منابع قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران در عراقِ پساداعش و تهدیدهای پیش‌ رو

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه گیلان، رشته روابط بین الملل، رشت، جمهوری اسلامی ایران

2 دانشجوی دکترای روابط بین الملل ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، جمهوری اسلامی ایران

3 دکترای روابط بین الملل از دانشگاه گیلان، رشت، جمهوری اسلامی ایران

چکیده

منابع قدرت هوشمند ایران در عراق ترکیبی از منابع نرم و سخت است. راز ماندگاری روابط دوستانه ایران و عراق بعد از صدام نیز همین قدرت ترکیبی بوده است. در زمان بحران داعش، ایران با تکیه بر منابع سخت خود در حمایت از ارتش عراق و در دوره پساداعش با تکیه بر جنبه‌های نرم‌افزاری، توانسته روابط مستحکمی را با عراق برقرار کند. با این وجود در دوران پساداعش و به ویژه از دوره قدرت‌گیری مصطفی الکاظمی، چالش‌هایی برای روابط ایران و عراق به وجود آمده است. از این‌رو سؤال مقاله این صورت است که: منابع قدرت هوشمند ایران در عراق کدامند و چالش‌های روابط ایران و عراق در دوره پساداعش چیست؟ در پاسخ گفته می‌شود منابع قدرت ایران در عراق طیف وسیعی از همه منابع قدرت هوشمند، از روابط تاریخی با احزاب و شبه‌نظامیان سیاسی عراق گرفته تا روابط اقتصادی و مذهبی با این کشور است. عمده‌ترین چالش‌های ایران در دوران پساداعش، نیز چالش‌های مربوط به قدرت نرم ایران است. ظهور سیاست‌مداران ناهم‌سو، قدرت‌های رقیب منطقه‌ای در حوزه اقتصادی از جمله ترکیه، تداوم حضور نظامی آمریکا در عراق، تضعیف افراد و تبلیغات و جنگ روانی علیه روابط ایران و عراق، مهم‌ترین چالش‌ها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The sources of the smart power of the I.R.Iran in post-ISIS Iraq and threats ahead

نویسندگان [English]

 • Reza Simbar 1
 • Saman Fazeli 2
 • Danyal Rezapoor 3

1 Professor of International Relation ,Guilan University.

2 Ph.D Student in International Relation , Allameh Tabatabaei University

3 Ph.D. in International Relation, Guilan University

چکیده [English]

