شناسنامه علمی فارسی و انگلیسی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

دوفصلنامه علمی دانش‌سیاسی
سال هجدهم شماره اول (پیاپی 35)، بهار و تابستان 1401 

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق علیه السلام
مدیرمسئول: جلال درخشه
سردبیر: اصغر افتخاری
مدیر داخلی: احمد خادم
اعضای هیئت تحریریه (به ترتیب رتبه و الفبا)
حمید احمدی ............................................................................ استاد (علوم سیاسی) دانشگاه تهران
اصغر افتخاری.................................................... استاد (جامعه شناسی سیاسی) دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
ابراهیم برزگر................................................................. استاد (اندیشه سیاسی) دانشگاه علامه طباطبایی
غلامرضا خواجه‌سروی ......................................................... استاد (علوم سیاسی) دانشگاه علامه طباطبایی
جلال درخشه............................................................. استاد (اندیشه سیاسی) دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
فرشاد شریعت ........................................................... استاد (اندیشه سیاسی) دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
یحیی فوزی .................................................. استاد (علوم سیاسی) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
حمیدرضا ملک‌محمدی ................................................................... استاد (علوم سیاسی) دانشگاه تهران
سید محمدرضا احمدی طباطبایی.......................................... دانشیار (اندیشه سیاسی) دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
ناصر جمال‌زاده ......................................................... دانشیار (مسائل ایران) دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
محمّدباقر حشمت‌زاده ...................................................... دانشیار (جامعه‌شناسی سیاسی) دانشگاه شهید بهشتی
حسن مجیدی .......................................................... دانشیار (اندیشه سیاسی) دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

دانش سیاسی بر اساس نامه شماره 165953 /3 مورخ 14/8/ 1391 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای درجۀ علمی ـ پژوهشی گردیده‌ است.
دانش سیاسی از شماره بهار و تابستان 1398 در قالب آیین‌نامه جدید ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 11/25685 تاریخ  09/02/1398 تهیه و منتشر می‌گردد.

با توجّه به راه‌اندازی سامانه ویژه نشریه علمی دانش سیاسی به نشانی http://pkn.journals.isu.ac.ir/
ضروری است که علاقه‌مندان جهت هرگونه ارتباط با این مجلّه صرفاً از طریق سامانه ذکر شده مراجعه نموده و موارد مربوط را پیگیری نمایند. مقاله‌ها و مواردی که به هر طریقی غیر از روش ذکر شده ارسال شود، قابل پیگیری نمی‌باشند.
 
داوران این شماره: (به ترتیب حروف الفبا)
بهرام اخوان کاظمی، اصغر افتخاری، سید جواد امام‌جمعه‌زاده، حسن بشیر، یوسف ترابی، سیدجواد حسینی، جعفر حق‌پناه، محسن خلیلی، مهدی ذاکریان، مهدی ذوالفقاری، جبار شجاعی، طاها عشایری، مصطفی غفاری، حمیدرضا ملک‌محمدی، سید عبدالامیر نبوی، قدیر نصری، حمید هوشنگی

مقاله‌های این نشریه علمی لزوماً بیان‌کننده دیدگاه دانشگاه نیست.
نقل مطالب تنها با ذکر کامل مآخذ مجاز است.
392 صفحه / 500.000 ریال / چاپخانه: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
 
نشانی: ایران، تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، صندوق پستی 159- 14655
مدیریت امور فنی و چاپ: معاونت پژوهش و فناوری، تلفکس: 88094915
مدیریت امور علمی و تحریریه: دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، تلفن: 88094921 ، فاکس: 88590028
 pkn@isu.ac.ir  ایمیل:http://pkn.journals.isu.ac.ir آدرس وبگاه:

عنوان مقاله [English]

ID

دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 35
تالیف مقاله
فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 25 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 25 اسفند 1400