منظومه مفهومی خرد «امنیت اجتماعی‌شده» در سیرة پیامبر اکرم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

پرسش از ماهیت امنیت در گفتمان‌های مختلف، از جمله سؤال‌های راهبردی‌ای است که در مطالعات نوین امنیت به آن توجه ویژه می‌شود. در مقاله حاضر مؤلف این ایده را که امنیت در گفتمان اسلامی ماهیتی اجتماعی و ارزش‌مدارانه دارد به بحث گذارده است. برای این منظور با استفاده از روش تحلیل زبانی به شناسایی منظومه مفهومی امنیت در سیره نبوی اقدام نموده است. نتیجه بحث حکایت از آن دارد که ساخت معنایی امنیت در سطح خرد که به تبیین مناسبات امنیتی از منظر داخلی اختصاص دارد، عموماً بر مفاهیمی استوار است که ماهیت اجتماعی تا نظامی و سخت‌افزارانه دارند. مهم‌ترین این مفاهیم در شبکه روابط داخلی عبارت‌اند از: حب، مودت، وحدت، مواخاه، امر به معروف و نهی از منکر و... متقابلاً شبکه روابط خارجی نیز با مفاهیمی چون عهد، صلح، تألیف قلوب و...، در کنار مفاهیم سخت‌افزارانه‌ای چون حرب و قتال، شکل گرفته که فرضیه مؤلف را تأیید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Micro conceptual framework of Socieatal Security in Prophet Mohammeds character

نویسنده [English]

  • Asghar Eftekhari

Faculty member of Imam Sadiq University

چکیده [English]

 Micro conceptual framework of  Socieatal Security  in Prophet Mohammeds character
BY:Asghar Eftekhari 
‘What is the Identity of security?” it is the main question in new security studies that has resived different answers by basic security discourses. The approach of this article is limited to the principles of Prophet Mohammeds charater. For this author analysis Conceptual Framework of Security and shows that security has a socieatal identity in Islamic discourses. According to him Conceptual Framework has two levels: Micro Conceptual Framework (MiCF) and Macro Conceptual Framework (MaCF). MiCF analysis managing concepts of security in internal era and divides them to two groups:
First. Concepts which manage relation between Musles.
Second. Concepts which manage relation between Musles with Others.
The results show us that Micro Conceptual Framework of Socieatal Security in Prophet Mohammeds Character is made of: Unification/ Brotherhood / Brotherhood/ Peace /Treaty /War and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • Prophet Mohammeds
  • socieatal security
  • Domestic security
دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21
بهار و تابستان 1394
صفحه 5-44
  • تاریخ دریافت: 25 خرداد 1394
  • تاریخ بازنگری: 18 تیر 1394
  • تاریخ پذیرش: 18 مرداد 1394