سیاست خارجی دولت انگلستان در قبال بیداری اسلامی: مطالعه موردی مصر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین علیه‌السلام

2 دانشجوی دکترای دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

وقوع بیداری اسلامی در مصر و سقوط رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک ـ‌شریک راهبردی بریتانیا و آمریکا‌ـ موجب شد تا ترتیبات سیاسی‌-‌امنیتی منطقه شمال آفریقا دست‌خوش دگرگونی و تحول شود. سرنگونی مبارک و به قدرت رسیدن جریان­ اسلام­گرای اخوان­المسلمین، مقامات انگلیس را بر آن داشت تا در سیاست­های خود در برابر مصر بازنگری و تجدیدنظر کنند. مقاله حاضر با هدف پاسخ‌گویی به پرسش کلیدی «بریتانیا در مواجهه با جنبش­های اسلامی و امواج بیداری اسلامی، چگونه آنها را در راستای اهداف ملی و سیاست­های خود مدیریت، جهت­دهی یا کنترل می‌کند؟» تألیف شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که سیاست بریتانیا در قبال بیداری اسلامی مبتنی بر رویکردهای استعمارنوین، در جهت احیای دولت­های قدرتمند وابسته و پاسخ‌گو به قدرت‌های بزرگ است. به‌همین‌منظور دولت­سازی بریتانیا در کشور مصر بر سه پایه «آموزش، کادرسازی و ایجاد شبکه هم‌سو» قرار گرفته است. در گام نخست، نخبگان مصری هم‌سو با سیاست‌های انگلیس، در فرآیند یک توافق سیاسی، قدرت را در دست می­گیرند. بر این اساس در شرایط کنونی نظامیان و ارتش مصر این نقش را بر عهده دارند. در گام دوم، آموزش و بازسازی نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی در دستور کار قرار می­گیرد و در عمل بسترها به گونه­ای طراحی می‌شوند که مسئولیت نهادهای نظامی‌ـ‌امنیتی به دست دانش­آموختگان مراکز امنیتی بریتانیا و غرب باشد. در گام نهایی نیز، آموزش رسانه­ها، زنان و جوانان و به‌طور هم‌زمان کارآفرینی و توسعه مدنی مدنظر است تا در این راستا، علاوه بر اجرای طرح­ توسعه سیاسی‌ و اقتصادی مطلوب لندن، فضای افکار عمومی مصر به سود بریتانیا مهندسی شود. همچنین تقویت فمنیسم و توسعه خبرنگاری و تربیت سیاسی با هدف تأسیس احزاب جدید در قالب اندیشه­های سکولاریستی، با هدف مهار و تضعیف جریان‌های اسلام­گرا در مصر انجام می­گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

British Foreign Policy towards Islamic Awakening؛ Case study: Egypt

نویسندگان [English]

  • Hossein Hosseini 1
  • Hojatollah Noori Sari 2

1 Faculty member of Imam Hossein University

2 Ph.D. student at Imam Hossian University

چکیده [English]

Islamic awakening in Egypt and the fall of the dictatorial regime of Husni Mubarak as a strategic partner of Britain and the United States have changed the North-African region's political-security arrangements. The overthrow of Mubarak and the taking of the government by the Muslim Brotherhood led the British authorities to review their policies towards Egypt. Therefore, this article is written to answer this key question that “How does Britain manage, direct or control the Islamic movements and Islamic awakening to protect its national goals and policies?” The results of this study show that British policy towards the Islamic awakening is based on the neo-colonial approaches that seek the revival of powerful dependent states. For this reason, the state-building by the United Kingdom in Egypt is based on two foundations of "education and networking." In the first step, the Egyptian elite, in line with the British policies, take over the power, a role which is played by the Egyptian army right now. In the second step, the training and rebuilding of military and security institutions are on the agenda. The last step is the education of the media, women and youth, and simultaneously, entrepreneurship and development. It also reinforces feminism and the development of journalism and political education within the framework of secularist ideas, which is essentially aimed at curbing the emergence of Islamist currents in Egypt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Britain"
  • "Foreign policy"
  • "Egypt"
  • "Islamic awakening"
  • "State-Building"

