طراحی مدل مدیریت کمپین انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه حامع امام حسین علیه السلام، تهران، جمهوری اسلامی ایران.

2 دانش آموخته دکترا از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، جمهوری اسلامی ایران.

چکیده

امروزه انتخابات به یک کارزار کاملاً حرفه‌ای تبدیل شده است. در این کارزار، پول زیاد یا سرمایه اجتماعی ضرورتاً به موفقیت منجر نمی‌شود بلکه تمرکز بر بهره‌گیری از یافته‌های نوین علمی در مدیریت مبارزات انتخاباتی، ضامن پیروزی است. کم‌توجهی به این مسئله در ایران سبب شده تا با وجود هزینه‌های هنگفت در ایام انتخابات، شاهد مبارزات انتخاباتی دقیق و هوشمندانه نباشیم. در این بین، مدیریت صحیح کمپین‌های انتخاباتی می‌تواند بیشترین اثرگذاری را داشته باشد. در حقیقت مدیریت کمپین با یک برنامه منسجم و راهبردی تنظیم می‌شود که در آن اهداف، پیام، شعار، رسانه، برند، جایگاه‌ و بازار هدف تبلیغات ارائه می‌گردد. در این پژوهش برآنیم تا با مطالعات اسنادی و سپس تشکیل گروه کانونی، گام‌های اصلی مدیریت کمپین انتخاباتی را شناسایی و سپس بر اساس روش ISM، مدل مطلوب برای مدیریت کمپین انتخاباتی را تبیین کنیم. نتایج نشان داد که مؤثرترین اقدام در فرایند مدیریت کمپین انتخاباتی، شناخت مردم و پس از آن، شناخت رقبا و محیط رقابت است که گفتمان انتخاباتی بر اساس آنها شکل می‌گیرد و این گفتمان پایه برنامه تبلیغات سیاسی و نحوه مدیریت سازمان رأی‌ و طرح‌ریزی رسانه‌ای برای رقابت خواهد بود. تشکیل ستاد انتخاباتی نیز به عنوان گام نهایی، نقش مؤثری در اجرای راهبردها و برنامه‌های کمپین در ایام رسمی تبلیغات بر عهده دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a model for election campaign management with a political marketing approach by ISM modelling

نویسندگان [English]

 • Rasoul Uousefi Ramandi 1
 • Soroush Sayyari 2

1 Faculty member of Imam Hosain University

2 Ph.D in Management ,Tehran University.

چکیده [English]

