رسانه‌ها و بحران‌های بین‌المللی و منطقه‌ای؛ تحلیل انتقادی پیش‌فرض مقاله‌های خبری مطبوعات ترکیه درباره بحران سوریه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه، رسانه­ها به‌عنوان فراگیرترین و مؤثرترین نهاد تولید، بازتولید و توزیع دانش و معرفت در جهان هستند و اغلب مسائل، در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی- اجتماعی در سطح ملی و در عرصه بین­المللی در محیط رسانه­ای متجلی می­شود. بحران­های بین‌المللی و منطقه­ای نیز نه‌تنها توسط رسانه­ها پوشش داده می­شوند، بلکه به‌وسیله راهبرد و سازوکارهای رسانه‌ای شکل می­گیرند. هدف این تحقیق، تحلیل پیش‌فرض در گفتمان رسانه­های خبری ترکیه درباره بحران سوریه است. برای دست یافتن به این هدف، بر اساس چارچوب نظری تحلیل گفتمان انتقادی و ابزارها و فن‌های حوزه­های دیگر مطالعاتی مثل معناشناسی و کاربردشناسی، پیش‌فرض‌ها و دلایل ایدئولوژیکی آن‌ها تحلیل شدند؛ تحلیل نشان داد که نویسندگان مقالات خبری برگزیده روزنامه­های ترکیه، بنا به دلایل ایدئولوژیکی و سیاسی، دانش یکسانی درباره بحران سوریه و کنشگران منطقه­ای و جهانی پیش­فرض می­گیرند. این پیش‌فرض‌ها دارای عناصر و مؤلفه‌هایی هستند که گفتمان تصویرسازی بحران سوریه در مقاله­های خبری، روزنامه ترکیه را تشکیل می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Media and International and Regional Crises; Critical Analysis of Presuppositions in the News Article of Turkish Newspapers on Syria Crisis

نویسندگان [English]

 • Ali Hijimohammadi 1
 • Mahdi Montazerghaem 2

1 Ph.D Student in Communication Science at Tehran University

2 Faculty member of Tehran University

چکیده [English]

Today, media are pervasive and influential institution in production; reproduction and distribution of knowledge in the world. Much of the economic, cultural, political and social issues in national and international arena are presented in media environment. International and regional crises are not only communicated by the media, but they are constituted by media strategies and mechanisms. The aim of this research is to study presuppositions in Turkish news media discourse. To achieve this goal, this paper analyses presuppositions and their possible ideological reasons in the critical news article of Turkish newspapers on Syria crisis. Based on theoretical frameworks of critical discourse analysis and tools and techniques from the theoretical works of other disciplines (such as Semantics, Pragmatics), the research's data are analyzed. This analysis indicates that selected news article writers presuppose same knowledge about Syria crisis and their regional and global actors for political/ ideological reasons. This presuppositions have elements and components that constitute discourse of Syria crisis's portrayal in the news article of Turkish newspapers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Turkish press
 • news article
 • presupposition
 • Syria crisis
 • critical analysis
علی حاج محمدی مهدی‌زاده، سیّد محمد (1387)، رسانه‌ها و بازنمایی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها. فلیک، اووه (1387)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی. ببی، ارل (1381)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضل، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت). رفیع پور، فرامرز (1374) کندوکاوها و پنداشته‌‌ها: مقدمه‌‌ای بر روش‌های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 • تاریخ دریافت: 15 اردیبهشت 1394
 • تاریخ بازنگری: 18 خرداد 1394
 • تاریخ پذیرش: 18 مرداد 1394
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1394