______، (1395)، استراتژی امنیت ملی، دفاع و امنیت استراتژیک انگلستان، ترجمه و انتشار: دبیرخانه شورای راهبردی روابط خارجی.
کلینتون، هیلاری، (1394)، گزینه‌های دشوار: وزیر امورخارجه ایالات متحده آمریکا 2009‌ـ‌2013، ترجمه: علی اکبر عبدالرشیدی، تهران: انتشارات اطلاعات.
کمیته امور خارجی مجلس عوام بریتانیا، (1395)، «اسلام سیاسی در خاورمیانه از نگاه بریتانیا؛ با محوریت فعالیت‏های اخوان‌المسلمین»، وبسایت ایران یوریکا، تاریخ انتشار: 3/۱۲/1395، قابل دسترسی در:
http://eurica.ir/modules/smartsection/item.php?itemid=505

Burt, Alistair, (2011), “Ensure the hopes of the Arab Spring aren't dashed”, Official website of UK government, Retrieved: 11 July 2011, From: https://www.gov.uk/government/news/ensure‌ـ‌the‌ـ‌hopes‌ـ‌of‌ـ‌the‌ـ‌arab‌ـ‌Spring‌ـ‌arent‌ـ‌dashed
Burt, Alistair, (2011), “Implications of the Arab Spring for the UK Government's Counter Terrorism Strategy”, Official website of UK government, Retrieved: 13 September 2011, From: https://www.gov.uk/government/speeches/implications‌ـ‌of‌ـ‌the‌ـ‌arab‌ـ‌Spring‌ـ‌for‌ـ‌the‌ـ‌uk‌ـ‌governments‌ـ‌counter‌ـ‌terrorism‌ـ‌strategy
Burt, Alistair, (2012), “UK commitment to the Middle East”, Official website of UK government, Retrieved: 21 March 2012, From:    https://www.gov.uk/government/speeches/uk‌ـ‌commitment‌ـ‌to‌ـ‌the‌ـ‌middle‌ـ‌east
Burt, Alistair, (2012), “Britain and Minnesota: Partners in turbulent times”, Official website of UK government, Retrieved: 30 January 2012, Available at: www.gov.uk/government/speeches/britain‌ـ‌and‌ـ‌minnesota‌ـ‌partners‌ـ‌in‌ـ‌turbulent‌ـ‌times‌ـ‌‌ـ‌2
Burt, Alistair, (2012), “The Arab Partnership”, Official website of UK government, Retrieved: 6 November 2012, From:
       https://www.gov.uk/government/speeches/the‌ـ‌arab‌ـ‌partnership
Burt, Alistair, (2012), “The Arab Spring and Challenges for 2012”, Official website of UK government, Retrieved: 2 February 2012, From: https://www.gov.uk/government/speeches/the‌ـ‌arab‌ـ‌Spring‌ـ‌and‌ـ‌challenges‌ـ‌for‌ـ‌2012‌ـ‌‌ـ‌4
Burt, Alistair, (2012), “Foreign Office Minister celebrates UK education and international collaboration”, Official website of UK government, Retrieved, 1 August 2012, From: https://www.gov.uk/government/news/foreign‌ـ‌office‌ـ‌minister‌ـ‌celebrates‌ـ‌uk‌ـ‌education‌ـ‌and‌ـ‌international‌ـ‌collaboration
Burt, Alistair, (2012), “The UK's response to the Arab Spring”, Official website of UK government, Retrieved: 31 October 2012, From: https://www.gov.uk/government/news/the‌ـ‌uks‌ـ‌response‌ـ‌to‌ـ‌the‌ـ‌arab‌ـ‌Spring
Burt, Alistair, (2012), “The Arab Spring and Challenges for 2012”, Official website of UK government, Retrieved: 2 February 2012, From: https://www.gov.uk/government/speeches/the‌ـ‌arab‌ـ‌Spring‌ـ‌and‌ـ‌challenges‌ـ‌for‌ـ‌2012‌ـ‌‌ـ‌4
Burt, Alistair, (2012), “The UK's response to the Arab Spring”, Official website of UK government, Retrieved: 31 October 2012, From: https://www.gov.uk/government/news/the‌ـ‌uks‌ـ‌response‌ـ‌to‌ـ‌the‌ـ‌arab‌ـ‌Spring
Burt, Alistair, (2012), “The Arab Partnership”, Official website of UK government, Retrieved: 6 November 2012, From: https://www.gov.uk/government/speeches/the‌ـ‌arab‌ـ‌partnership
