دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی؛ پیوندها و اهداف

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)

2 عضو هیئت‌علمی دانشکده معارف‌اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی؛ پیوندها و اهداف


دکتر حسام‌الدین آشنا


نادر جعفری هفت‌خوانی


چکیده: این مقاله با ارئة تعاریفی از دیپلماسی سنتی و مبتنی بر بستر آن، به طرح دیپلماسی عمومی و تعامل و کاربرد آن، یکی از ابزارهای سیاست خارجی، می‌پردازد. در این بررسی به موضوعاتی چون تعاریف متعدد نظری و کاربردی دیپلماسی عمومی با استناد به دیدگاه‌های نظریه‌‌پردازان رسمی، همپوشانی معنایی دیپلماسی عمومی با مفاهیم پروپاگاندا و روابط‌عمومی، هرم ارتباطات دیپلماسی عمومی و اهداف کلی آن در سیاست خارجی اشاره می‌شود و به طور خاص به کارگیری دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی ایالات متحده را بررسی می‌کند.


مقاله با ذکر رویکردهای مختلفی که در درون دستگاه حکومت آمریکا به دیپلماسی عمومی وجود دارد، به نمونه‌های مختلفی از ابزارهای دیپلماسی عمومی می‌پردازد. معرفی، اهمیت و لزوم کاربرد دیپلماسی عمومی به عنوان یک ابزار نوین در طراحی، تدوین و اجرای سیاست خارجی نتیجه‌ای است که در پایان مقاله ارائه می‌شود. در این مقاله تلاش می‌شود تا ضمن مراجعه به کتاب‌ها و مقالات تخصصی موضوع، به گزارش‌های رسمی دولت آمریکا در این خصوص نظیر «گزارش کمیسیون تدوین استراتژی امنیت ملی آمریکا-2003م»، «گزارش عملکرد دفتر امور عمومی معاونت دیپلماسی عمومی وزارت خارجۀ آمریکا-2001م»، «گزارش کمیسیون مشورتی دیپلماسی عمومی معاونت دیپلماسی عمومی وزارت خارجۀ آمریکا-2004م»، و نیز «برنامة راهبردی پنج‌سالة آژانس توسعة بین‌المللی ایالات متحده وابسته به وزارت امور خارجۀ آمریکا، 2004-2009م» استناد شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Public Diplomacy and Foreign Policy; Links and Objectives

نویسندگان [English]

  • Hesamuddin Ashna 1
  • Nadir Jafari Haftkhani 2

1 Faculty member of Imam Sadiq University

2 Faculty member of Imam Sadiq University

چکیده [English]

Public Diplomacy and Foreign Policy; Links and Objectives


Dr. Husamuddin Ashna


Nadir Jafari Haftkhani


Presenting certain definitions of traditional diplomacy based on its own context, the present article deals with the issue of public diplomacy, and its interaction and application as one of the instruments of foreign policy.


This research covers such issues as the various theoretical and practical definitions of public diplomacy in accordance with the views of well-recognized theoreticians, semantic overlapping of public diplomacy with the concepts of propaganda and public relations, communication pyramid of public diplomacy, and its general objectives in foreign policy. It deals particularly with the application of public diplomacy in the foreign policy of the United States.


Mentioning different approaches toward public diplomacy within U.S administration, the present article discusses certain instances of the instruments of public diplomacy.


The author concludes with the presentation, significance, and necessity of application of public diplomacy as a modern instrument in planning, formulating, and implementing foreign policy.


Attempting to refer to the works and articles devoted to the issue, the article is fully documented with the official reports of the U.S administration in this regard. Some of the reports are as follows: the 2003 report of the United States Commission on Planning the Strategy of National Security; the 2001 performance report of Bureau of Public Affairs, the Under Secretary for Public Diplomacy, the U.S Department of State; the 2004 report of Advisory Commission of Public Diplomacy, the Under Secretary for Public Diplomacy, U.S. Department of State; and the 2004 – 2009 strategic five-year plan of Agency for International Development, U.S. Department of State.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomacy
  • Foreign policy
  • public diplomacy
  • strategic communications and soft power
دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5
سال سوم، بهار و تابستان 1386
مهر 1386
  • تاریخ دریافت: 02 خرداد 1387
  • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1390
  • تاریخ پذیرش: 02 خرداد 1387
  • تاریخ اولین انتشار: 02 خرداد 1387