرت(ع) بررسی می‌شود. آنچه از اندیشۀ سیاسی امام هادی(ع) در بحث اوصاف بازیگران و نخبگان سیاسی به دست می‌آید، اینکه آن حضرت(ع) رعایت تقوای الهی، صداقت و یکرنگی با مردم، بردباری و تحمل، رعایت شایسته‌سالاری و تمهید بستر را جهت نقد برای حاکمان و نخبگان عرصۀ سیاست لازم و ضروری می‌دانند. مردم نیز باید اطاعت آگاهانه و بدون تعصب از حاکمان، داشتن روحیۀ نصیحت و خیرخواهی و دانش و معرفت در فهم امور را در حکومت پیشه خود سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Policy and Practice at the Thought of Imam Hadi(AS)

نویسنده [English]

  • Aliakbar Alikhani

Faculty member of Tehran University

چکیده [English]

The purpose of this paper is to explain the political views of Imam Hadi (AS) Due to the extreme conditions and political atmosphere of Imam Hadi (AS), He did not have an opportunity to provide political views during his leadership In this paper, some of his views are discussed and analyzed from a political perspective. His first major approach to politics and government Including the Imam in the world and collaborating with oppressive regimes mentioned and then cast also features elite politics is discussed. The position of the duties which they are found. What is the political thought of Imam Hadi (AS) completed the actors and political elites gained the respect of his piety Frank and honest with people, tolerance, respect for meritocracy and bed preparation for criticizing the ruling elite politics necessary to know Informed and unbiased people must obey the rulers, the spirit of counsel and good knowledge and understanding of the state of affairs in their own craft.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Hadi (AS)
  • Political Thought
  • Shiite
  • government
  • governors
  • تاریخ دریافت: 14 دی 1393
  • تاریخ بازنگری: 14 بهمن 1393
  • تاریخ پذیرش: 14 بهمن 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 14 بهمن 1393