مقایسه تأثیر سیرتحول فکری ـ تشکیلاتی برکنشگری حزب‌الله لبنان و اخوان‌المسلمین مصر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه علوم سیاسی

2 مربی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند

چکیده

جنبشهای اسلامی معاصر از جمله جنبشهای ضد هژمونیکی محسوب میشوند که در فرآیند تکاملی آنها، برخورداری از ایدئولوژی، رهبری کاریزماتیک و تشکیلات سازمانی منسجم در ماهیت کنشگری آنان حائز اهمیت است. ایدئولوژی، تعیینکننده آرمان و استراتژی جنبشهای اسلامی است که در جذب تودهها و آماده نمودن آنان برای کنش فعالانه مؤثر است. در این راستا نقش رهبری در تدوین، تفسیر و تحول ایدئولوژی از یک‌سو و برپایی تشکیلات سازمانی منسجم و منعطف، جهت هدایت و جذب تودههای مردمی به سمت کنش دینی ـ سیاسی قابل توجه است. با توجه به اینکه دو جنبش اخوانالمسلمین و حزبالله از جمله جنبشهای اسلامی هستند که سابقه چند دهه فعالیت سیاسی ـ تشکیلاتی دارند اما به نظر میرسد که جنبش حزبالله لبنان به دلیل بهرهمندی از مؤلفههایی چون ایدئولوژی انعطاف‌پذیر، ساختار تشکیلاتی منسجم، رهبری کاریزماتیک و استراتژیهای عملگرایانه نسبت به اخوانالمسلمین در جذب تودههای مردمی و تأثیرگذاری بر عرصه قدرت سیاسی، کنش فعالانهتر و مؤثرتری را از خود به نمایش گذاشتهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of The Effect of formative-thought Transformation Process on Lebanon Hezbollah and Egypt Akhavan Al-Moslemin

نویسندگان [English]

  • Somayeh Hamidi 1
  • Peyman Zanganeh 2

1 Faculty member of Birjand University

2 lecturer in political science at Birjand University

چکیده [English]

Deconstruction is a strategy for demonstrating the contribution of philosophy to achieving the meaning of democracy in the postmodern world. It seeks to establish philosophical principles consistent with the principle of tolerating others and democracy in the post-democracy world. Meanwhile, Derrida's ideas in the field of socio-political democracy, such as future democracy and its oncoming challenges, are also rooted in his philosophy. Hence, democracy and deconstruction are the two sides of a coin, and one cannot be understood without the other. This connection is unbreakable and necessary and pivotal to Derrida's thinking about philosophy and politics. The breakthrough has come to suggest new horizons with the critique of modern systems including Western democracies that marginalized forces on the frontiers of democracy can actively participate in determining their own destinies. Contrary to positive methods, the underlying breach does not have a relative relation with the ultimate clarity of the Western society, and it is considered to be the fruits of the linear maturity of history. On the contrary, with the critique of metaphysical systems, it is a strategic breakthrough, so that the inertia of the universe becomes the instrument of successive negotiation. As far as the subject of this article is concerned, it attempts to define the Western metaphysical breakdown, then it shows how Derrida has benefited from this strategy in order to open up the political blockade of Western democratization with ongoing openings. The study of the link between deconstructive philosophy and democracy and how they interact with each other will be the cornerstone of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphysics of Presence
  • Deconstruction
  • Liberal Democracy
  • Future Democracy
 
