تحول نگاه ایرانی به رژیم صهیونیستی؛ از گذشته تا حال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

نویسنده

پژوهشگر دوره پست دکتری در رشته روابط بین الملل در دانشگاه ژنو- سوئیس

چکیده

تحول نگاه ایرانی به رژیم صهیونیستی؛ از گذشته تا حال


دکتر مهدی آهویی تاریخ دریافت: 17/09/1387


تاریخ پذیرش: 15/11/1387


چکیده


تاکنون پژوهش‌های بسیاری دربارۀ تفاوت‌های بنیادین رویکردهای نخبگان ایرانی از طیف‌های گوناگون فکری نسبت به پدیدۀ رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین انجام شده، اما کمتر پژوهشی دربارۀ تطور این دیدگاه‌ها انجام گرفته و کمتر پژوهشگری روند تحول دیدگاه‌‌های همۀ نخبگان سیاسی ایرانی در قبال رژیم صهیونیستی را جستجو کرده است. این درحالی است ‌‌که به نظر می‌رسد تمامی نخبگان، به‌رغم تمامی تفاوت‌ها به واسطۀ ایرانی بودن و اثرپذیری از مجموعۀ آگاهی‌ها و تجربه‌های مشترک تاریخی- سیاسی جامعۀ ایرانی، در قبال رژیم اشغالگر قدس، سیر تاریخی‌ای را تجربه کرده‌اند که نهایت و اوج آن، طرد و نفی کامل این رژیم در دوره پس از انقلاب اسلامی است. در این مقاله سعی شده تا ضمن مروری بر گفتمان نخبگان سیاسی ایران در قبال رژیم صهیونیستی، این فرایند تجزیه و تحلیل شود. این پژوهش چنین نتیجه می‌گیرد که دیدگاه نخبگان سیاسی ایرانی در قبال سه موضوع روابط ایران و غرب، جایگاه ایران در منطقه و نیز برقراری عدالت در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی نقش مهمی در تعریف دیدگاه آنان نسبت به رژیم صهیونیستی ایفا کرده که نتیجۀ آن، تأکید بر عدم مشروعیت این رژیم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development of Iranian Perspectives towards the Zionist Regime from the Past to the Present Time

نویسنده [English]

  • Mahdi Ahouie

Postdoctoral researcher at Geneva University

چکیده [English]

Development of Iranian Perspectives towards the Zionist Regime from the Past to the Present Time


Dr. Mahdi Ahouie


This essay studies the various approaches of different Iranian political thinkers in regard to Israel since the establishment of the Zionist regime. The main purpose is to explore whether there are any similarities among all different perspectives towards Israel in Iran. The basic pattern in the broader Iranian foreign policy discourse can be described as an uneasy coexistence between a historical sense of superiority over regional neighbors and a series of humiliations coming from the great powers in Iran’s dealings with the outside world. Israel has become a central feature in Iranian political discourse because all Iranian political thinkers share three fundamental beliefs as follows: 1. Israel is created by the West and it represents Western powers in the region; 2. Israel is fundamentally hostile to Arabs; and 3. The Palestine/ Israel question represents a dramatic case of justice- seeking, for Jews and Muslims alike. Thus, friendship or hostility with Israel can be used as a tool of policy in Iran’s foreign policy discourse to cultivate or antagonize Western powers, while consolidating Iranian hegemony in the Middle East and maintaining a just and fair solution to the Palestine/ Israel question. Despite different interpretations of these concepts by each political school, they constitute a common conceptual ground for all Iranian perspectives towards Israel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Foreign policy
  • Zionist regime (Israel)
  • The West
  • regional hegemony
  • Justice
  • تاریخ دریافت: 17 بهمن 1387
  • تاریخ بازنگری: 31 اردیبهشت 1390
  • تاریخ پذیرش: 15 بهمن 1387