علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

1. مطالعه تطبیقی تأثیر نارضایتی انقلابی بر نظام سازی آینده انقلاب در ایران و مصر

صفحه 5-18

10.30497/pk.2013.1424

جلال درخشه؛ محمد جواد هراتی


2. دموکراسی، بحران معنویت و رویکرد دینی

صفحه 19-30

10.30497/pk.2013.1425

فرشاد شریعت


3. موج جدید اسلام‌گرایی در جها عرب

صفحه 31-44

10.30497/pk.2013.1426

امیر مسعود شهرام نیا؛ نازنین نظیفی نائینی


4. امنیت پایدار نظام جمهوری اسلامی ایران ؛ الگویی برای تبیین و اجرای سیاست‌های کلان

صفحه 45-62

10.30497/pk.2013.1427

نورالله قیصری


5. نسبت حکم حکومتی با احکام و فتاوای مجتهدین در نظام سیاسی اسلام

صفحه 63-74

10.30497/pk.2013.1428

محمود کریمی؛ سلمان مرتضوی


6. سنجش "ماللهند" ابوریحان بیرونی بر اساس مولفه های شرق شناسی ادوارد سعید

صفحه 75-86

10.30497/pk.2013.1429

حمید نساج