سیاست‌های جمهوری اسلامی در مدیریت تنوعات اجتماعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

سیاست‌های جمهوری اسلامی


در مدیریت تنوعات اجتماعی


دکتر یوسف ترابی تاریخ دریافت: 05/09/1387


تاریخ پذیرش: 07/11/1387


چکیده


ویژگی‌ها و متغیرهای تأثیرگذاری مانند عدم مهاجر بودن اقوام ایرانی، افزوده نشدن به قومیت‌ها در اثر کشورگشایی، برخورداری از مشترکات کهن، عدم گسست همبستگی ملی و شکل‌گیری ملت در ایران قبل از ظهور ناسیونالیسم، بر پیوستگی تنوعات اجتماعی در ایران افزوده است. سیاست‌های جمهوری اسلامی در مدیریت تنوعات اجتماعی و افزایش همبستگی ملی بر بنیاد «سیاست تکثرگرایی وحدت‌طلب‌ دینی» در حال تکوین است. بااین‌همه، سیاست‌های قومی در ایران در بستری از چالش‌های ناشی از متغیرهای داخلی و خارجی (برون‌مرزی) با بهره‌گیری از رویکردی منطقی با عنوان سیاست تکثرگرایی وحدت‌طلب دینی در حال استحکام و نهادینه شدن است. تنها در صورتی می‌توان از فعال شدن شکاف‌های مذهبی و قومیتی در ایران (دارای تنوعات اجتماعی) کاست که از ظرفیت‌های قانونی و حقوقی موجود در قوانین اساسی و مدنی و همچنین، آموزه‌های ارزشمند قرآنی با هوشمندی و متناسب با اقتضائات جامعۀ ایرانی بهره‌گیری گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Islamic Republic’s Policies towards Social Diversities Management

نویسنده [English]

  • Yodof Torabi

Faculty member of Police University

چکیده [English]

The Islamic Republic’s Policies


towards Social Diversities Management


Dr. Yousof Torabi


Effective features such as the non- immigrating nature of Iranian racial and ethnic groups, constancy of the number of these as a result of non- expansionism, sharing ancient characteristics, absence of split in national unity and the formation of the nation prior to the rise of nationalism, have all contributed to the persistence of social diversities. The Islamic Republic of Iran’s policies on managing these social diversities and boosting national unity are being formulated on the basis of "religious unitarian pluralism". In other words, these policies are being institutionalized in a process of internal and external challenges while benefiting from a rationalistic approach. The religious and ethnic split can only be diminished by taking advantage of the legal potential of the constitutional and civil laws, as well as Quranic instructions, and taking into consideration the requirements of the Iranian society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social diversities
  • ethnic groups
  • minority
  • religion
  • pluralism
  • Nationalism
دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9
پاییز و زمستان 1388
صفحه 115-157
  • تاریخ دریافت: 05 آذر 1387
  • تاریخ بازنگری: 31 اردیبهشت 1390
  • تاریخ پذیرش: 10 بهمن 1387