اصول امنیت اجتماعی‌شده در اسلام؛ مطالعه موردی: سوره‌های مبارکه اعراف، یونس و صافات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

«امنیت اجتماعی‌شده» را می‌توان یکی از نظریه‌های نوین امنیتی به شمار آورد که به‌دلیل اهمیت و اثرگذاری بالای آن در فهم و مدیریت امنیت، به گفتمانی مسلط تبدیل شده است؛ درحالی‌که عمدۀ نویسندگان ایرانی مواجهه‌ای بومی با این مفهوم بنیادی نداشته و شاهد طرح و ترویج روایت‌های غربی از این اصطلاح در جامعۀ علمی و عملیاتی کشور هستیم. از این منظر نیز تلقی‌های متفاوتی از «بعد اجتماعی امنیت» گرفته تا «امنیت هدایت‌محور» به‌عنوان تفاسیر مرجع عرضه شده‌اند. در این نوشتار، محقق ضمن پرسش از چیستی و اصول حاکم بر «امنیت اجتماعی‌شده» در اسلام،‌ مرزهای مفهومی این اصطلاح را در گفتمان علمی جامعۀ ایران تعریف و تحدید نموده است. افزون بر آن با استفاده از روش تفسیر موضوعی، سوره‌های مبارکه اعراف، یونس و صافات، تحلیل و ارکان «امنیت اجتماعی‌شده» در گفتمان اسلامی استنباط و معرفی شده‌اند. بر این اساس، از دیدگاه اسلامی، اصالت اجتماعی امنیت نقد و نفی شده، اما بنیاد اجتماعی امنیت مورد پذیرش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Principles of Societal Security in Islam; case study of Suras (chapter of Holy Quran) ERAF, YUNIS and SAFAT

نویسنده [English]

 • Asghar Eftekhari

Faculty member of Imam Sadiq University

چکیده [English]

By:Asghar Eftekhari
Societal Security, could be regarded as one of the modern security theories which because of it's importance and high effects on understanding and managing security, it has become a predominant discussion. While leading Iranian writers do not have a native encounter with this foundamental concept and we are witnessing the proposition and propagation of the western narratives of this terminology in the country's scientific and functional society. From this aspect, different takes from “social dimension of security to the social security has been presented as the reference commentaries”
In this paper, researcher while questioning the whats and the governing principals an “societal security” in Islam, has made efforts to definition and limitation of the conceptual boundaries of this terminology in the scientific debates of the Iranian society. In addition with utilization of the subject - made interpretation, blessed sura (chapters of Holy Quran) of, ARAF, YUNIS and SAFAT, has been analysed and has been inferred and presented as pillars of “societal security” in Islamic debates.
On these basis social nobility of security in accordance with Islamic perspective has been judged and negated, but social foundation of the security is accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Security
 • Islam
 • Holy Quran
 • societal security
 • social safety net
 • Citizen
 • government
دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15
بهار و تابستان 1391
صفحه 5-35
 • تاریخ دریافت: 12 مهر 1390
 • تاریخ بازنگری: 20 مهر 1390
 • تاریخ پذیرش: 15 آبان 1390