علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

1. تحلیل قدرت در اندیشه سیاسی آیت‌الله میرزای شیرازی

صفحه 5-29

10.30497/pk.2017.1923

جلال درخشه؛ سید محمد صادق کاظمی


2. دولت اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری: روش نظریه‌پردازی داده بنیاد

صفحه 31-57

10.30497/pk.2017.1924

کریم مهری


3. شکاف‌های اجتماعی و تأثیر آن بر شکل‌گیری و رشد رادیکالیسم در سوریه: با تأکید بر شکاف‌های قومی ـ مذهبی

صفحه 59-90

10.30497/pk.2017.1926

یدالله دهقان؛ محمود کتابی؛ مسعود جعفری نژاد


4. دایاسپوراها و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در عصر جهانی‌شدن

صفحه 91-116

10.30497/pk.2017.1927

مهدی بهمنی


5. پیش‌بینی نقش رسانه‌ها در میزان‌ تمایل شهروندان اصفهان به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396

صفحه 117-138

10.30497/pk.2017.1928

محمودرضا رهبرقاضی؛ حسین مسعودنیا؛ حمید نساج


6. تحلیل محتوای کیفی الگوی نظام سیاسی در کتاب ولایت فقیه امام خمینی

صفحه 139-162

10.30497/pk.2017.1929

میثم قهرمان؛ هادی کشاورز


7. سیاست‌های فقرزدایی با محوریت تکافل اجتماعی

صفحه 163-194

10.30497/pk.2017.1930

محمدرضا ارام؛ کاووس سیدامامی