«دولت‌های اجتماعی» و چالش‌های پیش رو

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران. دانشکده مطالعات جهان . گروه مطالعات اروپا

چکیده

«دولت‌های اجتماعی» و چالش‌های پیش رو


دکتر حجت‌الله ایوبی تاریخ دریافت: 04/12/86


تاریخ پذیرش: 17/02/87


چکیده


دولت به معنای امروزی آن، پدیده‌ای نه چندان کهن است و ریشه در رخدادهای قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی دارد. دولت‌ها، تنها نهاد به کاربرندۀ مشروع قدرت توانستند پایه‌های حکومت خود را طی زمان تحکیم بخشند. امنیت داخلی و حفظ کشور از تعرض بیگانگان، اولین شعار دولت‌های ملی بود.


انقلاب فرانسه و انقلاب‌های آزادی‌خواهانه دهه 30 قرن نوزدهم میلادی، فصل جدیدی برای عبور از دولت‌های خودکامه به دولت‌های قانونی بود و با تصویب قوانین اساسی و تشکیل مجالس مقننه، دولت‌سازی وارد مرحلۀ جدیدی شد و دولت‌های استبدادی به دولت‌های حقوقی- قانونی و یا مردم‌سالار تغییر شکل دادند.


انقلاب صنعتی و عواقب ناشی از آن به ویژه اقتصاد سرمایه‌داری، ورود دولت را برای حمایت از اقشار محروم و آسیب‌دیده اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. به تقاضای گروه‌های مختلف و با شکل‌گیری اندیشه‌ها و حکومت‌های سوسیالیستی، دولت‌ها چاره‌ای جز تصویب قوانین اجتماعی، حمایت از محرومان و پرداخت یارانه‌های دولتی نداشتند. بدین ترتیب، «دولت‌های اجتماعی» و یا به تعریف دیگری «دولت‌های رفاه» شکل گرفت و مفهوم دولت وارد مرحلۀ جدیدتری شد.


اینک پس از حدود پنج دهه از اجرای سیاست‌های اجتماعی و مداخلات دولتی، دولت‌های اجتماعی با چالش‌های جدی و بحران‌های مختلف مواجه هستند. در این مقاله ضمن بررسی این چالش‌ها، آخرین راه حل‌های پیشنهادی توسط محققان این رشته بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Welfare States and Prospective Challenges

نویسنده [English]

  • Hojatollah Ayoubi

Faculty member of Tehran University

چکیده [English]

Welfare States and Prospective Challenges


Dr. Hujjatullah Ayyubi


Having its origins in the developments of the 15th and 16th centuries, state, in its modern sense, is not such an old phenomenon. States, the only institutions of legitimate control of power, were able to consolidate the foundations of their governments with the passage of time. Domestic security and protection of the state against foreign invasions were among the first mottos of nation-states.


The French revolution and the liberty-seeking revolutions of 1930s represented a new landmark for transition from autocratic states to legitimate ones.


The ratification of constitutions and establishment of legislative assemblies gave rise to a new stage of state building. Thus autocratic states turned into legal and legitimate or democratic ones.


The industrial revolution and its consequences particularly the capitalist economy made it inevitable for the state to intervene towards supporting the deprived and down- trodden classes.


Due to the demands of various classes of people and the advent of socialist thoughts and governments, states had no choice but ratify social laws, support the deprived, and pay subsidies. Thus social- service states or in other words " welfare states" came into being and the concept of state entered a new stage.


Now after almost five decades of practicing social policies and state interventions, social service states are subject to serious challenges and different crises.


The present article surveys these challenges and analyzes the last solutions proposed by researchers in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social service state
  • government subsidies
  • social policy
  • state building
  • social laws
دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6
پاییز و زمستان 1386
صفحه 37-62
  • تاریخ دریافت: 04 اسفند 1386
  • تاریخ بازنگری: 01 خرداد 1390
  • تاریخ پذیرش: 17 اردیبهشت 1387