ابراهیمی، نبی الله(1392)، نوسلفی­گری و جهانی شدن امنیت خاورمیانه، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
احمدی، حمید (1390)،جامعه شناسی جنبش­های اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (7).
احمدزاده، داود (1392)، «چرا اخوان­المسلمین نتوانست؟» خبرگزاری تسنیم،
http:// tasnimnews.com/home/single/92115.
اسداللهی، مسعود(1382)، جنبش حزب الله لبنان، گذشته و حال، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بیانات سیدحسن نصرالله در شب سوم محرم 1434(1391) به نقل از http:// www.moqawama.ir/ speech910825/title.
بوتکو، توماس (1385)، «وحی یا انقلاب»، فصلنامه زریبار، ترجمه مسعود بیننده و سعید ریزوندی، تابستان و پاییز، صص 48-29.
جعفری ولدانی، اصغر و تولایی نصرت­آبادی، محمد مهدی (1393)، «بازشناسی علل سقوط اخوان پس از یک سال»، فصلنامه پژوهش­های سیاسی جهان اسلام، سال چهارم، شماره چهارم، زمستان، صفحات 53-82.
جوهرکش، مصطفی (1386)، تحول اندیشه اخوان المسلمین: 2007-1980، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.
خامه­یار، حسن(1390)، «حزب­الله لبنان نگاهی از درون»، شاهد ایران، شماره71و70، شهریور و مهر، صص 72 تا 66.
حاج سید جوادی، سید کمال (1392)، اخوان­المسلمین مصر، تهران: انتشارات نیک آیین، چاپ دوم.
حلبی، علی اصغر(1382)، تاریخ نهضت­های دینی سیاسی معاصر، تهران: انتشارات زوار.
شحاده، احمد حسین (1389)، دلاوری­های حزب­الله لبنان و آینده جدید جهان عرب، ترجمه محمدرضا میرزاجان (ابوامین)، انتشارات قدر ولایت.
شقاقی، فتحی (1375)، جهاد اسلامی، ترجمه سید هادی خسروشاهی، تهران: انتشارات اطلاعات.
درخشه، جلال (1391)، «بررسی­ تاثیر تکلیف­گرایی دینی انقلاب اسلامی ایران بر مقاومت اسلامی حزب­الله لبنان»، پژوهش­های انقلاب اسلامی، شماره 1، تابستان، از 221 تا 246.
دکمجیان، هرایر (1388)، جنبش­های اسلامی معاصر در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی، تهران: کیهان.
دهقانی فیروزآبادی، جلال (1386)، «جنگ نامتقارن لبنان و امنیت ملی اسرائیل»، سیاست خارجی، شماره 81، بهار، از 92 تا 57.
زمانی محجوب، حبیب (1388)، «تاثیر عوامل معنوی در پیروزی مقاومت حزب­الله لبنان»، حصون، شماره22، از 169 تا 152.
قاسم، شیخ نعیم (1387)، حزب­الله لبنان خط و مشی گذشته و آینده آن، ترجمه محمد مهدی شریعتمدار، تهران: اطلاعات، چاپ سوم.
قرنی، بهجت (1391) انقلاب در کشورهای عربی، واکاوی ریشه­ها و عوامل، ترجمه الهام شوشتری‌زاده، تهران: ابرار معاصر.
فرزانه­ پور، حسین و پیمان زنگنه (1393)، «مناسبات حزب­الله و دولت­های لبنان، با نگاهی به شکل‌گیری و سیر تحول حزب­الله»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال نهم، شماره سه، تابستان، صص 242-215.
دارا، جلیل و مصطفی کرمی (1392)، نقش اخوان­المسلمین در انقلاب 2011مصر در پرتو رابطه ساختار و کارگزار، پژوهش­های سیاسی جهان اسلام، شماره 8، پاییز، صص 54-27.
گلی زواره قمشه­ای، غلامرضا (1383)، شهید سید عباس موسوی: مبلغی مبارز و خستگی ناپذیر، مبلغان، شماره 63، صص 152 تا 140.
غزالی، محمد (2005) من معالم الحق فی کفا حنا الاسلامی الحدیث، قاهره: دارالنشر نهضه المصر، چاپ چهارم.
صالحی، حمید و عماد اصلانی مناره بازار (1394) سه قرن با جنبش‌های اسلامی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
موسوی الحسینی، اسحاق (1387)، اخوان المسلمین، ترجمه سید هادی خسرو شاهی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ سوم.
میشل، ریچارد (1387)، تاریخ جمعیت اخوان المسلمین از آغاز تا امروز، ترجمه هادی خسرو شاهی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، چاپ دوم.
............... (1395)، جمعیت اخوان المسلمین، ترجمه سید هادی خسروشاهی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ دوم.
نش، کیت (1385)، جامعه‌شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست، قدرت، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: کویر.
نقوی، علی محمد(1401)، مقدمه‌ای بر نهضت‌شناسی(از حسن البناء تا خالد استانبولی)، تهران: مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور.
پایگاه اطلاع رسانی حوزه (1383)، «شکل گیری، اهداف و استراتژی اخوان المسلمین»، شماره 5، بهار و تابستان.
Botko,Thomas J (2004), "Revelation or Revolution: A Gramscian Approch to The Rise of Political Islam", Britich Journal of Middle Eastern Studies,Vol.31.no.1,May.
Mitchell,Richard Paul(1993) The Society of the Muslim Brothers, New York, Oxford University Press.
Spoerl,Josef S(2012) The World View of Hasan al Bana and the Muslim Brotherhood-shanahan, Rodger (2005), the shia of the Lebanon: clan, parties and clerics. London: I.B.tauris.
Lia, Brynjar (1998), The Society of the Muslim Brothers in Egypt: The Rise of an Islamic Mass Movement, 1928-1942, UK, Ithaca Press.
دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26
تالیف مقاله
پاییز و زمستان 1396
صفحه 135-162
  • تاریخ دریافت: 15 دی 1396
  • تاریخ بازنگری: 01 بهمن 1396
  • تاریخ پذیرش: 25 بهمن 1396