اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1786
تعداد پذیرش 125
تعداد عدم پذیرش 1427
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 974

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 310
تعداد مشاهده مقاله 910610
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 381919
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 79 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 60 روز
درصد پذیرش 7 %