These days, elections become a professional field for tough competitions between candidates. In this situation, much money and high level of social capital are not guarantees for winning elections, but rather focusing on scientific updated consequences about electioneering is the key to win. However a useful framework for campaigning can have a great effectiveness on voters with minimum error. In this research we tried to design a model for campaign management in two separate phases: first the leading dimensions of campaign management were identified with documentary studies and focus groups, then the main model was extracted by the ISM modelling technique. The consequences show that the most effective part in the campaign management process is recognizing people’s needs. The next part is recognizing the competitors and also the competition field which the election course would be based on it. In the following, the election course will affect the political advertising management, managing different groups of voters’ behavior and also the campaign organizational structure. These parts and their interdependence can play a prominent role in the formal period of election advertising in different political systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Campaigning
 • campaign management
 • Election campaign
 • ISM modelling.I.R.Iran
 • Political Marketing
آذر، عادل (1395). تحقیق در عملیات نرم: رویکردهای ساختاردهی مسئله. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
آریان‌پور، عباس (1342). فرهنگ آریان‌پور. تهران: امیرکبیر.
چندکاری، عبدالوهاب؛ مقتدایی، عبدالحسن و زراءنژاد، منصور (1397). «بررسی تأثیر بازاریابی سیاسی بر کمپین‌های انتخاباتی مطالعه موردی: انتخابات مجلس شورای اسلامی در خوزستان». چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی.
حاجی‌پور، بهمن؛ حسینی، سید محمود و زارع، ساسان (1395). «شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در رقابت انتخاباتی با استفاده از روش مدلسازی ساختاری ـ تفسیری (ISM)؛ مورد مطالعه: رقابت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی شهر تهران)»، فصلناهمه مطالعات راهبردی بسیج. 19(70)، 157-129.
حافظ‌نیا، محمدرضا (1385). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.
حسینی، سید حمید؛ میرابی، وحیدرضا؛ رنجبر، محمدحسین و حسن‌پور، اسماعیل (1398). «طراحی مدل بازاریابی سیاسی شناختی (عصب‌پایه)»،  دانش سیاسی. 15(2)، 442-417.
حسینی، مریم‌سادات (1394). معرفی روش گروه کانونی و کاربرد آن در تحقیقات. تهران: انتشارات مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صداوسیما.
خدادحسینی، حمید؛ آقایی، محمد و کرباس‌فروش‌ها، مریم (1397). «تأثیر آمیخته بازاریابی سیاسی بر نیت رأی‌دهندگان مبتنی بر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی؛ مطالعه موردی: انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی شهر تهران»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست. (26)، 70-43.
دهقان‌طرزجانی، محمود (1398). کمپین‌های تبلیغاتی از برنامه‌ریزی تا اجرا. تهران: انتشارات مبلغان.
دهقانی، حمید (1395). از کارزار انتخاباتی تا رفتار انتخاباتی. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
رسولی‌قهرودی، مهدی؛ علوی‌تبار، علیرضا و زابلی، ساحل (1398). «تأثیر تبلیغات سیاسی منفی بر رفتار رأی‌دهی و مشارکت انتخاباتی (مطالعه موردی: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران)»، دانش سیاسی. 15(2)، 464-443.
رهنورد، فرج‌الله و مهدوی‌راد، نعمت‌اله (1389). مدیریت انتخابات. تهران: اطلاعات.
زارع، رحیم؛ پورسعید، محمدمهدی و منتی، حسین (1390). برنامهریزی بازاریابی مبارزات انتخاباتی. تهران: ترمه.
سیاری، سروش (1397). ارتباطات بازاریابی در بازاریابی سیاسی. تهران: صعود ماهان.
صادقی، تورج و جبار، سمانه (1398). بازاریابی سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی (تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها). تهران: انتشارات زرنوشت.
عابدی‌اردکانی، محمد و جاوری، رضا (1396). «بازاریابی سیاسی و فرایند تصمیم‌گیری رأی‌دهندگان؛ مطالعه موردی: جوانان رأی‌دهنده اصفهانی در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی»، فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی. 3(1)، 202-177.
عاملی، سعیدرضا؛ ایزدی، فؤاد و شفیعی‌سروستانی، فاطمه (1394). «کشمکش بر سر برندسازی رژیم اشغالگر صهیونیستی در آمریکا (مطالعه موردی: جنبش بی‌دی‌اس و دانشگاه هرزلیای رژیم صهیونیستی)»، دانش سیاسی. 10(2)، 179-149.
فیروزجائیان، علی‌اصغر و فیروزجائیان، مجتبی (1392). «کاربرد تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری در مطالعات گردشگری (تحلیلی آسیب‌شناسانه)»، مجله برنامه‌ریزی توسعه گردشگری. 2(6)، 159-129.
کیماسی، مسعود؛ عمویی‌اوجاکی، علی و شفیعی، آوا (1398). مدیریت تبلیغات:  استراتژی پیام، برنامهریزی رسانه و سنجش اثربخشی. تهران: ادیبان روز.
مجیدی، حسن و رحیمی‌نیا، محسن (1397). «تحلیل گفتمان اعتدال در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم»، فصلنامه پژوهش‌های‌ راهبردی‌ سیاست. 7(25)، 155-125.
نرگسیان، عباس؛ دیندار، یاشار و طهماسبی‌آقبلاغی، داریوش (1394). «مطالعه تأثیر ابزارهای مدرن بازاریابی سیاسی بر مشارکت سیاسی، اعتماد عمومی و انسجام ملی»، مدیریت فرهنگ سازمانی. 13(4)، 1017-995.
نظرپور کاشانی، حامد (1394). «طراحی الگوی سبک زندگی اسلامی و تأثیر آن بر فرایند تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده». (رساله دکتری گروه مدیریت بازرگانی)، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،‌ ایران.
یوسفی‌رامندی، رسول (1397). «الگوی رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد بازاریابی سیاسی»، نشریه علمی دانش سیاسی. 14(2)، 95-63.
یوسفی‌رامندی، رسول (1399). «تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر رفتار قشر خاکستری در مدیریت مبارزات انتخاباتی». سومین کنفرانس بین‌المللی مطالعات اجتماعی و فرهنگ عامه.
 
