استراتژی «دولت- ملت‌سازی» آمریکا در افغانستان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

2 دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تهران

چکیده

 آمریکا پس از 11 سپتامبر با کسب اجماع جهانی فرصت بی‌نظیری برای خود ایجاد کرد که علاوه بر حضور نظامی و مبارزه با طالبان و گروه‌های افراطی به فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مبادرت ورزد. هدف اصلی آمریکا در این رویکرد تغییر هویت مردم افغانستان در راستای منافع خود بوده است. آسیب‌پذیری نیروهای نظامی آمریکا و متحدانش و عدم کسب موفقیت در نابودی و محو طالبان و گروه‌های افراطی با گذشت زمان، انگیزه آمریکا را برای دولت‌سازی و ملت‌سازی افزایش داده است تا از این طریق و با کم‌رنگ کردن شکست‌های نظامی خود، شرایط تأمین اهدافش را فراهم آورد. در این مقاله تلاش می‌شود در پاسخ به این سؤال که سیاست آمریکا به‌منظور دولت- ملت‌سازی در افغانستان چه ابعادی دارد و چرا به شکست انجامیده است، فعالیت‌های آمریکا در زمینه تأثیر بر هویت مردم و شکل‌دهی فرآیند ملت‌سازی افغانستان بررسی گردد. فرضیه اصلی در تبیین چرایی شکست آمریکا عدم شناخت دقیق ویژگی‌ها و فرهنگ مردم افغانستان و ناکارآمد بودن سازوکارها و نهادهای آمریکایی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

American Strategy "State - Nation Building" in Afghanistan

نویسنده [English]

  • Maedeh Karimi Ghahroudy 2

چکیده [English]

The US after The September 11 (9/11) with obtaining world consensus
created an unparalleled opportunity for herself that enabled has in addition to
military presence and fighting the Talliban and extremists groups, in
political, economical, cultural and social activities too. The main goal of
Americans in this regard has been, to change the identity of Afghan people
in accordance to it's interests. vulnerability of it's allies and it’s failure in
annihilation and eradication of Talliban and extremists groups with the
passing of time , has increased the motivation of America for state building
and nation building, so through this way and with down playing it's military
defeat, create a favourable condition for it's interests. In this paper efforts has
been made to answer this question, what dimensions the American policy in
regards to state - nation building in Afghanistan has and why it has been
defeated. The main hypothesis is, lack of accurate knowledge and
recognition of specifications and culture of Afghan people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America
  • Afghanistan
  • state- nation building
  • intelligent power
  • Soft power
دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15
بهار و تابستان 1391
صفحه 69-97
  • تاریخ دریافت: 07 آبان 1390
  • تاریخ بازنگری: 20 آبان 1390
  • تاریخ پذیرش: 10 آذر 1390