آثار تحریم‌های اقتصادسیاسی ایالات‌متحده بر ورزش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

چکیده

جمهوری اسلامی ایران در تاریخ چهل ساله شکوهمند انقلاب اسلامی خود همواره با سیاست فشار، تهدید و تحریم ایالات‌متحده روبرو بوده است؛ تا پیش از آغاز دهه 1390 این تحریم‌ها به تحریم های مالی و تجاری محدود گردیده اما از اوایل دهه 1390 تا به امروز ورزش ایران نیز متحمل فشارها و اثرات تحریم شده است؛ پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی از نوع کیفی به صورت تحلیل تماتیک با دو دور تکنیک دلفی صورت گرفت؛ نمونه‌گیری بر اساس گلوله برفی تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت که در نهایت 16 خبره به‌عنوان نمونه نهایی و 19 مفهوم اساسی به‌دست آمد؛ یافته‌های پژوهش نشان دادند کاهش واردات محصولات خارجی (01/4) مهمترین تاثیر مثبت، پرداخت حقوق مربیان و بازیکنان خارجی (73/4) مهمترین تاثیر منفی مستقیم، تصمیمات شتابزده دولت (84/4) مهمترین تاثیر منفی غیرمستقیم تحریم‌های اقتصادسیاسی ایالات متحده بر ورزش ایران بودند. با توجه به بررسی هزینه-فایده تحمل شرایط کنونی، بنظر می رسد ورزش ایران بعنوان بخشی از اقتصاد خرد ایران، علاوه با مواجهه با تنگناهای بیشتر از قبیل پرداخت پاداش و حقوق ورزشکاران ایرانی و خارجی، محرومیت‌های حضور در عرصه های بین‌المللی و ... نتواند در ابر تورم رکودی قابل پیش بینی در آینده موفقیت‌های گذشته را تکرار نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of the economic sanctions of the United States on the sport of Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Mahdi Shariati Feizabadi

Faculty member of Technical and Vocational University

چکیده [English]

