جهانی‌شدن و تروریسم جدید: ارائه مدلی مفهومی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

تروریسم بین‌الملل را می‌توان در چارچوب تحوّلات نظام‌بین‌الملل توصیف نمود. در این راستا مقاله حاضر به بررسی تحوّلات جدید در سایه جهانی‌شدن و اثر آن بر شکل‌گیری تروریسم جدید می‌پردازد. سؤال اصلی این نوشتار آن است که اصولاً مهم‌ترین عوامل ایجاد و توسعه تروریسم جدید موثر بوده است؟ در پاسخ به این پرسش باید اشاره نمود: به‌ لحاظ سیستمی مؤلفه‌های مختلف فرآیند جهانی‌شدن، که بخش‌هایی از آن سبب توسعه و اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی، و نیز گسترش توسّل به ایدئولوژی به عنوان عامل رهایی از سرخوردگی و بحران هویّت ناشی از جهانی‌شدن گردیده، از مهم‌ترین علل ایجاد وگسترش تروریسم جدید بوده است. در توضیح باید گفت فرآیند جهانی‌شدن سبب ایجاد بازیگران جدید غیرحکومتی، گسترش دولت‌های انتقالی ضعیف، جنایات سازمان‌یافته، مهاجرت گسترده و افزایش ناهمگونی نژادی در کشورها گردیده و تحوّلات فناورانه به توسعه سلاح‌های کشتار جمعی که خود از عوامل اصلی تروریسم جدید است، منجر گردیده است. مقاله حاضر در پی ارائه مدلی تحلیلی برای نظام‌مند نمودن علل مذکور و بیان روش‌مند نحوه شکل‌گیری تروریسم جدید در نظام بین‌الملل می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Globalization and New Terrorism: A Conceptual Model

نویسنده [English]

 • Abuzar Gohari Moqaddam

Faculty member of Imam Sadiq University

چکیده [English]

International terrorism can be explained through international system's developments. This article is to study the new world development in the context of globalization and its influences on the formation of New Terrorism. The main question of this article is: "What are the main influential factors in the creation and expansion of New Terrorism?" To respond to this question we should consider that systematically, elements of globalization, some of which would cause the proliferation of the weapons of mass destruction (WMD), and a resort to ideology as an emancipation factor from frustration and identity crisis are the principal causes of the formation of New Terrorism. Globalization process has some important implications such as the rise of new non-governmental actors, increase of failed transitional governments, increase of organized crimes and immigration, widening of the gap between different racial groups, advanced technologies and WMDs. These elements are the underlying causes of the formation of the New Terrorism. This article is to offer an analytical model to theorize about and explain the causes of New Terrorism in the international system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • New Terrorism
 • Terrorism
 • Globalization
 • International System
 • Ideology
 • Identity Crisis
 • WMD
دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13
پاییز و زمستان 1390
صفحه 183-213
 • تاریخ دریافت: 31 خرداد 1390
 • تاریخ بازنگری: 12 آذر 1390
 • تاریخ پذیرش: 17 مهر 1390