جنبش‌‌‌های اجتماعی جدید، جهانی شدن و اینترنت؛ مطالعه موردی: جنبش تسخیر وال‌استریت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

3 کارشناسی‌ارشد اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی(ره)

چکیده

نوشتار حاضر، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه رابطه‌ و تأثیرگذاری میان جنبش‌‌‌های اجتماعی جدید، جهانی شدن و اینترنت وجود دارد؟ یافته‌‌‌های پژوهش نشان از این دارد که جنبش‌‌‌های اجتماعی جدید و جهانی شدن دارای تأثیرات متقابل بر روی یکدیگر می‌باشند، به‌طوری که بسیاری از جنبش‌‌‌ها در ارتباط با مشکلات جهانی بسیج می‌شوند و در مقابل امکان برقراری این مبادلات و آگاهی از مشکلات جهانی تا حد زیادی به‌وسیلۀ دومین جنبه جهانی شدن؛ یعنی گسترش ارتباطات فراملی، افزایش یافته است. یکی از مهم‌ترین ابزار فنّاوری اطلاعاتی و ارتباطی، اینترنت است که به افزایش قدرت جنبش‌‌‌های اجتماعی جدید کمک کرده و جنبش تسخیر وال‌استریت یکی از آن‌‌‌ها است که بر اساس تغییرات ساختاری بر مبنای تحولات جوامع سرمایه‌داری صنعتی قابل تبیین است و از شاخص‌‌‌های آن، استفاده گسترده از فنّاوری اطلاعاتی و ارتباطی اینترنت و به‌خصوص شبکه‌‌‌های اجتماعی مجازی است که کمک شایانی در جهانی شدن این جنبش داشته است. برای انجام این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی بهره گرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

New Social Movements, Globalization and the Internet (Case Study: Occupy Wall Street Movement)

نویسندگان [English]

 • Hossein Rafee 1
 • Meisam Belbasi 2
 • Seyed Mohammad ghorbi 3

1 Faculty member of Mazandaran University

2 Ph.D. Student in Islamic Revolution Studies. at Tehran University

3 Member of Imam Khomeini Research Institute

چکیده [English]

 The main objective of this research which is based on descriptive - analytical method and documentation is to demonstrate the impact of globalization on the new social movements and the role and impact of the Internet in this regard. The results show that the new social movements and globalization are interrelated so that most of the movements are orchestrated when associated with global problems. Meanwhile, the possibility of establishing this kind of exchange and raising awareness about global problems has largely increased through the second aspect of globalization, namely the spread of transnational communication . In this context, internet is also one of the main tools of information and communication technology that has helped to increase the new social movements' power. One of these movements is Occupy Wall Street that can be explained according to the structural changes in industrial capitalist societies having as one of its indicators the widespread use of the Internet and especially the virtual social networks that have contributed greatly to its internationalization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • New Social Movements
 • Globalization
 • Internet
 • Virtual Social Networks
 • Wall Street Movement
دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23
تالیف مقاله
بهار و تابستان
شهریور 1395
صفحه 129-166
 • تاریخ دریافت: 15 دی 1394
 • تاریخ بازنگری: 01 اسفند 1394
 • تاریخ پذیرش: 15 اردیبهشت 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1395