دیپلماسی انرژی اجبارآمیز ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، جمهوری اسلامی ایران.

چکیده

کارزار فشار حداکثری ایالات­ متحده بر ضد جمهوری اسلامی ایران بدون شناخت رهیافت جدید ترامپ در عرصه دیپلماسی انرژی قابل ‌بررسی نیست. ترامپ با تحول رهیافتی و کارکردی تلاش کرد تا دیپلماسی انرژی را به عنوان یک ابزار قهرآمیز بر ضد جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده و حداکثر فشار ممکن را از این بعد بر این کشور وارد سازد. در مقاله حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، با طرح این سؤال که دیپلماسی انرژی چه نقشی در کارزار فشار حداکثری ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران داشته به بررسی عملکرد و رفتار ترامپ در بازار نفت پرداخته می­شود. فرضیه اصلی عبارت است از اینکه ریشه اصلی و ماهیت سیاست‌های ترامپ در بازار نفت به تحول رهیافت دیپلماسی انرژی این کشور از هنجارگرایی به نئومرکانتلیسم بازمی‌گردد که می­توان آن را در خروج از برجام و بازگرداندن تحریم­های نفتی، بازآرایی ژئوپلیتیک انرژی واردات نفت آمریکا، اعطای معافیت به خریداران بزرگ نفت از جمهوری اسلامی ایران، متشنج‌سازی قیمت نفت و تولید حداکثری نفت شیل با هدف تسخیر بازارهای سنتی این کشور مشاهده کرد. این رهیافت سبب شد که صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران به حداقل ممکن کاهش یافته و به دلیل افزایش نفوذ آمریکا در تعیین قیمت­های جهانی نفت فشارها علیه تهران بیش از گذشته افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Trump's coercive energy diplomacy toward I.R.Iran

نویسنده [English]

 • Davood Karimipour

Assistant Professor of Political Science, National Defence University.

چکیده [English]

Without knowing the new approach of Trump in the field of energy diplomacy, the maximum pressure campaign against Iran can't be explored. In an effort, Trump tried to transform energy diplomacy as an effective tool and exert possible maximum pressure to Iran. the present paper, with the descriptive - analytical method, the question of what role the energy diplomacy plays in the battle of maximum pressure of Trump to Iran is investigating the performance and behavior of Trump on the oil market. The main hypothesis of the is that the main root of the Trump pressure on Iran's oil market is ahead of the neo-mercantilist approach, in which prominent examples can be seen coming out of JCPOA and returning oil sanctions, the reordering geopolitics of oil imports, destabilizing oil prices and maximum production of shale oil with the aim of capturing traditional Iranian markets. This approach led to the fall in Iranian oil exports to at least possible due to an increase in American influence in determining the prices of international oil prices. Trump's most important move in his campaign against Iran should be oil exemptions. By doing so, Trump was able to bring in the major oil importers from Iran, especially India, while maintaining his sanctions regime. If Trump had suddenly banned these countries from importing Iranian oil, he would probably have faced resistance from national governments and seen his maximum pressure on Iran defeated. However, with the policy of gradual elimination from the market, Iran's oil exports to India, which was in third place after Saudi Arabia and Iraq, gradually approached zero.however such an approach alongside mismangemant in domstic iranian economy lead to wide and violent riots both in 2017 and 2019 year. this instabilities in viewpoint of Trump adminstration was the results of successful strategy of maximum pressure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Energy diplomacy
 • I.R.Iran
 • Neo mercantilism
 • Maximum pressure
 • Oil market
 • Trump
امینیان، بهادر و عسگریان، محسن (1393). «دیپلماسی اجبارآمیز: کارویژه تهدید به‌کارگیری گزینه نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست دفاعی. 23(89)، 70-39.
پرتو، امین (1397). «راهبرد کلان آمریکا در دوره ترامپ، درس‌هایی برای ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی. 21(81)، 223-213.
پوراحمدی، حسین و ذوالفقاری، مهدی (1388). «دیپلماسی انرژی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران»، دوفصلنامه دانش سیاسی. 5(10)، 40-5.
دلاورپوراقدم، مصطفی و دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1396). «برآورد سیاست­های تحریمی کنگره آمریکا در دوران پسابرجام»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست. 7(56)، 139-121.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال و اشراقی، علیرضا (1395). «ارزیابی دکترین و اهداف راهبردی آمریکا در تقابل با اسلام و جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی. 10(37)، 136-117.
سرخیل، بهنام و خزعلی، فاتن (1396). «تصویرسازی تهدیدانگار از جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا»، دوفصلنامه دانش سیاسی. 13(26)، 133-103.
مرادی، عبدالله (1398). دیپلماسی اجبار، راهبرد فشار حداکثری آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
مصلی‌نژاد، عباس (1394). «تأثیر سیاست تحریم بر مذاکرات هسته‌ای ایران»، فصلنامه ژئوپلیتیک. 11(3)، 32-1.
یزدان فام، محمود (1395). «سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی. 19(74)، 164-139.
 
