بازنمایی جریان فکری و روند سیاسی حاکم برتوئیپلماسی مقاومت اسلامی (با تأکید بر شهادت سردار سلیمانی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه شاهد.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، جامعه شناسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد.

10.30497/pkn.2022.240256.2786

چکیده

توئیپلماسی بیانگر استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی نوین - توئیتر - در پیشبرد اهداف دیپلماسی عمومی یا رسمی می‌باشد. بازنمایی واقعیت در بستر توئیپلماسی با روش‌ها و اهداف مختلفی انجام می-گیرد. نوشتار حاضر با کاربست روش کیفی از نوع نتنوگرافی درصدد واکاوی چگونگی بازنمایی مقاومت اسلامی در بازه زمانی مهر 1398 تا آبان 1399، با تأکید بر شهادت سردار سلیمانی در بستر شبکه اجتماعی توئیتر است. یافته‌های تحقیق بر سه‌لایه بازنمایی تأکید دارد: الف. بازنمایی در لایه کاربران فارسی توئیتر حکایت از همذات‌پنداری با ارزش‌ها و هنجارهای گفتمان مقاومت و آرمان‌های شهید سلیمانی دارد. ب. بازنمایی در لایه کاربران عربی توئیتر حکایتی بینابین از موافقان و مخالفان گفتمان مقاومت دارد. ج. بازنمایی در لایه کاربران انگلیسی توئیتر عمدتاً با هدف وارونه‌سازی واقعیت و حقیقت گفتمان مقاومت اسلامی انجام‌گرفته است. در نتیجه، لازمه تحقق اهداف مقاومت اسلامی، توفیق گفتمانی در فضای مجازی همچون برتری در عرصه میدانی است. . . .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Representation of the current of thought and political process governing the twiplomacy of the Islamic Resistance (Emphasizing the martyrdom of Sardar Soleimani)

نویسندگان [English]

 • Mahdi Naderi 1
 • َAhmad Goya 2

1 Assistant Professor of Political Science, Faculty of Humanities, Shahed University.

2 Master student, Sociology of the Islamic Revolution, Shahed University.

چکیده [English]

Twiplomacy represents the use of the capacity of modern social networks - Twitter - to advance the goals of public or official diplomacy. Representation of reality in the context of Twiplomacy is done with different methods and goals. Using the qualitative method of netnography, the present article seeks to investigate how the Islamic resistance is represented in the period from October 2019 to November 2020, with emphasis on the martyrdom of Sardar Soleimani in the context of the Twitter social network.. The research findings revealed three layers of representation: a. Representation among Persian Twitter users indicates empathy with the values and norms of the resistance discourse and the ideals of Martyr Soleimani. b. Representation among Arab Twitter users indicates equilibrium between proponents and opponents of the resistance discourse. c. Representation among English Twitter users shows an inverted image of the reality and truth of the Islamic resistance discourse. As a result, the success of the goals of Islamic resistance requires the success of discourse in cyberspace, such as superiority in the field.

Twiplomacy represents the use of the capacity of modern social networks - Twitter - to advance the goals of public or official diplomacy. Representation of reality in the context of Twiplomacy is done with different methods and goals. Using the qualitative method of netnography, the present article seeks to investigate how the Islamic resistance is represented in the period from October 2019 to November 2020, with emphasis on the martyrdom of Sardar Soleimani in the context of the Twitter social network.. The research findings revealed three layers of representation: a. Representation among Persian Twitter users indicates empathy with the values and norms of the resistance discourse and the ideals of Martyr Soleimani. b. Representation among Arab Twitter users indicates equilibrium between proponents and opponents of the resistance discourse. c. Representation among English Twitter users shows an inverted image of the reality and truth of the Islamic resistance discourse. As a result, the success of the goals of Islamic resistance requires the success of discourse in cyberspace, such as superiority in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Representation
 • diplomacy
 • politics
 • Twiplomacy
 • Shahid Soleimani
 • Islamic Resistance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 12 دی 1399
 • تاریخ بازنگری: 17 خرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401