In 40 glorious years of the Islamic Republic of Iran revolution, it has always been faced with the policy of pressure, threats and sanctions of the United States; Until the beginning of the 2011, .these sanctions have been limited to financial and commercial, but since the early 2012, Iranian sport also suffered these pressures and effects of sanctions. The present study was conducted in terms of qualitative purposeful aiming in the form of a two-round Delphi technique. The snowball sampling continued to theoretical saturation stage, which ultimately 16 experts were identified as the final sample and 13 concepts extracted. The research findings indicated that the decrease in imports of products as most positive concept (4.01), the salary of foreign coaches and players (4.73) as most positive impact and government hasty decisions (4.84) as the most indirect negative impact of sanctions on Iran sport. Considering the cost-benefit of enduring the current situation, Iran's sport seems to be part of the microeconomic sector of Iran, in addition to dealing with further difficulties, such as paying rewards and the salaries of both Iranian and foreign athletes, the exclusion of international presence and etc; It seems under the mega inflation of Iran, sport can not replicate the former success in the future.
In 40 glorious years of the Islamic Republic of Iran revolution, it has always been faced with the policy of pressure, threats and sanctions of the United States; Until the beginning of the 2011, .these sanctions have been limited to financial and commercial, but since the early 2012, Iranian sport also suffered these pressures and effects of sanctions. The present study was conducted in terms of qualitative purposeful aiming in the form of a two-round Delphi technique. The snowball sampling continued to theoretical saturation stage, which ultimately 16 experts were identified as the final sample and 13 concepts extracted. The research findings indicated that the decrease in imports of products as most positive concept (4.01), the salary of foreign coaches and players (4.73) as most positive impact and government hasty decisions (4.84) as the most indirect negative impact of sanctions on Iran sport. Considering the cost-benefit of enduring the current situation, Iran's sport seems to be part of the microeconomic sector of Iran, in addition to dealing with further difficulties, such as paying rewards and the salaries of both Iranian and foreign athletes, the exclusion of international presence and etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Economy
  • Iran
  • Sanctions
  • Sports
  • US
آجیلی، هادی و مبینی کشه، زهرا (1392). «تحریم‌های نفتی ایران (با تأکید بر تحریم نفتی اتحادیه اروپا در سال 2012)»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی. 5(15)، 129-99.
بابایی، رضا (1397). وزارت تایلندی از شرکت بازیکنان در مسابقات 2017 AIMAG  جلوگیری کرد، به آدرس:
http://www.esports.ir/tag/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85/
بانک مرکزی (1397).  «خلاصه تحولات اقتصادی». به آدرس: https://www.cbi.ir/Inflation/Inflation_FA.aspx
بهمنی، محمود (1391). «سال 91 دشوارترین سال اقتصادی بود». به آدرس: https://bit.ly/2T2uVP1
ترابیان، عباس (1398). «توپ فوتسال هم تحریم شد»، به آدرس: https://bit.ly/2Vo8hSO
خدادادی، محمدرسول؛ فریدفتحی، مریم و معصوم‌زاده، سارا (1397). «بررسی اثر تحریم بر تجارت ایران و شکرای عمده تجاری در صنعت ورزش؛ رهیافت حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده»، نشریه پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. 7(25)، 32-23.
دلاورپور اقدام، مصطفی و دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1397). «دیپلماسی تقنینی کنگره آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران (بررسی موردی تحریم ها)»، نشریه مجلس و راهبرد. 25(96)، 356-343.
دهقان، سیدامین و دهقانی‌زاده، جمال (1398). «بررسی وضعیت اقتصادی و سرمایه انسانی فدراسیون‌های ورزشی منتخب در شرایط تحریم اقتصادی»، کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم ورزشی و تربیت بدنی در ایران و جهان اسلام، کرج، دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌ها.
سجادی، نصراله (1379). جنبش صدساله المپیک. تهران: انتشارات نور.
سجادی، نصراله؛ خبیری، محمد؛ علیدوست، ابراهیم و شریعتی فیض­آبادی، مهدی (1394). جنبش المپیک یا جنبش دیپلماتیک. تهران: انتشارات تیک تاک.
سلطانی‌فر، مسعود (1398). «رأی دادگاه عالی ورزش در مورد میزبانی ایران و عربستان اعلام شد»، به آدرس: https://bit.ly/2T5raIM
سیمبر، رضا (1389). «سیاست خارجی آمریکا و تحریم­های جدید علیه ایران»، دوفصلنامه دانش سیاسی. 6(2)، 138-107.
شریعتی فیض‌آبادی، مهدی (1394). طراحی مؤلفه­های دیپلماسی ورزشی. (رساله دکتری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران). بازیابی شده از: https://thesis2.ut.ac.ir
شریعتی فیض‌آبادی، مهدی (1398). «مطالعه تطبیقی دیپلماسی ورزشی در کشوهای منتخب»، دوفصلنامه دانش سیاسی. 15(29)، 148-125.
شریعتی فیض‌آبادی، مهدی و گودرزی، محمود (1394). «جایگاه دیپلماسی ورزش در روابط بین­الملل جمهوری اسلامی ایران»، دوفصلنامه دانش سیاسی. 11(22)، 131-118.
صادقی، عبدالرسول و طیبی، کمیل. (1397). «اثرات تحریم­های بین­المللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم ایران (1393-1360) »، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران. 23(74)، 57-33.
طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران (1396)، به آدرس: https://www.imps.ac.ir/index.aspx?pageid=2402&p=1
عسکریان، فریبا؛ اصغرپور، حسین؛ و سرلاب، رقیه (1395). «تغییرات رقابتی، ساختاری و ملی صادرات کالاهای ورزشی در ایران»، فصلنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 9(23)، 26-15.
فشندی، نوبان و قادری، حسین (1396). «بررسی منابع حقوقی وضع تحریم­های هوشمند علیه ایران و تأثیرات برجام بر این تحریم­ها»، فصلنامه علمی ـ حقوقی قانون یار. 2(2)، 147-135.
فغانی، علیرضا (1397). «آمریکا فغانی را تحریم کرد»، به آدرس: https://bit.ly/2TeyzE8
فوادی، چیا (1394). «بازخوانی سرگذشت عجیب تیم ملی در جام ملت‌های آسیای کویت». به آدرس: https://bit.ly/2vcGHNO
کازرونی، علیرضا و خضری، اوین (1397).«بررسی اثر تحریم­های اقتصادی بر واردات کالاهای سرمایه­ای، واسطه­ای و مصرفی ایران (1392-1360)»، فصلنامه مجلس و راهبرد. 25(93)، 408-392.
متقی، سمیرا (1397). «تبیین کارای تحریم­های اقتصادی وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر اقتصاد سیاسی»، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی. 12(42)، 106-89.
مشحون، محمود (1393). «مشحون معاون خزانه داری فیبا شد»، به آدرس: https://www.magiran.com/article/2995840
ملایی، یاسر. (1397). «کانال‌های اثرگذار تحریم بر اقتصاد ایران»، فصلنامه کارآفرین. 12(135)، 16-5.
میرفخرایی، حسن و پیری، صادق (1395). «استنادپذیری عهدنامه مودت 1955 درباره تحریم‌های غرب علیه ایران»، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل. 9(34)، 108-93.
نوری، نواب (1389). «کمبود فشنگ مشکل رشته های تفنگ و تپانچه خفیف»، به آدرس: https://www.magiran.com/article/2068124
 