Cabinet Office, (2012), “The Intelligence and Security Committee’s Annual Report for 2011‌ـ‌2012”, Official website of UK government”, Retrieved: 12 July 2012, From: https://www.gov.uk/government/news/the‌ـ‌intelligence‌ـ‌and‌ـ‌security‌ـ‌committee‌ـ‌s‌ـ‌annual‌ـ‌report‌ـ‌for‌ـ‌2011‌ـ‌2012
Cameron, David, (2012), “David Cameron's address to the United Nations General Assembly”, Official website of UK government, Retrieved: 26 September 2012, From: https://www.gov.uk/government/speeches/david‌ـ‌camerons‌ـ‌address‌ـ‌to‌ـ‌the‌ـ‌united‌ـ‌nations‌ـ‌general‌ـ‌assembly
Clegg, Nick, (2011), “Deputy Prime Minister's speech on the Arab Spring”, Official website of UK government”, Retrieved: 22 August 2011, From: https://www.gov.uk/government/speeches/deputy‌ـ‌prime‌ـ‌ministers‌ـ‌speech‌ـ‌on‌ـ‌the‌ـ‌arab‌ـ‌spring
Clegg, Nick, (2011), “Deputy Prime Minister visits Egypt”, Official website of UK government, Retrieved: 20 October 2011, From: https://www.gov.uk/government/news/deputy‌ـ‌prime‌ـ‌minister‌ـ‌visits‌ـ‌egypt
Cockburn, Patrick, (2016),  “The Arab Spring, five years on: A season that began in hope, but ended in desolation”, Retrieved: 8 January 2016, From: http://www.independent.co.uk/news/world/middle‌ـ‌east/the‌ـ‌arab‌ـ‌spring‌ـ‌five‌ـ‌years‌ـ‌on‌ـ‌a‌ـ‌season‌ـ‌that‌ـ‌began‌ـ‌in‌ـ‌hope‌ـ‌but‌ـ‌ended‌ـ‌in‌ـ‌desolation‌ـ‌a6803161.html
Dobbins, James and others (2007), The beginner’s guide to nation‌ـ‌building, RAND Corporation.
Dobbins, James and others (2008i), After the war: nation‌ـ‌building from FDR to George W. Bush, RAND Corporation.
Dobbins, James and others (2008), Europe’s role in nation‌ـ‌building: from the Balkans to the Congo, RAND Corporation
Eltahawy, Mona, (2011), “Please Britain, don't let Mubarak inspire your response to unrest”, The Guardian, 12 Aug 2011, From: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/12/riots‌ـ‌egyptian‌ـ‌mubarak‌ـ‌civil‌ـ‌liberties
FCO & UKAID (2012), “Leading the UK Government’s strategic response to the Arab Spring: The Arab Partnership”, Foreign and Commonwealth Affairs & International Development.
FCO and DFID and MOD, (2015), “Policy paper: 2010 to 2015 government policy: peace and stability in the Middle East and North Africa”, Retrieved: 8 May 2015, From: https://www.gov.uk/government/publications/2010‌ـ‌to‌ـ‌2015‌ـ‌government‌ـ‌policy‌ـ‌peace‌ـ‌and‌ـ‌stability‌ـ‌in‌ـ‌the‌ـ‌middle‌ـ‌east‌ـ‌and‌ـ‌north‌ـ‌africa/2010‌ـ‌to‌ـ‌2015‌ـ‌government‌ـ‌policy‌ـ‌peace‌ـ‌and‌ـ‌stability‌ـ‌in‌ـ‌the‌ـ‌middle‌ـ‌east‌ـ‌and‌ـ‌north‌ـ‌africa
Foreign & Commonwealth Office, (2013), “Arab Partnership”, Official website of UK government, Retrieved: 25 March 2013, From: https://www.gov.uk/guidance/arab‌ـ‌partnership
Foreign & Commonwealth Office, (2014), “Arab Partnership Participation Fund”, Retrieved: 22 January 2014, From: https://www.gov.uk/guidance/arab‌ـ‌partnership‌ـ‌participation‌ـ‌fund
