اسلام‌هراسی در اروپا؛ ریشه‌ها و عوامل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

چکیده

اسلام‌هراسی در اروپا؛ ریشه‌ها و عوامل


دکتر علی مرشدی‌زاد تاریخ دریافت: 24/11/86


دکتر زاهد غفّاری هشجین تاریخ پذیرش: 09/02/87


چکیده


از جمله پدیده‌های مهمی که از دیرباز در دستور کار کانون‌های معارض با اسلام قرار داشته است، می‌توان به تولید تصویری منفی از اسلام اشاره داشت که امروزه با عنوان تخصصی «اسلام‌هراسی» از آن یاد شده و پس از 11 سپتامبر تولید و تقویت آن از اولویت و اهمیتی دوچندان برای اردوگاه غربی، به ویژه آمریکا، برخوردار شده است.


در این مقاله اسلام‌هراسی در اروپا بررسی می‌شود تا بدین پرسش پاسخ داده شود که چرا این پدیده در اروپا بروز کرد و در سال‌های اخیر شدت گرفت. برای بررسی این موضوع به عوامل تاریخی، فرهنگی و سیاسی توجّه می‌‌شود. برای آشنایی ابتدایی با موضوع، ابتدا مفهوم و دلالت‌های اسلام‌هراسی و سپس وضعیت کشورهای اروپایی در این خصوص به صورت گذرا بررسی می‌‌شود. نتیجۀ این مطالعات حکایت از آن دارد که عادی‌سازی اسلام‌هراسی با هدف هژمونیک‌‌سازی الگوی سیاسی لیبرال، به هدفی راهبردی برای جامعۀ غربی تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Islamophobia in Europe: Roots and Causes

نویسندگان [English]

 • Ali Mhedizad
 • Zahed Ghaffari hashjin

Faculty member of Shahed University

چکیده [English]

Islamophobia in Europe: Roots and Causes


Dr. Ali Murshidizad


Dr. Zahid Ghaffari


One of the significant phenomena having long been a big concern of circles and societies opposing Islam is producing a tarnished image of this religion. Being termed as Islamophobia today, its creation and strengthening after September 11th event, has gained much higher priority and significance for the western bloc particularly the United States.


The present article deals with Islamophobia in Europe responding the question why this phenomenon arose in Europe and aggravated there in recent years. Historical, cultural, and political factors are taken into account towards studying this issue. We would first study the conception and implications of Islamophobia and then have a cursive look at the situation of European countries in this regard.


The outcome of these studies suggests that the normalization of Islamophobia has turned into a strategic goal for the western society towards the hegemonization of the liberal political pattern.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamophobia
 • Violence
 • discrimination
 • Islam
 • politics
 • Europe
دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6
پاییز و زمستان 1386
صفحه 113-139
 • تاریخ دریافت: 24 بهمن 1386
 • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1390
 • تاریخ پذیرش: 09 اردیبهشت 1387