اعضای هیات تحریریه

بسم الله الرحمن الرحیم

نشریه علمی دانش سیاسی

اعضای هیات تحریه دانش سیاسی با توجه به حوزه تخصصی این نشریه که بر مطالعات بومی و اسلامی سیاست استوار است، از میان اساتید برجسته و محققان صاحب اثر دعوت به همکاری شده اند.

مدیر مسئول
جلال درخشه
جلال درخشه استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی ، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

  • j.dorakhshahyahoo.com
1.پژوهشگر برتر دوازدهمین جشنواره پژوهش دانشگاه امام صادق علیه‌السلام( 88-90)
2.برگزیده برترششمین جشنواره کتاب سال رضوی1392(کتاب سیاست و حکومت در سیره امام رضا علیه‌السلام
 

 

سردبیر
اصغر افتخاری
اصغر افتخاری استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی . دانشگاه امام صادق علیه السلام. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی

نظریه پرداز حوزه مطالعات امنیتی با عنوان «نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده»

نظریه پرداز برتر کشور در جشنواره بین المللی فارابی 

مدیر داخلی
احمد خادم
احمد خادم مدیر داخلی نشریه علمی دان سیاسی

  • ahmadekhademgmail.com
اعضای هیات تحریریه
حمید احمدی
حمید احمدی استاددانشکده حقوق و علوم سیاسی . دانشگاه تهران.تهران.جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

دکتر احمدی از اساتید برجسته در  حوزه مطالعات قومی بوده و دارای تالیف های بسیار در این زمینه هستند. 

اصغر افتخاری
اصغر افتخاری استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام.تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

افتخاری از بنیان گذاران مطالعات امنیتی به شکل نوین در ایران بوده و دو گفتمان سلبی و ایجابی امنیت را طراحی نموده است. او «نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده» را در کرسی های نظریه پردازی ارایه و به ثبت رسانده است. به همین خاطر نیز در سال 1397 به عنوان نظریه پرداز برتر کشور در جشنواره بین المللی فارابی انتخاب و معرفی شده است. 

ابراهیم برزگر
ابراهیم برزگر استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی . دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

  • barzegar.2010yahoo.com

دکتر برزگر از اساتید برجسته اندیشه سیاسی در اسلام است که با طرح ایده امکان استفاده از استعاره ها در مطالعات سیاسی و اجتماعی، توانسته چشم انداز نوینی را فراروی محققان ترسیم نماید. از ایشان تا کنون چند کتاب و مقاله در موضوع استعاره صراط و کاربرد ان در تحلیل ها منتشر شده است.

غلامرضا خواجه سروی
غلامرضا خواجه سروی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

  • sarvisu.ac.ir

1.قائم مقام معاونت فرهنگی وزرات علوم در دوره معاونت دکت رخرمشاد.

2.معاون فرهنگی وزیر علوم در دوره دکتر دانشجو.

جلال درخشه
جلال درخشه استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادقعلیه السلام. تهران. جمهور یاسلامی ایران.

علوم سیاسی

1.پژوهشگر برتر دوازدهمین جشنواره پژوهش دانشگاه امام صادق علیه‌السلام( 88-90)
2.برگزیده برترششمین جشنواره کتاب سال رضوی1392(کتاب سیاست و حکومت در سیره امام رضا علیه‌السلام
فرشاد شریعت
فرشاد شریعت استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام.تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

  • shariatisu.ac.ir

پژوهشگر برجسته حوزه اندیشه سیاسی غرب 

یحیی فوزی
یحیی فوزی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

پژوهشگر برجسته حوزه اندیشه سیاسی و تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره معاصر

حمیدرضا ملک‌محمدی
حمیدرضا ملک‌محمدی استاد علوم سیاسی .دانشگاه تهران. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

از پیشگامان طرح و توسعه حوزه مطالعات سیاستگذاری عمومی در کشور که دارای آثار متعدد در این زمینه می باشد.

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی
سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام.تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

  • tabatabaeiisu.ac.ir

از پژوهشگران برجسته اندیشه سیاسی اسلام و دارای آثار متعدد در حوزه مطالعاتی اخلاق و سیاست 

ناصر جمالزاده
ناصر جمالزاده دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

  • jamalzadehyahoo.com

از اساتید برجسته حوزه انقلاب اسلامی و دارایآثار متعدد در حوزه تاریخ تحولات ایران و انقلاب اسلامی

محمدباقرحشمت زاده
محمدباقرحشمت زاده دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

  • bagher_heshmatzadeyahoo.com

از محققان برجسته حوزه مسائل ایران

حسن مجیدی
حسن مجیدی دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام.تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

  • majediisu.ac.ir

از پژوهشگران برجسته در حوزه مطالعات تطبیقی و متخصص در حوزه اندیشه سیاسی  غرب