Andrews, J. & Shimp, T. (2018). Advertising, Promotion and other aspects of Integrated Marketing Communications (10 ed.). Boston:Cengage.
Baines, Paul; Harris, Phil; Lewis, Barbara R. (2002). "The political marketing planning process: improving image and message in strategic target areas. Marketing Intelligence & Planning", 20(1), 6-14.
Burton, Michael John, Shea, Daniel M. (2010). Campaign Craft.California: Praeger.
Cwalina, Wojciech; Falkowski, Andrzej & Newman, Bruce I. (2015). Political Marketing:Theoretical and Strategic Foundations. New York: Routledge.
Eibl, Otto & Gregor, Milos (2019). Thirty Years of Political Cammpaigning in Central and Eastern Europe. Gewerbestrasse: Palgrave Macmillan.
Janes, F. (1988). "Interpretive structural modelling:a methodology for structuring complex issues". Trans Inst M C, 10(3), 145-154.
Kemp, Jana M. (2012). Run for Elected Office- and Win. New York: Apress.
Kotler, P. & Keller, K. (2016). Marketing Management (15 ed.). Pearson.
LeesMarshment, Jennifer; Conley, Brian; Elder, Edward, Pettitt, Robin, Raynauld, Vincent, & Turcotte, Andre (2019). Political Marketing: Principles and Applications (3st). Oxon: Routledge.
Maarek, Philippe J. (2011). Campaign Communication and Political Marketing. WestSussex: John Wiley & Sons.
Malhotra, Naresh; Nunan, Daniel & Birks, David (2017). Marketing Research: An Applied Approach (5th ed.). Edinburgh: Pearson.
Norris, Pippa (2004). "The Evolution of Election Campaigns:Eroding Political Engagement?". Conference on Political Communications in the 21st Century. St Margaret’s College, University of Otago, New Zealand, January.
O'Cass, A. (2001). Political marketing: An investigation of the political marketing concept and political market orientation in Australian politics. European Journal of Marketing, 1003-1025.
Ormrod, Robert P.; Henneberg, Stephen C., O’Shaughnessy, Nicholas J. (2013). Political Marketing: Theory and Concepts. London: SAGE.
Rose, Chris (2010). How to Win Campains. London: Routledge.
Shaw, Catherine (2018). The Campaign Manager: Running and Winning Local Elections. New York: Routledge.
Stockwell, Stephen (2005). Political Campaign Strategy. Melbourne: Australian Scholarly.
Sun, H. (2008). "International political marketing: a case study of United States soft power and public diplomacy". Journal of Public Affairs, 165-183.
Sushil (2012). "Interpreting the Interpretive Structural Model". Jouurnal of Flexible Systems Management. 87-106.
Wanlhade, N. & Kundu, G. (2020). "Interpretive Structural Modelling (ISM)Methodology and its application in Supply Chain". International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 9(4), 1101-1109.
Winther Nielsen, S. (2013). "Toward a new institutional strategy framework for political marketing", Journal of Public Affairs. 13(1), 84-99.
دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 34
تالیف مقاله
مهر 1400
صفحه 625-658
 • تاریخ دریافت: 12 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 24 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 مرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 24 شهریور 1400