اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1706
تعداد پذیرش 90
تعداد عدم پذیرش 1359
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 929

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 271
تعداد مشاهده مقاله 853383
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 366418
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
درصد پذیرش 5 %