جان لاک؛ مناقشه‌های استعمار و اخلاق سرمایه‌داری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

جان لاک؛ مناقشه‌های استعمار و اخلاق سرمایه‌داری


دکتر فرشاد شریعت تاریخ دریافت: 08/10/86


تاریخ پذیرش: 27/02/87


چکیده


این مقاله با بررسی فصل پنجم از رسالۀ دوم حکومت بر آن است که نشان دهد که چرا و چگونه این فصل از دو رسالۀ حکومت محور اصلی لیبرالیسم اقتصادی در نظام سرمایه‌داری است. به عبارت دیگر، لاک در این فصل ضمن بحث از مالکیت کار با ارائۀ یک توجیه اخلاقی از تصرف اراضی در مستعمرات آفریقایی ضمن پایان دادن به مناقشات استعمار راهکاری را پیش روی سیاست‌گذاران انگلیسی قرن هفدهم قرار داد که انگلستان را از سقوط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رهایی بخشید. به عبارت دیگر، لاک در تلاش است تا با ایجاد راهکاری عقلانی و نسبتاً اخلاقی، نشان دهد که اولاً، چگونه و چرا وسعت مستعمرات در آمریکای شمالی به لحاظ اخلاقی مجاز و ثانیاً با توجه به نفوذ رقبای اروپایی عملیاتی و عقلانی است. این بررسی ضمن تجزیه و تحلیل این مناقشه‌ها و نیز بحران‌های اقتصادی انگلستان در تلاش است تا منطق درونی نظریۀ اقتصادی لاک را با توجه به رویکردی که سنت‌شکنان نظریۀ اخلاقی لاک در دهه‌های اواخر قرن بیستم ارائه کرده‌اند، کشف و تفسیر کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Jonn Locke: Arguments of Colonialism and Capitalist Ethics

نویسنده [English]

  • Farshad Shariat

Faculty member of Imam Sadiq University

چکیده [English]

Jonn Locke: Arguments of Colonialism and Capitalist Ethics


Dr. Farshad Shariat


Surveying chapter 5 from the second Treatise of Government, the present article aims at indicating the fact why and how this chapter from Two Treatises of Government forms the main axis of economic liberalism in a capitalistic system. In other words, referring in this chapter to the ownership of work and presenting an ethical justification of the possession of lands in African colonies, John Locke puts an end to the disputes of colonialism and proposes a mechanism to the British politicians of the 19th century. This mechanism saved England from social, political, and economic collapse.


In other words, establishing a rational and rather ethical mechanism, Locke attempts to prove firstly how and why the large domain of colonies in North America is permissible or legitimate, and secondly with respect to the influence of European rivals, it is considered something practical and rational.


Analyzing these arguments and the economic crises of England, the present article seeks to reveal and interpret the internal logic of Locke,s economic theory based on the approach taken by those who have broken the mould of the ethical theory of Locke in the last decades of the 20th century.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locke
  • Colonialism
  • capitalist ethics
  • ownership
  • economic liberalism
دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6
پاییز و زمستان 1386
صفحه 63-84
  • تاریخ دریافت: 08 دی 1386
  • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1390
  • تاریخ پذیرش: 27 اردیبهشت 1387