Iraq is a country that is part of the Arabian Middle East geopolitical region and on the other hand is one of the most heterogeneous ethnic and linguistic countries. The warlike actions of former Iraqi officials, the persistence of political instability, the emergence of favorable and reproductive contexts for extremist and extremist groups are among the issues that pose a challenge and threat to Iran's national security. However, post-Saddam Iraq should be considered the center of Shiite power and influence because powerful currents such as the supreme Shiite authority, Sadr and other Shiite political groups enjoy high influence in the Iraqi political process. To this end, Iran has largely maintained long-standing relationships with several pro-Shia political parties and with Shia militias. The political and religious interpretation of these relationships has often been established as a basis for the future strategy of Iraq in its post-war Iraq. In light of the above, the research questions are as follows: 1- What role did Iran play in the defeat of ISIS? 2- How has Tehran benefited from its long-standing relations with Iraqi political parties and militia groups? 3. What are the sources of Iranian power in Iraq and how do these resources help Iran to develop strategic partnership with Iraq? In response, it can be argued that Tehran has used various means of power to achieve its goals in Iraq, from its historical relations with Iraqi political parties and militias to its economic and religious ties with it. In this regard, the authors believe that due to the numerous means of Iranian influence in Iraq, their proper use and management have had positive and lasting gains for the achievement of Iran's objectives in Iraq, and despite some problems, the best, most legitimate and At the same time, the most sustainable form of supply has been the target. The purpose of this paper is to identify and identify the sources of Iranian power in Iraq for appropriate strategic management and to achieve results. It's defensive.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: I.R.Iran
 • Iraq
 • ISIS
 • Mititant groups
 • Power
 • Shiites
 • Smart power
آشنا، حسام‌الدین و هفت‌خوانی، نادر (۱۳۸۶). «دیپلماسی عمومی و سیاست‌خارجی؛ پیوندها و اهداف»، دوفصلنامه دانش سیاسی. ۳(۱)، 205-179.
باقری، حسین (۱۳۹۱). «بازیگران داخلی در ساختار سیاسی عراق نوین و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، آفاق امنیت. ۱۹(۱)، 151-129.
جعفری، علی‌اکبر و نیکروش، ملیحه (۱۳۹۴). «منابع فرهنگی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عراق نوبین»، مطالعات قدرت نرم. ۵(۱۲)، 51-31.
جوادی ارجمند، محمدجعفر و طلوعی، هادی (1393). «تأثیر تهاجم نظامی آمریکا به عراق بر قدرت هوشمند ایران در این کشور»، سیاست. ۴۴(۴)، 792-777.
جمشیدی، محمد حسین و گهرویی، رسول (۱۳۹۳). «جمهوری اسلامی ایران و عراق نوین: تبیینی بر کاربرد قدرت نرم در عراق نوین در راستای تحقق ارزش‌های انقلاب اسلامی»، مطالعات سیاسی. ۲(۴)، 86-61.
حاجی یوسفی؛ امیرمحمد (۱۳۸۸). «هلال شیعی؛ فرصت‌ها و تهدیدها برای جمهوری اسلامی ایران، اعراب و آمریکا»، دوفصلنامه دانش سیاسی. ۵(۱)، 181-159.
رضاییان، احد (۱۳۹۴). «پایگاه اجتماعی داعش در عراق و آینده امنیت جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات منطقه‌ای. ۵۹(۲)، 230-207.
رفیع، حسین و نیکروش، ملیحه (۱۳۹۲). «دیپلماسی عمومی و قدرت نرم با تأکید بر قدرت نرم ایران در عراق»، مطالعات روابط بین‌الملل. ۶(۲۲)، 132-99.
سهرابی، محمد (۱۳۹۵). «کالبدشناسی احزاب و گروه‌های سیاسی عراق و تأثیر آنها بر روابط ایران و عراق». مطالعات روابط بین‌الملل. ۳۴(۲)، 75-55.
سجادپور، کاظم و اجتهادی، سعید (۱۳۸۹). «نگرش امنیتی غرب و تهدیدات بین‌المللی پس از جنگ سرد؛ مطالعه موردی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران»، دوفصلنامه دانش سیاسی. ۶(۱)، 59-25.
سیفی، عبدالمجید و پورحسن، ناصر (۱۳۹۷). «داعش و پدیداری موازنه تهدید در روابط ایران و عراق»، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل. ۴۱(۱)، 301-280.
صادقی، اکبر و عسگرخانی، ابومحمد (۱۳۹۰). «برسی عملکرد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عراق»، سیاست خارجی. ۲۵(۴)، 950-928.
فتاحی اردکانی، حسین؛ مسعودنیا، حسین و امام جمعه‌زاده، سیدجواد (۱۳۹۷). «تحلیل منابع قدرت و منابع تشکیل‌دهنده آن از دیدگاه جوزف نای»، مطالعات قدرت نرم. ۸(۱۸)، ۱۵۴-۱۳۱.‌
مشیرزاده، حمیرا (۱۳۹۴). «احیای حوزه سیاست خارجی: تحلیلی چندمتغیره»، پژوهش‌نامه علوم سیاسی. ۱۰(۳)، 161-141.
نوازنی، بهرام و عبادی، زهرا (۱۳۹۶).« بررسی تأثیر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بر اهداف و منافع راهبردی آمریکا در عراق نوین»، مطالعات سیاسی و بین‌المللی. ۱(۱)، 118-101.
ولایتی، علی‌اکبر و سعیدمحمدی، رضا (۱۳۸۹). «تحلیل تجارب همگرایی در جهان اسلام»، دوفصلنامه دانش سیاسی. ۶(۱)، 180-151.
هرسیج، حسین و تویسرکانی، مجتبی (۱۳۸۸). «مقایسه میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه»، دانش سیاسی. ۵(۲)، 203-169.
یوسفی کوپایی، غلامحسین؛ یزدانی، عنایت‌الله و امیدی، علی (۱۳۹۷). «تبیین کاربرد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه آمریکای لاتین؛ روندها و دستاوردها»، دانش سیاسی. ۱۴(۲)، 195-165.
 
