ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه و رقابت قدرت‌ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل از دانشگاه اصفهان

چکیده

ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه و رقابت قدرت‌ها


دکتر عنایت‌الله یزدانی تاریخ دریافت: 09/11/86


مرتضی شجاع تاریخ پذیرش: 25/02/87


چکیده


بررسی طرح‌های راهبردی برای نظم جهانی حکایت از محوریت جایگاه خاورمیانه در تمامی این طرح‌ها دارد. تحلیل چرایی این موضوع به میزان زیادی با ژئوپلیتیک خاورمیانه مرتبط است که از دیرباز مد نظر محققان و دولتمران سیاسی بوده و امروزه ابعاد نوینی یافته است.


در مقاله حاضر نویسندگان در پی آن هستند تا نسبت بین مؤلفه‌های راهبردی منطقۀ خاورمیانه را با سیاست‌های تعریف و به اجراء گذارده‌شده توسط قدرت‌های بزرگ بررسی کرده و از این ره‌گذر به تصویری تازه از خاورمیانه به عنوان یک منطقۀ مرکزی در نظم بین‌المللی دست یابند. در این راستا، اشغال عراق و افغانستان و تحولات بعدی مورد توجه قرار گرفته و نویسندگان با عنایت به نقش محوری آمریکا در این دور تازه تلاش کرده‌اند تا معادلات راهبردی تازۀ منطقه را شناسایی،‌ تحلیل و معرفی کنند. بررسی‌های انجام‌شده حکایت از آن دارد که رقابت‌های منطقه‌ای به دلیل حضور مؤثر آمریکا فشرده‌تر شده و در نتیجه، شاهد تحولی ماهوی در ژئوپلیتیک جدید منطقه خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

New Geopolitics of the Middle East and the Competition of Powers

نویسندگان [English]

 • Enayatollah Yazdani 1
 • Murtiza Shuja 2

1 Faculty member of Isfahan University

2 M.A. in International Relation from Isfahan University

چکیده [English]

New Geopolitics of the Middle East


and the Competition of Powers


Dr. Enayatullah Yazdani


Murtiza Shuja


The study of strategic plans towards world order suggests the centrality of the position of the Middle East in all these plans. The analysis of the whys and wherefores of this issue is to a large extent relevant to the geopolitics of the Middle East, an issue having long been the the concern of political researchers and statesmen and finding new dimensions today.


The authors of the present article seek to study the relation of the strategic indices of the Middle East and the defined and executed policies of the great powers. Thus they reach a new image of the Middle East as a principal region in international order.


Taking the occupation of Iraq and Afghanistan and its subsequent developments into consideration, and noting the central role of the United States in this new round, the authors seek to identify, analyze, and introduce the new strategic equations of the region.


Studies indicate that regional rivalries would be so tight due to the influential presence of the United States. Thus we would witness an essential change in the new geopolitics of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the Middle East
 • international order
 • geopolitcs
 • America
 • Europe
 • Russia
 • China
 • international security
دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6
پاییز و زمستان 1386
صفحه 85-111
 • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1386
 • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1390
 • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1387