علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

1. دیپلماسی انرژی و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 5-40

10.30497/pk.2010.15

حسین پوراحمدی


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

2. حکومت و رعایت؛ درآمدی بر فلسفه سیاسی حکومت در اسلام

صفحه 41-67

10.30497/pk.2010.16

محمدحسین جمشیدی


3. امنیت سیاسی در اندیشۀ امام خمینی(ره)

صفحه 69-86

10.30497/pk.2010.17

رضا داوری اردکانی؛ سید رضا شاکری


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

4. الگوی صدور انقلاب در سیاست خارجی دولت نهم

صفحه 123-150

10.30497/pk.2010.18

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ فیروزه رادفر


5. بازتفسیر مفاهیم دینی و تأثیر آن بر شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران

صفحه 87-121

10.30497/pk.2010.19

جلال درخشه


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

6. بررسی تطبیقی عهدنامه‌های تسلیم در اسلام و مسیحیت؛ با تأکید بر مورد اسپانیای اسلامی

صفحه 151-168

10.30497/pk.2010.20

عبدالله همتی گلیان


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

7. مقایسة میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه

صفحه 169-203

10.30497/pk.2010.21

حسین هرسیج