اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1670
تعداد پذیرش 78
تعداد عدم پذیرش 1333
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 913

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 257
تعداد مشاهده مقاله 842042
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 359044
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
درصد پذیرش 5 %