Congressional Research Service (2019). "The World Oil Market and U.S. Policy: Background and Select Issues for Congress". Congressional Research Service, at https://fas.org/sgp/crs/row/R45493.pdf
Entessar, Nader & Afrasiabi, Kaveh L. (2020). Trump and Iran: From Containment to Confrontation”. USA: Lexington Books
Fattouh, Bassam, Economou, Andreas (2019). "An Overview of the Crude Oil Market in 2019", Oxford Institute for Energy Studies, https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/04/Executive-Summary-An-Overview-of-the-Crude-Oil-Market-in-2019.pdf
Fattouh, Bassam, Economou, Andreas (2019). "OPEC Policy in the Age of Trump", Oxford Institute for Energy Studies, at https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/03/OPEC-Policy-in-the-Age-of-Trump.pdf
Giuli, Marco (2017). "Trump’s gas doctrine: What does it mean for the EU?", European Policy Center, athttps://www.epc.eu/en/Publications/Trumps-gas-doctrine-What-doe~1d888c
Guliyev, Farid (2020). "Trump’s "America first" energy policy, contingency and the reconfiguration of the global energy order". Energy Policy (140), 1-10.
Gutiérrez, Manuel Conthe (2019). "Energy and Geostrategy 2019". Spanish Institute for Strategic Studies, Spanish Committee of the World Energy Council Spanish Energy Club, https://www.enerclub.es/extfrontenerclub/img/File/indexed/cecme/Site/Site-Eng/22_geoestrategia.htm
Hettne, Bjorn (1993). "The Concept of Neomercantilism, Mercantilist Economics". (33), 235-255.
Higgott, Richard (2019). "from trade diplomacy to economic warfare: the international economic policy of the Trump Administration". Elcano Royal Institute,(10).
Huntington, SP (1993). "Why international primacy matters". Int Secur 17(4): 68-83.
Ladislaw, Sarah (2017). "Dissecting the idea of US energy dominance", Oxford Institute for Energy Studies, https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2018/01/OEF-111.pdf
Liu, Jia & Ybema, Remko (2016). "Energy Transition and Foreign Energy Policy: What Can the Netherlands Learn from Other Countries?". Energy Academy Europ, at https://energyacademy.org/wp-content/uploads/Report-Energy-transition-and-foreign-energy-policies-EAE.pdf
Samir Mahdi, Ahmed (2020). "Saudi Neomercantilism in the oil price war". review of economics and political science, 5( 1), 17-41.
Shokri Kalehsar, Omid (2020). "Iran Oil Exports Face a Tough Future even after the Coronavirus". at https://uskenergy.com/iran-oil-exports-face-a-tough-future-even-after-the-coronavirus/
Wigell, Mikael (2014). "Conceptualizing regional powers’ geo-economics strategies: neo-imperialism, neo-mercantilism, hegemony and liberal institutionalism", Asia Eur J. (14), 135-151.
Ziegler, Charles E. & Menon, Rajan (2014). "Neomercantilism and Great-Power Energy Competition in Central Asia and the Caspian", Strategic Studies Quarterly. (4).
https://ichef.bbci.co.uk/news/640/cpsprodpb/6BE1/production/_106771672_growth_iran-nc.png
دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 34
تالیف مقاله
مهر 1400
صفحه 569-596
 • تاریخ دریافت: 22 تیر 1399
 • تاریخ بازنگری: 23 فروردین 1400
 • تاریخ پذیرش: 27 فروردین 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 24 شهریور 1400