تشدید تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در زمان شیوع کووید-19

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل،دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، جمهوری اسلامی ایران

2 عضو هیات علمی گروه روابط بین الملل ، دانشگاه خوارزمی، تهران، جمهوری اسلامی ایران

3 دانش آموخته دکترای روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدتهران مرکزی،تهران،‌جمهوری اسلامی ایران

چکیده

تحریم در حالت طبیعی وقتی اتخاذ می­شود که از قوانین بین­المللی تجاوز و از معیارهای اخلاقی مقبول تخطی شده باشد. هدف از اعمال این تحریم­ها آن است که نهاد یا کشور تحریم‌شونده مجبور به تغییر رفتار گردد. خروج دولت ترامپ از برجام و اعمال تحریم­های یک‌جانبه علیه ایران، نقض منشور سازمان ملل متحد محسوب می­گردد. افزون بر این شیوع بیماری کووید-19 در جهان و نیاز به همکاری جامعه جهانی برای مهار این بحران، باعث گردید تا دولت ایران و دیگر منتقدین تحریم­های یک‌جانبه آمریکا درخواست لغو تحریم­ها را نمایند. سؤال مطرح در این پژوهش این است که چرا در زمان بحران جهانی ناشی از کرونا، تحریم­های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران نه تنها برچیده و یا تعلیق نگردیدند بلکه بر شدت آنها افزوده شد؟ در پاسخ به این سؤال فرضیه­ای که مطرح می­گردد این است: دولت ترامپ با افزایش تحریم­ها به دنبال ایجاد نارضایتی بیشتر در بین توده مردم بود تا از این طریق تغییر نظام سیاسی ایران را رقم زند و یا حداقل رفتار ایران را در خاورمیانه تغییر دهد. یافته‌های تحقیق نشان می­دهد که نظریه کارآمدی تحریم­ها در مورد ایران مؤثر واقع نشده و روش پژوهش با توجه به ماهیت آن توصیفی ـ تحلیلی می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Intensification of US unilateral sanctions against I.R.Iran and its impact on accelerating of Covid-19

نویسندگان [English]

 • Amir Sajedi 1
 • Arsalan Ghorbani Sheikhneshin 2
 • Mohammad bashir Bazgir 3

1 Faculty member of the Department of Political science, Islamic Azad University, Central Branch,

2 Faculty member of the department of Political Science, Karazmi University,

3 Ph.D. in International Relation- Islamic Islamic Azad University- Branch: Central

چکیده [English]