Arif, Beston Husen (2019). IRAN’S STRUGGLE FOR STRATEGIC DOMINANCE IN A POST-ISIS IRAQ. Asian Affairs, 2019 https://doi.org/10.1080/03068374.2019.1636525.
Blanchard, Christopher (2018). "Iraq: In Brief, Library of Congress. Washington, DC: Congressional Research Service", March, https://digital.library.unt.edu/ark:/ 67531/metadc1157163/ (accessed 20 April 2018).
Esfandiary, Dina and Ariane Tabatabai (2015). "Iran’s ISIS Policy", International Affairs. 91(1), 36-61.
GICJ (2016). "Militias in Iraq: The Hidden Face of Terrorism". Geneva International Centre for Justice, September 2016, Http://Www.Gicj.Org/Gicj_Reports/Gicj_ Report_On_Militias_September_2016.Pdf (accessed 24 April, 2018).
Katzman, K. and C. Humud (2016). Iraq: Politics, Governance. Library of Congress Washington DC Congressional Research Service.
Lee, T. M. (2010). "Iran’s Influence in Iraq". U.S. Army War College, Carlisle Barracks, PA, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a545054.pdf (accessed 21 May 2018).
Oktav, Özden Zeynep (2018). "Understanding Iran’s Approach to Violent Non-state Actors: The ISIS and YPG Cases", Violent Non-state Actors and the Syrian Civil War. 16(2). 193–210.
Peterson, S. (2017). "How Iran, the Mideast’s New Superpower, is Expanding its Footprint Across the Region-and What it Means" The Christian Science Monitor, December 17, 2017, https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2017/1217/How-Iranthe-Mideast-s-new-superpower-is-expanding-its-footprint-across-the-region-andwhat-it-means (accessed 12 August 2018)
Seloom, S. (2018). "A Regular Survey of Experts on Matters Relating to Middle Eastern and North African Politics and Security", Carnegie Middle East Center, June 14, 2018, http://carnegie-mec.org/diwan/76573 (accessed 8 May 2018).
Smith, Ben (2018). "Iraq and the 2018 elaction". Availble at: http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8337/CBP-8337.pdf
Spyer, J. (2015). "Tehran’s Servants: Iraq’s Shia Militias Emerge as the Key Armed Force Facing Islamic State in Iraq", Centre for the New Middle East Policy Paper. 6(1). 897- 917.
Sullivan, Michael D. (2018). "I Fought Against Muqtada al-Sadr. Now He’s Iraq’s Best Hope". Foreign Policy, April 16, 2018, https://foreignpolicy.com/2018/04/16/ iranian-backed-militias-set-sights-on-u-s-forces/ (accessed 9 June 2018).
Tabatabai, A. and D. Esfandiary (2017). "Cooperating with Iran to Combat ISIS in Iraq", The Washington Quarterly. 40(3), 36-50.
William, P. A. Khosrow and M. Afary (2019). "Iran". Encyclopedia Britannica. May 15, https://www.britannica.com/place/Iran (accessed17 May 2019).
دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 34
تالیف مقاله
مهر 1400
صفحه 383-406
 • تاریخ دریافت: 06 دی 1398
 • تاریخ بازنگری: 03 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 24 شهریور 1400