Fritz, Verena and Menocal, Alina Rocha, (2007), Understanding State‌ـ‌Building from a Political Economy Perspective: An Analytical and Conceptual Paper on Processes, Embedded Tensions and Lessons for International Engagement, DFID: Overseas Development Institute
Hague, William, (2012), “Foreign Office Minister: UK committed to recovery and return of stolen assets”, Official website of UK government, Retrieved: 3 September 2012, From: https://www.gov.uk/government/news/foreign‌ـ‌office‌ـ‌minister‌ـ‌uk‌ـ‌committed‌ـ‌to‌ـ‌recovery‌ـ‌and‌ـ‌return‌ـ‌of‌ـ‌stolen‌ـ‌assets
Halperin, Sandra, (2018), “Neocolonialism”, Encyclopædia Britannica, Retrieved: 10 April 2018, From: https://www.britannica.com/topic/neocolonialism
Hehir, Aidan, (2008), “Humanitarian Intervention: Past, Present and Future”, Political Studies Review: VOL 6, 327–339.
House of Commons (2012), British foreign policy and the 'Arab Spring'“, Second Report of Session 2012–13.
Livingstone, Grace (2013), “How British loans funded dictators’ arms spree”, Retrieved: 4 May 2013, From: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/how‌ـ‌british‌ـ‌loans‌ـ‌funded‌ـ‌dictators‌ـ‌arms‌ـ‌spree‌ـ‌8604194.html
Ministry of Defence, (2016), “UK supports training of Egyptian Armed Forces”, Retrieved: 20 September 2016, From: https://www.gov.uk/government/news/uk‌ـ‌supports‌ـ‌training‌ـ‌of‌ـ‌egyptian‌ـ‌armed‌ـ‌forces
Park, Ashley, (2012), “Speech by the Commercial Secretary to the Treasury, Lord Sassoon to the Middle East Association”, Official website of UK government”, Retrieved: 25 October 2012, From: https://www.gov.uk/government/speeches/speech‌ـ‌by‌ـ‌the‌ـ‌commercial‌ـ‌secretary‌ـ‌to‌ـ‌the‌ـ‌treasury‌ـ‌lord‌ـ‌sassoon‌ـ‌to‌ـ‌the‌ـ‌middle‌ـ‌east‌ـ‌association
Philip Leech and Jamie Gaskarth, (2015), British Foreign Policy and the Arab Spring, Diplomacy and Statecraft 26(1):139‌ـ‌160 • March 2015, Taylor & Francis Group.
Sengupta, Kim, (2013), “Blood money: UK’s £12.3bn arms sales to repressive states”, Retrieved: 16 July 2013, From: http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/blood‌ـ‌money‌ـ‌uk‌ـ‌s‌ـ‌123bn‌ـ‌arms‌ـ‌sales‌ـ‌to‌ـ‌repressive‌ـ‌states‌ـ‌8711794.html
Shirazi, Nima (2013), “Margaret Thatcher & Her Dictator Friends”, Retrieved: 11 April 2013, From: https://muftah.org/margaret‌ـ‌thatcher‌ـ‌her‌ـ‌dictator‌ـ‌friends/#.Wcfv9rIjHIU
Smith, Ben, (2016), Egypt under Sisi, The House of Commons: BRIEFING PAPER, Number 7146, 26 February 2016.
Stilz, Anna, (2015), Against Democratic Interventionism, Ethics & International Affairs, 29, no. 3, p: 259‌ـ‌268.
Whaites, Alan, (2008), States in Development: Understanding State‌ـ‌building, DFID of UK: Policy and Research Division.
Willis, Bob, (2011), “U.K.’s Cameron Urges Peaceful Reforms in Egypt in CNN Interview”, Bloomberg, Retrieved: 30 Jan 2011, From: http://www.bloomberg.com/news/2011‌ـ‌01‌ـ‌30/u‌ـ‌k‌ـ‌s‌ـ‌cameron‌ـ‌urges‌ـ‌peaceful‌ـ‌democratic‌ـ‌reforms‌ـ‌in‌ـ‌egypt‌ـ‌in‌ـ‌cnn‌ـ‌interview.html

دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 28
تالیف مقاله
پاییز و زمستان 1397
صفحه 133-163
  • تاریخ دریافت: 03 آبان 1397
  • تاریخ بازنگری: 13 آذر 1397
  • تاریخ پذیرش: 22 بهمن 1397