Sanctions are normally imposed on an individual, institution or country that violates international law and violates acceptable moral standards. The purpose of these sanctions is to force these institution to change their behavior. The withdrawal of the Trump government from the UN Security Council and the imposition of unilateral sanctions against Iranian government violate the UN Charter. The outbreak of Covid-19 in the world and the need for the international community to work together to curb this global crisis, prompted the Rouhani administration and others to call for the lifting of sanctions. The question in this study is when the cooperation of all countries to defeat this new virus is necessary, why US unilateral sanctions have not been suspended but rather intensified? In response to this question, the hypothesis is that the Trump administration is seeking to create more discontent among the Iranian people by increasing sanctions, thereby changing Iran's political system happen or at least changes Iran's behavior in the Middle East. The results of the research show that the theory of the effectiveness of sanctions on Iran has not been effective and the research method is descriptive-analytical.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Behavior change
 • Covid-19
 • economy
 • Joint Comprehensive Plan of Action
 • I.R.Iran
 • Sanctions
 • Trump
ارغوانی پیرسلامی، فریبرز و اسماعیلی، محدثه (1398). «چالش‌ها و موانع دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه»، مجلس و راهبرد. 26(97)، 105-71.
بالازاده، زهره؛ اشرفی، امرالله و بارانی، فرهاد (1394). «بررسی واکنش ایران به چالش‌ها و تحریم‌های بین‌المللی از منظر سازه‌انگارانه»، مطالعات روابط بین­الملل. 8(32)، 67-114.
تغیانی، مهدی و درخشان، مرتضی (1393). «تحلیل عوامل تأثیرگذاری تحریم­های اقتصادی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن»، نشریه راهبرد. 23(73)، 146-115.
رستمی، فرزاد و گنجی، مقداد (1395). «قدرت هوشمند آمریکا و ایده نرمش قهرمانانه ایران در مذاکرات هسته­ای»، مطالعات منطقه­ای. (62)، 76-53.
رسولی ثانی‌آبادی، الهام (1399). «بررسی تغییر در سیاست هسته‌ای دولت یازدهم از منظر فردگرایی تفسیری (1392-1394)»، فصلنامه دانش سیاسی. 1(16)، 190-169.
ساجدی، امیر و ساجدی، سیناز (1398). «خروج آمریکا از برجام و تلاطم در اقتصاد ایران»، فصلنامه مطالعات روابط بین­الملل. 12(46)، 157-127.
سرخیل، بهنام و خزعلی، فاتن (1396). «تصویر­سازی تهدیدانگار از جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا»، دانش سیاسی. 13(2)، 133-103.
سمیعی‌نسب، مصطفی (1393). «دیپلماسی اقتصادی، راهبرد مقابله با تحریم­های اقتصادی در منظومه اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه آفاق امنیت. 7(25)، 147-115.
سید تقی­زاده، سیدحمید؛ رئیسی، لیلا و اسماعیلی، بشیر (1398). «بررسی مشروعیت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا پس از خروج از برجام بر اساس منشور ملل متحد». مطالعات روابط بین­الملل. 12(47)، 70-39.
سیف، اله‌مراد و خوشکلام خسروشاهی، موسی (1392). «نظام ارزی مطلوب ایران در اقتصاد مقاومتی»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران. 18(54)، 204-181.
سیمبر، رضا (1389). «سیاست خارجی آمریکا و تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش سیاسی. 6(2)، 138-107.
شریعتی فیض‌آبادی، مهدی (1398). «مطالعه تطبیقی دیپلماسی ورزش در توسعه روابط خارجی ایران و کشورهای منتخب»، فصلنامه دانش سیاسی. 15(1)، 148-125.
عسگرخانی، ابومحمد (1375). «رژیم تحریم­های بین­المللی»، مجموعه سخنرانی‌های سمپوزیون تحریم­های آمریکا علیه ایران. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
قوام، عبدالعلی (1372). اصول سیاست خارجی و سیاست بین­الملل. تهران: سمت.
کالاهان، پاتریک (1387). منطق سیاست خارجی آمریکا، نظریه­های نقش جهانی آمریکا (داود غرایاق زندی، مترجم). تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
گرشاسبی، علیرضا و یوسفی دیندارلو، مجتبی (1395). «بررسی اثرات تحریم بین­المللی بر متغییرهای کلان اقتصادی ایران»، فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی. (25)، 182-129.
لشکری، محمد (1388). «بحران مالی جهان و اثر آن بر اقتصاد ایران»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی. (7و8)، 253-244.
مختاری، حسین (1394). «تأثیر تحریم­های بین­المللی بر عوامل قدرت ملی با تأکید بر تحریم‌های شورای سازمان ملل بر نظام جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک. (38)، 173-134.
مشهدی، علی (1393). «تأثیر تحریم­های وضع‌شده علیه ایران بر محیط زیست، انرژی و انتقال تکنولوژی از منظر حقوق بین­الملل»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی. 16(46)، 124-103.
منظور، داوود و مصطفی­پور، منوچهر (1392). «بازخوانی تحریم­های ناعادلانه: ویژگی­ها، اهداف و اقدامات»، فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی. 1(2)، 42-21.
موسوی، میرطیب (1384). مسایل سیاسی ـ اقتصادی جهانی نفت. تهران: مردم‌سالاری.
 
Baldwin, David A. (1985). Economic statecraft. Princeton university press.
Plano, C. jack & Olton, Roy (1988). The International Relations Dictionary. Fourth Edition, California: ABC-Clio.
منابع اینترنتی
Baldwin, David A (2015). "Sanction in Political Science" New York, International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 2nd Edition, Vol. 20, at https://www.ax.doi.org/10.1016/B97B/ 0- 097086-8. 93126-x
اسماعیل افشار، اسماعیلی (1398)، سایه سنگین کرونا بر اقتصاد ایران. 27 1سفند 1398، بازیابی شده از: http://www.pana.ir/news/1031011
بلومبرگ (1399). تلاش آمریکا برای توسل به مکانیسم ماشه به در بسته متحدانش خورد. 31/06/1399، بازیابی شده از:
 https://www.shahrekhabar.com/political/160059840010578
تقوی، مهدی (1398). آرزوی بر باد رفته آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران؛ باید تمام نقشه‌های ترامپ را لو رفته بدانیم. بازیابی شده از: https://www.atnanews.ir/280406
خبرگزاری تسنیم (1398). نیاز فوری همکاری جهانی برای مقابله با کرونا. 24/12/1398، بازیابی شده از: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/24/2223451
دینیاریان، آتوسا (1399)، تداوم درخواست برای لغو تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا. خبرگزاری پارس تودی، 19/01/1399، بازیابی شده از: https://parstoday.com/fa/america-i184649
ظریف، محمدجواد (1398). جنگ اقتصادی علیه مردم کوچه و بازار است و نه مقامات دولت. 05/09/1398، بازیابی شده از: https://www.mehrnews.com/news/4681303/
ظریف، محمدجواد (1398). همکاری جهانی و منطقه­ای برای مبارزه با کرونا ضروری است. خبرگزاری وزارت امور خارجه 16/12/1398، بازیابی شده از:
دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 33
تالیف مقاله
بهار و تابستان 1400
صفحه 87-108
 • تاریخ دریافت: 26 تیر 1399
 • تاریخ بازنگری: 31 شهریور 1399
 • تاریخ پذیرش: 30 دی 1399