سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

بسم الله الرحمن الرحیم

اشتراک نشریه علمی دانش سیاسی

مخاطبین محترم.سلام

با عنایت به سیاست نشریه در خصوص دسترسی آزاد به مقاله ها و امکان دانلود رایگان، اشتراک به سبک متعارف معنا ندارد. اما دفتر نشریه آماده است بری آن دسته از افراد و یا نهادهایی که مایل به دریافت نسخه کاغذی صحافی شده هستند؛ تعداد مورد نظر را تهیه و ارسال نماید. برای این منظور کافی است کاربرگ زیر تکمیل و به دفتر نشریه ارسال گردد. 

 

فرم اشتراک دوفصلنامه علمی دانش سیاسی،  دانشگاه امام صادق علیه السلام

الف) اطلاعات فردی

نام   خانوادگی:                                            نام:                      محلّ   فعالیت:

رتبة علمی   (اختیاری):                                  آخرین مدرک تحصیلی (اختیاری):

ب) اطلاعات مربوط به مؤسسات و کتابخانه­ها

نام مؤسسه / کتابخانه:                                                 وابسته به:

ج) نشانی گیرنده

آدرس:

صندوق یا کدپستی:                                      تلفن:

تلفن همراه:                                                نمابر:                            پست الکترونیک:                                        

د) نام مجله و شماره درخواستی مجله را مشخص   نمایید

نام مجله و شماره درخواستی:          

 

بهای اشتراک سالانه (دو شماره):   1/000/000 ریال

تخفیف ها:

برای تقاضاهای بین 6 تا 10 نسخه، 10 درصد تخفیف 

برای تقاضاهای بین 11 تا 20 نسخه 15 درصد تخفیف

برای تقاضاهای بین 21 تا 30 نسخه 20 درصد تخفیف

برای تقاضاهای بیشتر از 20 نسخه تا 30 درصد حسب توافق

 

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت نسخه چاپی مجله از روش زیر استفاده نمایند:

بهای اشتراک سالانه را که شامل هزینه‌های جاری نیز می‌شود، به حساب 0243122856 نزد بانک تجارت، شعبة علامه طباطبایی (کد 02430) واریز و اصل فیش را به همراه برگ درخواست در فرم بالا الصاق نمایید.

در ضمن می‌توانید جهت دریافت رایگان فایل الکترونیکی مقالات به نشانی pkn.journals.isu.ac.ir مراجعه نمایید.

  تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادقu،  صندوق پستی: 159- 14655

مرکز تحقیقات، ادارة نشریات، تلفن: 5-88094001، داخلی 245 ـ  تلفن مستقیم و دورنگار: 88575025