نظریه بازنمایی رسانه‌ای و تحلیل افکار عمومی متقابل آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی‌ارشد ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

نظریه بازنمایی رسانه‌ای


و تحلیل افکار عمومی متقابل آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها


دکتر علی ربیعی تاریخ دریافت: 30/07/1387


فرناز احمدزاده نامور تاریخ پذیرش: 03/10/1387


چکیده


هدف از انجام این تحقیق، مطالعۀ نقش رسانه‌ها در اثر‌گذاری بر افکار عمومی توسط بازنمایی برخی از رخداد‌‌هاست. مورد مطالعۀ این تحقیق، میزان تأثیرگذاری رسانه‌های خبری در شکل‌دهی افکار عمومی آمریکایی‌‌ها و ایرانی‌ها نسبت به یکدیگر است. از طریق مطالعۀ افکار عمومی بخش کوچکی از ایرانی‌‌ها و آمریکایی‌ها، می‌توان تا حدودی به نحوۀ نگرش آنان نسبت به یکدیگر و میزان تأثیرپذیری آن‌ها از رسانه‌های جمعی در شکل‌گیری این افکار پی برد. لذا تحقیق حاضر کوشیده است تا با مطالعۀ کیفی و موردی تعدادی از ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها که بیشتر آنان تحصیل‌کرده نیز بودند، به لایه‌های نگرشی آنان پی ببرد و با استفاده از «نظریۀ بازنمایی»، نقش رسانه‌های جمعی در شکل‌دهی افکار عمومی را بسنجد. منظور از بازنمایی این است که یک رسانه هیچ‌گاه ابزاری خنثی و یک میانجی بی‌طرف در ارائۀ تصویر به حساب نمی‌آید؛ زیرا رسانه، متکی به زبان و معناست و زبان و معنا نیز در چارچوب گفتمان همواره متکی به قدرت است. لذا بازنمایی حوادث توسط رسانه‌ها - سوای بحث اخلاقی و غیراخلاقی بودن آن- دارای سو‌گیری ایدئولوژیک است و در راستای تضعیف یا تثبیت قدرت و گفتمان ویژه‌ای گام برمی‌دارد. یافته‌های حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها بیشتر از ایرانی‌ها تحت تأثیر رسانه‌هایشان قرار دارند و رسانه‌های آمریکا بازنمایی منفی از ایران و ایرانیان را ارائه می‌دهند. بر این اساس، شکل‌گیری فضاهای تعامل مستقیم بین این دو حوزه- در ساحت‌های علمی، پژوهشی، و...- حوزه افکار عمومی آمریکایی را به مراتب بیشتر از حوزة افکار عمومی ایرانی متأثر می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Media Representation Theory and the Analysis of the Public Opinion of Americans and Iranians about each other

نویسندگان [English]

 • Ali Rabeei 1
 • Farnaz Ahmadzadeh Namvar 2

1 Faculty member of Payam Noor University

2 M.A. in Social Communication from Tehran University

چکیده [English]

Media Representation Theory and the Analysis of the Public Opinion of Americans and Iranians about each other


Dr. Ali Rabee'i


Farnaz Ahmadzadeh Namvar


This research has as its objective the study of the media effects on public opinion when representing some of the events. It centers on the effect of news media on shaping the American and Iranian public opinion about each other. By surveying a small portion of this, it is almost possible to understand the degree of impressionability of each side from the mass media. It has been attempted to conduct a qualitative case study of a certain number of Iranians and Americans, mostly the educated ones, in order to comprehend their perceptions by using the theory of the effect of representation by the mass media on shaping public opinion. By representation it means that no media could be an impartial intermediary when depicting an event, since the media depends on language and meaning which are in their turn used within a discourse subject to power. Hence the representation done by the media, disregarding its being moral or not, has an ideological inclination and tends to sustain or undermine power and its pertinent discourse. The results show that Americans are more swayed by their media which usually offers a negative picture of Iran. Hence the development of direct interactions between these two domains – in scientific, research, … fields – can exert a stronger influence on American public opinion than the Iranian one.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mass media
 • media effects
 • public opinion
 • Representation
 • Discourse
 • Ideology
 • the Islamic Republic of Iran
 • The United States of American
دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8
پاییز و زمستان 1387
صفحه 37-62
 • تاریخ دریافت: 30 مهر 1387
 • تاریخ بازنگری: 01 خرداد 1390
 • تاریخ پذیرش: 10 خرداد 1387