تبیین عوامل پیدایشی سواد انقلاب اسلامی مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (سیاست‌گذاری و حکمرانی سیاسی)

نویسندگان

1 دکترای تخصصی مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاداسلامی ساوه، ساوه، جمهوری اسلامی ایران

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، جمهوری اسلامی ایران

چکیده

معرفت سیاسی، پایه شناخت فعال رفتار سیاسی مدیران است و برای دستیابی به اهداف نظام یک رهیافت ارزشمند تلقی می‌شود. این مقاله که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی ـ اکتشافی است، تلاش دارد تا بر مبنای روش «داده بنیاد»، از مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب، عوامل پیدایشی «سواد انقلاب اسلامی» ارائه شود. معرفی مفاهیم، مقوله و فرامقوله‌های رویش‌یافته از درون داده‌ها به صورت تمام‌خوانی تا رسیدن به اشباع، مورد مطالعه قرار گرفته است. از سه نوع کدگذاری (مفهوم‌سازی) باز، محوری، انتخابی، 1476 کد اولیه، 85 کد ثانویه و مفهوم، 24 مقوله و 6 فرامقوله به نام متغیرهای علّی، محوری، مؤثر، راهبردی، زمینه‌ساز و پیامدی به‌دست آمد. متغیرهای پیدایشی سواد انقلاب اسلامی در مدیران و مسئولان نظام شامل بصیرت، تدبیر، الگوپذیری و ولایتمداری شد که «معرفت سیاسی» نام گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the emerging factors of Islamic Revolution literacy of Managers in the intellectual system of the Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Mohammad-reza Fazeli 1
  • Mohsen Ameri Shahrabei 2

1 PhD in Public Management, ,Saveh Islamic Azad University,

2 Assistance Professor of Management , Islamic Azad University, Tehran

چکیده [English]

management science, like other dimensions of the humanities, are based on the intellectual foundations and liberal ideology of the West, which sometimes do not fit the ideology of the ideological system of countries and this may not meet their needs. Obviously, the prescription and application of some models at the same time with the formation of the Islamic Revolution in accordance with the culture and politics of the revolution has been an important and necessary matter. This research, which is a basic research of descriptive-exploratory type, has been tried to use the method of "Foundation Data Theory Strategy" in the study of humanities and management, from the collection of statements of the Supreme Leader of the Revolution, causal factors and shaping "Islamic Revolution literacy". Managers should be presented in accordance with the research methodology and objectives. The research is aimed at identifying and introducing the concepts and categories that have emerged from within the data using the statements of His Holiness in full reading until saturation has been studied. From three types of open, axial and selective coding (conceptualization), 84 codes and concepts, 24 categories and 6 meta-categories called causal, axial, intervening, strategic, contextual and consequential variables were obtained. The causal and emerging variables of the literacy of the Islamic Revolution in the managers and officials of the system included revolutionary insight, prudence and thought, and role modeling, which was called "political knowledge".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ayatollah Khamenei
  • Literacy
  • political knowledge
  • Supreme Leader Islamic Revolution
برزگر، ابراهیم (1389). «ساختار فهم اندیشه سیاسی اسلام»، دوفصلنامه دانش سیاسی. (2)، 72-43.
حسرتی، مصطفی (1385). «مقدمه‌ای بر روش کیفی نظریه‌سازی داده بنیاد»، زبان و زبان شناسی. 3(2)، 86-75.
دانایی‌‌فرد، حسن (1384). «تئوری‌پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‌سازی تئوری بنیادی»، پژوهشی دانشور. (11)، 70-57.
داوری اردکانی، رضا و شاکری، سیدرضا (1388). «امنیت سیاسی در اندیشه امام خمینی (رحمت‌الله‌علیه)»، دو فصلنامه دانش سیاسی. (1)، 86-69.
درخشه، جلال (1390). آفاق تمدنی انقلاب اسلامی. تهران: دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).
رکابیان، رشید و علی‌پور گرجی، محمود (1398). «مؤلفه‌های انقلابی‌گری، انقلابی بودن و انقلابی ماندن در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری»، مطالعات انقلاب اسلامی. (57)، 110-95.
سجادیه، نرگس (1394). «نقد و بررسی رویکرد سواد اخلاقی از منظر عاملیت انسانی»، مبانی تعلیم و تربیت. (2)، 109-88.
عامری، محسن (1398). سواد انقلاب اسلامی. قم: انتشارات بدرا.
علیزداه، عبدالرضا و دیگران (1385). جامعه‌شناسی معرفت (جستاری در تبیین رابطه ساخت و کنش اجتماعی و معرفت‌های بشری). قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
گلشاهی، محمدمهدی؛ رهبر، عباسعلی و نیک‌سیرت‌فر، مژگان (1399). «تحلیل مؤلفه‌های هوش سیاسی در مدیریت منازعات سیاسی»، دو فصلنامه دانش سیاسی. 32(2)، 620-599.
مبینی، محمد (1395). «طراحی الگوی اسلامی ـ ایرانی مدیریت جهادی در راستای عینیت بخشی ام‌القرای جهان اسلام»، فصلنامه مدیریت اسلامی. (24)، 160-137.
محمدعلیزاده، اکبر( 1397). «الگوی پاسداری از انقلاب اسلامی، مطالعه بیانات مقام معظم رهبری»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی. (26)، 70-47.
محمدی، ابوالفضل؛ فرهی بوزنجانی، برزو و حصیرچی، امیر (1390). «الگوی توسعه و تعالی فرماندهان و مدیران سپاه از منظر مقام معظم رهبری»، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی. 4و3(7و8)، 28-1.
محمدی، یدالله (1380). «انقلاب اسلامی: ایدئولوژی، مفاهیم و کارکردها»، فصلنامه مصباح. (36)، 40-60.
مرادیان، مهدی (1396). «تبیین شاخص­های شخصیت طراز انقلاب اسلامی در راستای تقویت نفوذناپذیری (از منظر نهج‌البلاغه)». فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان. (2)، 76-63.
مطهری، مرتضی (1379). پیرامون انقلاب اسلامی. تهران: صدرا.
مهری، کریم (1395). «دولت اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری: روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد»، فصلنامه دانش سیاسی. 24(2)، 58-31.
میراحمدی، منصور (1397). «جایگاه دانش سیاسی و مدیریت در علوم حکمرانی»، چشم‌انداز مدیریت دولتی. (34)، 43-66.
نوروزی، خلیل؛ باقری کنی، مصباح‌الهدی؛ آزادی احمدآبادی و جواد و نوروزی، محمد (1391)، «ارتقای قابلیت‌های پویا در دانشکده‌های مدیریت جمهوری اسلامی ایران، مورد مطالعه: دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)». مدیریت در دانشگاه اسلامی. (3)، 446-423.
Crotty, M. (1998). The Foundation of Social Research. London: Sage.
Herman, B. (2007). Moral literacy. London: Harvard University Press, 302-313.
 منابع اینترنتی:
خامنه‌ای، سیدعلی، پایگاه نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای: .khamenehi.ir
دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 34
تالیف مقاله
مهر 1400
صفحه 465-490
  • تاریخ دریافت: 09 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 27 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 28 مرداد 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 24 شهریور 1400