Culley, J. M. (2011). "Use of a computer-mediated Delphi process to validate a mass casualty conceptual model", Computers, informatics. nursing: CIN, 29(5), 272.
Dart, J. (2017). "Israel and a sports boycott: Anti-Semitic? Anti-Zionist?", International review for the sociology of sport. 52(2), 164-188.
Delgado, F. (2003). "The fusing of sport and politics: Media constructions of US versus Iran at France ‘98", Journal of Sport and Social Issues. 27(3), 293-307.
Katzman, K.; Kerr, P. K. and Nikitin, M. B. D. (2015). Iran: interim nuclear agreement and talks on a comprehensive accord. Library of Congress: Congressional Research Service.
Lane, D. (2018). Sports and foreign policy: President Jimmy Carter and the 1980 Moscow Olympics boycott.
Lee, J. (2008). "Validity and reliability of the Korean version of the observable indicators of nursing home care quality evaluation instrument", Journal of Korean Academy of Nursing. 38(3), 474-482.
Nader, A. (2015). The Impact of Sanctions Relief on Iran. RAND.
Nauright, J. and Schimmel, K. S. (Eds.). (2005). "The political economy of sport". Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Oppermann, K. and Spencer, A. (2018). "Narrating success and failure: Congressional debates on the ‘Iran nuclear deal", European Journal of International Relations. 24(2), 268-292.
Rocha, C. M. and Grix, J. (2017). "Can Sport Mega-Events Change the Diplomatic Dwarf" Status of Brazil? ".
Smeets, M. (2018). "Can economic sanctions be effective? " (No. ERSD-2018-03). WTO Staff Working Paper.
Snyder, S., & Byun, S. W. (2018). "MOON'S OLYMPIC DIPLOMACY". Comparative Connections: A Triannual E-Journal on East Asian Bilateral Relations, 20(1).
Vines, A. (2012). "The effectiveness of UN and EU sanctions: Lessons for the twenty-first century", International affairs. 88(4), 867-877.
Zelenkova, I.; Pitsiladis, Y.; Badtieva, V. and Pakhnotskaya, M. (2019). "Redefining Sport Based on the Russian Doping Experience", Current Sports Medicine Reports. 18(6), 188-191.
دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 31
تالیف مقاله
بهار و تابستان 1399
صفحه 219-246
  • تاریخ دریافت: 15 فروردین 1398
  • تاریخ بازنگری: 08 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 26 شهریور 1398