مختصات انگاره‌ی قدرت در اندیشه‌های سلوکی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

یکی از راه‌های بومی‌سازی علوم در حوزه‌ی علوم‌انسانی بازشناسی ظرفیت‌های علمی و فکری در متون برجای مانده از متفکّران و صاحب‌نظران ایرانی و اسلامی در سده‌های گذشته است. بازشناسی و احیای متون کهن در حوزه‌های مختلف علمی در آشنایی نسل متفکر و بالنده‌ی جدید با میراث علمی برجای مانده از اندیشمندان گذشته نقش انکارناپذیری دارد. این مقاله با همین انگیزه و به منظور بازشناسی یکی از حوزه‌های اصیل تأمّلات سیاسی در تاریخ ایران در سده‌های اولیه‌ی اسلامی تحقیق شده است. اندیشه‌های سلوکی یا مرآتی به عنوان گنجینه‌ای علمی از قدیمی‌ترین تأمّلات سیاسی در تاریخ ایران باستان و همچنین ایران پس از اسلام حکایت دارد. اندیشه‌های سلوکی از ابعاد گوناگون قابل تحلیل و تعمق است امّا در این نوشتار به اختصار تلاش شده به پاسخ این پرسش پرداخته شود که: شاکله‌ی انگاره‌ی قدرت سیاسی در آموزه‌ها و اندیشه‌های سلوکی بر چه ارکان و اصولی استوار بوده است؟. این مقاله می‌کوشد با به‌کارگیری روش تاریخی و تحلیلی و مراجعه‌ی مستقیم به آثار اندیشه‌های سلوکی و ادبیات سیاسی برجای مانده در این حوزه و در ساحت اندیشه‌های کلاسیک در تمدّن اسلامی، انگاره‌ی قدرت را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Characteristics of the Concept of Power in Suluki Thought

نویسنده [English]

 • Seyed Mohammadreza Ahmadi Tbatabaei

Faculty member of Imam Sadiq University

چکیده [English]

One way to adjust the humanities to our culture is the recognition of scientific and intellectual potential of the texts written by Iranian and Islamic scholars from ancient times. This plays a significant role in acquainting today’s generation of thinkers with their scientific heritage. The article follows this aim by bringing one of the genuine fields of political reflections in Iranian history in the first centuries of Islamic era into focus. Suluki thought is one of the ancient available resources containing political reflections upon both pre and post- Islamic Iran. It has various dimensions to be explored, but the basic question is; “What were the foundations of the total concept of power in Suluki thought?” The article tries to explain the issue by adopting the historical/analytical method and direct reference to the remaining Suluki texts and political literature.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Power
 • Suluki Thought
 • Siasat Nameh
 • Andarz Nameh
 • Iranian Civilization
 • Islamic Civilization
دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13
سال هفتم،بهار و تابستان 1390
آذر 1390
صفحه 5-33
 • تاریخ دریافت: 18 اردیبهشت 1390
 • تاریخ بازنگری: 12 آذر 1390
 • تاریخ پذیرش: 23 مرداد 1390
 • تاریخ اولین انتشار: 01 آذر 1390