راهبرد‌‌های ج. ا. ایران برای مواجهه و بهره‌گیری از دیپلماسی هوش مصنوعی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

نویسندگان

1 دکترای روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دکتری روابط بین الملل، دانشگاه تهران

10.30497/pkn.2022.242631.2940

چکیده

در عصر حاضر، با فراگیر شدن هوش مصنوعی و پیدایش تدریجی نسلی نوظهور از دیپلماسی، تحت عنوان «دیپلماسی هوش مصنوعی» شاهد آن هستیم که نه تنها قدرت‌‌‌‌‌‌های بزرگ، بلکه رقبا و دشمنان منطقه‌ای ایران نیز گام‌‌های مؤثری در این زمینه برداشته‌اند. چنین شرایطی برای جمهوری اسلامی ایران یک تهدید جدی به حساب می‌‌آید و البته فرصت‌های بی نظیری را نیز در خود نهفته دارد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ‌گویی به این سؤال اساسی است که «چه راهبردهایی برای مواجهه فعال جمهوری اسلامی ایران با دیپلماسی هوش مصنوعی مؤثرتر هستند؟». در این پژوهش که به دلیل ماهیت اکتشافی فاقد فرضیه است، محققان با استفاده از مصاحبه عمقی، روش سوات و ماتریس اسپیس به گردآوری داده‌ها و تحلیل آنها پرداخته‌اند. دستاوردهای پژوهش حاکی از آن است که با توجه به مقدورات و محذورات ج.ا.ایران، مجموعه راهبردهای محافظه‌کارانه، بهتر می‌توانند زمینه نقش‌آفرینی فعالانه ایران در حوزه دیپلماسی هوش مصنوعی و تأمین منافع و امنیت ملی را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategies of the Islamic Republic of Iran for exposure and exploitation from AI diplomacy

نویسندگان [English]

 • Azam Molaee 1
 • Majid Kafi 2

1 PhD in International Relations, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

2 Ph.D. in International Relations. University of Tehran

چکیده [English]

In the present age, with the transformation of data into "new oil", we are witnessing the gradual emergence of an emerging generation of diplomacy, known as "artificial intelligence diplomacy". In this regard, the use of artificial intelligence in the field of foreign policy can increase the power of forecasting and analysis of diplomatic officials and give more depth and effectiveness to their decisions. Therefore, artificial intelligence has the ability to better ensure the national interests and security of countries by quickly and instantly analyzing big data and saving time and money. Therefore, not only the great powers, but also Iran's regional rivals and enemies have taken effective steps to take advantage of this emerging technology. Such a situation is a serious threat to the Islamic Republic of Iran, which according to its vision document seeks to become a leading and inspiring power in the regional and global arenas, and of course has unique opportunities. With such an approach, the present study seeks to answer the basic question: "What strategies are more effective for the active confrontation of the Islamic Republic of Iran with artificial intelligence diplomacy?” In this study, which is hypothetical due to its exploratory nature, researchers have collected data and analyzed the data using in-depth interviews, SWOT method and SPASE matrix. The findings of the study indicate that among the four categories of strategies in the Swat method, a set of conservative strategies Including consensus building and balancing hard and soft national interests and security, Reform of Iran's educational system, Utilizing the potential of Iranian elites living in developed countries, Attracting foreign and domestic investments, etc. by enabling Iran to take advantage of existing international opportunities to reduce domestic weaknesses; can better play an active role in the field of Iran. Provide artificial intelligence diplomacy and national interests and security

کلیدواژه‌ها [English]

 • Artificial Intelligence
 • Algorithm
 • Diplomacy
 • SWOT Method
 • Strategy
 • Space Matrix

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401
 • تاریخ دریافت: 14 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 18 فروردین 1401
 • تاریخ پذیرش: 25 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 25 فروردین 1401